Biobord atvērta inovāciju platforma, kas savieno bioekonomikas izstrādātājus BJR

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
1(b) sekmēt uzņēmumu ieguldījumu inovācijā un pētniecībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, P&I centriem un augstākās izglītības sektoru, jo īpaši sekmējot preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju ar viedās specializācijas palīdzību, atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, pilot iekārtas, produktu validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, palielinātas ražošanas spējas un svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju izplatīšanu
Programmas prioritāte:
IB 1. Inovācijas spējas
Projekta Nr.:
X2.006
Projekta nosaukums:
Biobord atvērta inovāciju platforma, kas savieno bioekonomikas izstrādātājus BJR
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ConnectedByBiobord
Kopējais projekta partneru skaits:
26
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
556796.75
Kopējais projekta budžets, EUR:
901622.32
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Pareizi piemērota viedās specializācijas pieeja reģioniem ļauj koncentrēt resursus atbilstoši potenciālam un vajadzībām, lai iegūtu konkurences priekšrocības pasaules tirgos. Tā kā pieeja veido dialogu starp uzņēmējdarbību, politiku un pētniecību, to uzskata arī par vienu no instrumentiem, kā reaģēt uz tādiem sabiedrības izaicinājumiem kā pāreja uz zaļu, zemu oglekļa emisiju ekonomiku un demogrāfisko izmaiņu pārvaldība lauku reģionos. Ar ierobežotu dalībnieku skaitu un inovāciju infrastruktūru, lauku reģioniem nepieciešama stratēģiska starpvalstu tīklu un alianšu veidošana, kā arī starpvalstu inovāciju pārvaldības un sadarbības iespējas, lai efektīvi piemērotu viedas specializācijas pieeju. ConnectedByBiobord ir projekta - RDI2CluB - pagarinājuma posma projekts un ESBJR PA Bioekonomika pamatiniciatīva. Projekta RDI2CluB mērķis ir bijis atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas izaugsmi BJR lauku apgabalos. ConnectedByBiobord balstās uz RDI2CluB rezultātiem: kopīgi rīcības plāni un Biobord platforma starptautiskai inovāciju sadarbībai. Galvenās mērķa grupas ir reģionālo inovāciju sistēmu dalībnieki - politikas veidotāji, akadēmiskais sektors un bizness - un lauku bioekonomikas uzņēmumi mērķa reģionos. Saņēmēju skaitā ir vismaz 35 uzņēmumi, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm, un 60 uzņēmumi, kas saņem nefinansiālu atbalstu. ConnectedByBiobord partnerībā tiek īstenoti starpvalstu inovāciju izmēģinājumi, kas iegūti no RDI2CluB izstrādātā kopīgā rīcības plāna. Šie izmēģinājuma projekti ļauj starpreģionu mācīties vienam no otra un izstrādāt praksi efektīvām inovāciju darba metodēm, lai veidotu dialogu starp uzņēmējdarbību un pētniecību. Kopradīšanas dialoga iespējas un instrumenti ir izmantojami gan reģionālā kontekstā, gan arī Biobord tīkla un platformas starpvalstu kontekstā. Starpvalstu inovācijas piloti arī palielina mērķa grupu zināšanas par potenciālajām bioekonomikas apakšnozarēm un savstarpējo sakarību, lai izstrādātu augstākas pievienotās vērtības bioekonomikas produktus, ar tiem saistītos pakalpojumus un uz zināšanām balstītas darba vietas. Turklāt ir pilnveidots tiešsaistes platformas Biobord pakalpojumu modelis un paplašināta ar to saistītā atvērtā bioekonomikas izstrādātāju kopiena ar jauniem dalībniekiem un lietotājiem. Pieaugošo tīklu un uzlabotos sadarbības modeļus var izmantot mērķa reģionu labā, jo tiem ir pieeja jauniem savienojumiem un kopīgām iniciatīvām, kā arī resursi, zināšanas un pārbaudīta prakse viedās specializācijas pieejas piemērošanai.
Projekts uzsākts:
02.10.2020
Projekts pabeigts:
01.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisJAMK University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisKrinova Incubator and Science ParkZviedrija.N/A000
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes72287.5412756.6385044.17
IesaistītaisInland Norway University of Applied SciencesNorvēģija.N/A000
IesaistītaisVides risinājumu institūts, nodibinājumsLatvijaVidzemes73716.2513008.7586725
IesaistītaisTretorget LtdNorvēģija.N/A000
IesaistītaisStockholm Environment Institute Tallinn CenterIgaunija.N/A000
IesaistītaisThe Paper Province ekonomisk föreningZviedrija.N/A000
IesaistītaisFoundation for Education and Social Dialogue PRO CIVISPolija.N/A000