Igaunijas un Latvijas ģeodēzisko atskaites sistēmu vienādošana pierobežā

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
08.01.2021
Investīciju prioritāte:
6 (c) saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu
Programmas prioritāte:
IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide
Projekta Nr.:
Est-Lat180
Projekta nosaukums:
Igaunijas un Latvijas ģeodēzisko atskaites sistēmu vienādošana pierobežā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
GeoRefAct
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
425000
Kopējais projekta budžets, EUR:
500000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir izstrādāt kopīgas augstas precizitātes un vienādotas ģeodēziskās atskaites sistēmas (ieskaitot koordinātu, augstuma un gravitācijas sistēmu) Igaunijas un Latvijas pierobežā, kā arī nepieciešamos ģeotelpisko datu konvertēšanas modeļus. Projekts tiks veikts ciešā sadarbībā starp Latvijas un Igaunijas varas iestādēm, tas ietver augstas precizitātes lauka mērījumus (globālā pozicionēšana, nolīdzināšana, gravimetriskās aptaujas, šķērsošana), aprēķinus un dažādu transformācijas modeļu izstrādi. Mērķis ir sniegt precīzus, atjauninātus un saskaņotus uz atrašanās vietu balstītus datus un pakalpojumus pierobežas teritorijās publiskai lietošanai, kas ievērojami vienkāršo dažādu infrastruktūru un pakalpojumu attīstību. Augstas precizitātes transformācijas modeļu izmantošana ir svarīga lēmumu pieņemšanas procesā, izstrādātie transformācijas pakalpojumi tiks prezentēti semināros un tādējādi tiks palielinātas sabiedrības zināšanas par pareizu transformācijas modeļu izmantošanu. Galvenās darbības Lai sasniegtu projekta rezultātu, vienādotas ģeodēziskās atskaites sistēmas izveidi Latvijas un Igaunijas pierobežas zonā, tiks izveidota kopīga projekta komanda. Tajā būs iesaistītas vairākas darba grupas.Projekta komanda veiks trīs secīgus pasākumus. Pirmkārt, lai sasniegtu ļoti precīzus un uzticamus rezultātus, projekta īstenošanā tiks izmantota visjaunākā ģeodēziskā stratēģija. Izstrādājamā metodoloģija ietver ģeodēzisko datu novērtēšanas, datu apstrādes un ģeodatu pārejas virsmu modelēšanas principus. Partneri vienojas arī par daudzām darbībām, kas saistītas ar ražošanas līniju. Otrajā posmā ģeodēzisko atskaites sistēmu saskaņošanai tiks veikti kopīgi mērījumi pierobežas reģionā. Tas ietver mērījumus, izmantojot tādas metodes kā augstas precizitātes globālā pozicionēšana, relatīvā smaguma pakāpe, augstas precizitātes izlīdzināšana, kā arī šķērsošana un izlīdzināšana Valkas / Valgas reģionā. Mērījumu rezultāti kalpo par pamatu atšķirību noteikšanai starp Latvijas un Igaunijas ģeodēziskajām sistēmām. Pēc tam tiek modelētas pārejas virsmas starp Latvijas un Igaunijas ģeodēziskajām sistēmām, pamatojoties uz atšķirībām, kuras atklāj augstas precizitātes ģeodati. Trešajā posmā tiks nodrošināta projekta rezultātu pieejamība plašākai auditorijai bez maksas, lai tos izmantotu kā pamatu dažāda veida infrastruktūrai (ceļu un dzelzceļa projekti) un vides projektiem pierobežas apgabalā (ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana). , lauksaimniecības projekti utt.).
Projekts uzsākts:
11.01.2021
Projekts pabeigts:
31.12.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisEstonian Land BoardIgaunija.N/A23800042000280000
IesaistītaisLatvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūraLatvijaRīgas18700033000220000