Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana Kauņas rep. slimnīcā un rehabilitācijas centrā “Razna Ltd”

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-512
Projekta nosaukums:
Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana Kauņas rep. slimnīcā un rehabilitācijas centrā “Razna Ltd”
Projekta nosaukuma saīsinājums:
RehabServices
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
356416.98
Kopējais projekta budžets, EUR:
419314.1
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Abas valstis - Latvija un Lietuva valsts un vietējā līmenī saskaras ar šādām teritoriālām problēmām: sabiedrības novecošana, arvien vairāk cilvēku ar invaliditāti, liels sociālās atstumtības un nabadzības risks. Latgales un Kauņas pierobežas reģionos arvien vairāk rehabilitācijas centru klientu izraisa dažādas slimības un labklājības sistēma. Projekta reģioniem ir slikta pieejamība rehabilitācijas pakalpojumiem. Vienlīdzīgu pieejamību mazina materiālās bāzes trūkums, novecojusi infrastruktūra un profesionāla personāla trūkums. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti. Galvenie rezultāti - divu rehabilitācijas iestāžu pārrobežu sadarbības laikā tiks uzlabota ar rehabilitācijas pakalpojumiem saistīta infrastruktūra, organizēti speciālistu apmācības, organizētas labas prakses apmaiņas vizītes . Pieeja paredz pārrobežu sadarbību, balstoties uz atšķirīgu iepriekšējo pieredzi, rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas partnerības izstrādi, sociālo sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu. Rehabilitācijas pakalpojumu efektivitātes uzlabošana būs jauna un oriģināla rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas jomā, kas nodrošina Kauņas republikāņu slimnīcu un rehabilitācijas centru Razna.Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti. Partneri, kas izmanto dažādu Latvijas un Lietuvas partneru kompetenci un pieredzi, attīstīs jaunu paaudzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izmantojot uzlabotu un jaunizveidotu kopīgu viedo rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru. Tādējādi tas radīs labākas iespējas neaizsargātās grupas integrācijai sabiedrībā, tādējādi uzlabojot piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai un daļēji paplašinot dalību darba tirgū Programmas teritorijā.
Projekts uzsākts:
01.07.2020
Projekts pabeigts:
30.06.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRepublican hospital of KaunasLietuva.N/A196868.334741.47231609.77
IesaistītaisRehabilitācijas centrs “RĀZNA” SIALatvija.N/A159548.6828155.65187704.33