Atbalsts uzņēmējiem klimata pārmaiņu pielāgošanai Baltijas jūras reģionā

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.047
Projekta nosaukums:
Atbalsts uzņēmējiem klimata pārmaiņu pielāgošanai Baltijas jūras reģionā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
CASES BSR
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta CASES BSR mērķis ir risināt jautājumu par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē MVU, un MVU pieaugošās vajadzības pieņemt klimata adaptācijas stratēģijas, lai paaugstinātu to konkurētspēju ilgtermiņā. Pētījumi liecina, ka četri no pieciem MVU baidās no klimata pārmaiņu ietekmes uz viņu biznesu. Klimata pārmaiņas savā ziņā ietekmē visus Eiropas reģionus; neatkarīgi no tā, vai tas notiek spēcīgu lietavu, vētru vai karstuma viļņu ietekmē, tiks skartas visas sabiedrības daļas, un klimats var nodarīt lielu kaitējumu visās sabiedrības nozarēs. Tas parāda, ka jautājumi, kas saistīti ar klimata pielāgošanās vajadzībām MVU nozarē, ir transnacionāla problēma, kas mums jārisina kopā starpvalstu partnerībā. Valsts iestādes un lielie rūpniecības uzņēmumi daudzos gadījumos ir sagatavoti un izstrādājuši pielāgošanās klimatam stratēģijas, savukārt daudziem mazākiem uzņēmumiem nav ne zināšanu, ne resursu. Tas ir izaicinājums, kam jāatrisina labas prakses apmaiņa un zināšanu nodošana starp valstīm un reģioniem. Projekts vēlas atbalstīt MVU attīstību un ilgtspēju, uzlabojot viņu zināšanas par iespējamiem klimata pārmaiņu riskiem un informēt viņus par to, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt viņu uzņēmējdarbību; gan ražošana, personāls, tirdzniecība un telpas. Galvenais projekts mudinās MVU kļūt izturīgākiem un pielāgoties klimata pārmaiņām, tādējādi padarot tos sagatavotākus, konkurētspējīgākus un ilgtermiņā veicinot izaugsmi iesaistītajos reģionos. Paredzams, ka arī uzņēmumiem, kas iegulda produktos un pakalpojumos ar zemāku CO2 emisiju līmeni, būs lielāks potenciāls sasniegt uzņēmējdarbības iespējas jaunos tirgos. Šādā veidā galvenā projekta mērķis būs dažādas stratēģijas, kā MVU var strādāt ar riska pārvaldību un pielāgošanos klimatam, kā arī to, kā uzņēmējdarbību atbalstošie dalībnieki var atbalstīt MVU šajā jautājumā. Paredzamie galvenā projekta rezultāti būtu tādi, ka, palielinot MVU izpratni par klimata pārmaiņām, pieaugs viņu interese par pielāgošanos klimata pārmaiņām, bet arī viņu griba mazināt pašu ietekmi uz klimatu un vidi. Pateicoties plašākām zināšanām un izpratnei par to, cik klimata pārmaiņas ietekmēs viņu pašu uzņēmumus, MVU kļūs videi draudzīgāki; izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus ražošanā, samazinot to siltumnīcefekta gāzu emisijas un efektīvāk izmantojot enerģiju. Izmantojot videi draudzīgu pieeju un izstrādātu klimata pielāgošanās stratēģiju, MVU būs ne tikai izturīgāki pret klimata pārmaiņām, bet arī var radīt jaunas inovācijas, izaugsmi un jaunas darba iespējas.
Projekts uzsākts:
19.06.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisCounty Administrative Board of ÖstergötlandZviedrija.N/A000
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes7270.0512838553.05
IesaistītaisTartu Regional Energy AgencyIgaunija.N/A000
IesaistītaisArcada University of Applied Sciences LtdSomija.N/A000