Klimatam atbilstoša budžeta plānošana pašvaldībās

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.046
Projekta nosaukums:
Klimatam atbilstoša budžeta plānošana pašvaldībās
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ClimateAligned
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts vēlas izstrādāt koncepciju pamatnostādnēm pašvaldībām, kurās budžeta lēmumus var pārbaudīt saistībā ar klimatu ilgākā laika posmā. Tā kā nav iespējams piedāvāt stingras klimata vadlīnijas katram atsevišķam pašvaldības iepirkuma priekšmetam, projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta ieguldījumiem SEG visvairāk saistītajās nozarēs, ņemot vērā vidējo mūža ietekmi. Tādējādi pašvaldību darba devēji un politiķi savus lēmumus var balstīt uz kopējo pašvaldību investīciju ilgtermiņa ietekmi uz klimatu un, pamatojoties uz faktiem balstītu lēmumu matricu, labākai un daudz efektīvākai vietējai klimata politikai. Pārvēršot šo izaicinājumu par projekta mērķi, nozīmētu izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta metodiku, kā novērtēt plānošanas lēmumus un budžeta priekšlikumus attiecībā uz klimata mazināšanas un pielāgošanās nozīmi un to potenciālu sistemātiskā veidā palīdzēt klimata mazināšanas un pielāgošanās centienos. Galvenais projekta rezultāts tiks izstrādāts, pārbaudīts un izplatīts ieteikums, kā uzlabot pašvaldību budžetus un plānus. Lai gan plānotajā projektā nav paredzētas investīcijas, tas ļoti ietekmēs turpmākās investīcijas un padarīs tās ilgtspējīgākas.
Projekts uzsākts:
19.06.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTartu City GovernmentIgaunija.N/A000
IesaistītaisBaltic Environmental Forum GermanyVācija.N/A000
IesaistītaisBaltijas Vides Forums, biedrībaLatvijaRīgas10093.751781.2511875