Pārrobežu vērtību plūsmas no dabas - vērtīgiem dabiskiem produktiem

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.042
Projekta nosaukums:
Pārrobežu vērtību plūsmas no dabas - vērtīgiem dabiskiem produktiem
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ValueStreams
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts kalpos MVU ar būtiskām zināšanām, tehnoloģiskiem resursiem un zināšanām, kas tiem nepieciešamas, lai pilnībā izmantotu dabisko izejvielu un rūpniecisko blakusplūsmu priekšrocības. Projekts atbalstīs un konsultēs uzņēmumus to pētniecības un attīstības darbā līdz TRL līmenim 6–7 (uzņēmumi paši būs atbildīgi par gala komercprodukta izstrādi). Daži no protoproduktiem tiks izvēlēti kā demonstrācijas produkti, un darbs ar tiem tiks plaši izplatīts. Tiks aktīvi veicināta pārrobežu sadarbība, identificētas ražošanas ķēdes, noteikti tirgus pētījumi un tirgus kanāli, kā arī MVU tiks organizētas apmācības un informācijas pasākumi. Lai turpinātu uzlabot produktu vērtības, tiks pārbaudītas bioloģiskās ražošanas iespējas un rekvizīti dažādās BJR valstīs un izplatīta informācija. Paredzamie projekta gala rezultāti ir: 3 jauni protoprodukti (TRL līmenis 6-7), kas ir gatavi galīgai ražošanai katrai iesaistītajai valstij, papildus 6 jauni produkti katrai valstij no iesaistītajiem uzņēmumiem, kuri tiek izstrādāti, izmantojot iegūtās zināšanas sākot no projekta, un 2 jauni produkti (piemēram, ekstrakti, pulveri) katrā valstī apstrādes posmā līdz pārrobežu ražošanas ķēdēm. Katrai valstij tiek noteikti provizoriski starptautiskā tirgus kanāli 3 protoproduktiem vai produktiem un tiek organizēti 3 starptautiski (visā BJR) un 30 nacionālie apmācību / informācijas pasākumi (var ietvert sadarbību ar tuvējām reģiona valstīm). Piecas pārrobežu sadarbības darbības (ražošanā, mārketingā vai pētniecībā un attīstībā) pēc projekta turpinās kā regulāra uzņēmējdarbības / pētniecības sadarbība, un tās tiek oficiāli noformētas ar līgumiem.
Projekts uzsākts:
19.06.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisUniversity of Oulu (UO)Somija.N/A000
IesaistītaisFederal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Northern State Medical University" of the Ministry of HealtKrievija.N/A000
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes13600240016000