Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.040
Projekta nosaukums:
Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Age@Work
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Galvenā posma projekta mērķis būs palielināt pašreizējo un nākamo Baltijas jūras reģiona personāla vadītāju un uzņēmumu vadītāju informētību par vecuma pārvaldības priekšrocībām un uzlabot viņu praktiskās zināšanas un iespējas to īstenot. Izmantojot jaunus apmācības un kvalifikācijas piedāvājumus, organizētu profesionālo apmaiņu starp personāla speciālistiem, kā arī uzlabotas konsultāciju shēmas, iepriekšminētās mērķa grupas varēs labāk identificēt un reaģēt uz viņu novecojošo darbinieku īpašajām vajadzībām un spējām, pielāgot šo darbinieku darba vidi un uzdevumus, lai mudinātu viņus izmantot mūžizglītības iespējas un izmantot savas zināšanas un prasmes mentoringa un zināšanu pārvaldībai orgnizācijā. Lai sasniegtu šo mērķi, galvenā posma projekts varētu ietvert tādas aktivitātes kā: - labās prakses apmaiņas un nodošanas organizēšana attiecībā uz vecuma pārvaldību gan augstākajā, gan tālākizglītībā (kas balstās uz apkopoto izglītības piedāvājumu sarakstu), - kopīgi izstrādāt jaunus izglītības piedāvājumus, ja līdz šim tādu nav - tas varētu būt, piemēram, mācību programmas, apmācības moduļi vai konsultāciju rīki MVU, - noteikt un vērsties pie BJR izglītības iestādēm un mudināt tās integrēt vecuma pārvaldību esošajos piedāvājumos, - iespējams kopīgas BJR studiju programmas izstrāde vecuma vadības speciālistiem, - profesionālo apmaiņas forumu organizēšana personāla vadītājiem un vecuma vadības ekspertiem, - politikas instrumentu un atbalsta shēmu salīdzinošā novērtēšana MVU attiecībā uz kvalificētu darbinieku noturēšanu, ieteikumi šādu uzlabošanai shēmas, - informētības veicināšana un komunikācijas pasākumu veikšana ar mērķa grupām: a) izglītības pakalpojumu sniedzēju grupas, b) uzņēmējdarbības attīstības aģentūras un citas iestādes, kas atbalsta MVU, un c) darba devēju federācijas.
Projekts uzsākts:
19.06.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisAcademy of Economics Schleswig-HolsteinVācija.N/A000
IesaistītaisGdańsk University of TechnologyPolija.N/A000
IesaistītaisSatakunta Chamber of CommerceSomija.N/A000
IesaistītaisJönköping University/School of Health and WelfareZviedrija.N/A000
IesaistītaisRīgas Ekonomikas augstskolaLatvijaRīgas4598.5811.55410