Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.036
Projekta nosaukums:
Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BalticBlueMarinas
Kopējais projekta partneru skaits:
6
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Šis projekts balstās uz iepriekš īstenotajiem projektiem (MARRIAGE, South Coast Baltic, PortMate, 30Miles, SmartPorts, MASAPO, BATSECO, BOOSTED, SmartMarina, SeaStop, Family Ports, CATCH, BalticPass, EST-LAT ostas) un apvieno viņu vajadzības, paraugpraksi un klasterus. Galvenais projekts ir “lietussarga” projekts, kas savieno atsevišķas attīstības aktivitātes un klasterus visā BJR. Tā mērķis ir uzlabot starptautisko tūrisma attīstību, izveidojot BJR kā ilgtspējīgu piekrastes un jūras tūrisma galamērķi. Tas reklamē galamērķus ap attālākajām un lauku BJR piestātnēm kā ilgtspējīgas tūrisma attīstības virzītājspēku, kapitalizē jahtu piestātņu izmantošanu un attīsta jahtu piestātnes kā galvenos tūrisma galamērķu un tīklu dalībniekus. Projekts veicina PA Tūrisma mērķus dot ieguldījumu Ilgtspējīgu attīstības mērķu sasniegšanā. Turklāt tas dod iespēju iegūt konkurences priekšrocības, nostiprināt BJR pozīciju tūrisma tirgū un raksturot BJR kā ilgtspējīga tūrisma galamērķi, uzsverot atpūtas laivu kā klimatam draudzīgu ceļošanas veidu, ko atbalsta fakts, ka 3,5 miljoni atpūtas laivu ir izmantots BJR piekrastē. Galvenie projekta rezultāti ir: 1) pastiprināta sadarbība vairākos līmeņos: * jahtu un atpūtas laivu klasteris ar paaugstinātu ilgtspējības līmeni BJR * jahtu piestātnes attīstās kā galvenie vietējo un reģionālo tūrisma tīklu dalībnieki; vietējie un reģionālie klasteri, kas veidoti ap jahtu piestātnēm un palielina to redzamību dažādām mērķa grupām * Ilgtspējīgi tūrisma produkti un pakalpojumi, t.sk. maršruti: esošie tūrisma produkti un pakalpojumi pārveidoti, tajos integrēts ilgtspējīgums kā būtisks elements. * Sertifikāts, kas izstrādāts kā instruments, lai motivētu uzņēmumus un citas ieinteresētās puses uzlabot viņu ekonomiskos, sociāli kultūras un vides rādītājus. Pretēji Zilā karoga ekomarķējumam šī sertifikācija veicina arī ekonomisko un sociālkulturālo ilgtspēju. * Palielinātas prasmes ilgtspējīgā biznesa attīstībā, patēriņā un ražošanā, lai iegūtu sertifikātu.
Projekts uzsākts:
19.06.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSatakunta University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of Tartu, Pärnu CollegeIgaunija.N/A000
IesaistītaisAssociation of Sea Cities and MunicipalitiesPolija.N/A000
IesaistītaisMunicipality of SöderhamnZviedrija.N/A000
IesaistītaisEstonian Small Harbours Development CenterIgaunija.N/A000
IesaistītaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas42507505000