Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-523 Saldus un Mažeikiai pašvaldību kapacitātes celšana civilās drošības jomā MiniGuard
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-431 Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai Smart planning
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-499 Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošībai un efektivitātei SafeCity
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-542 Programmēšanas un robotikas prasmju attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas skolās RoboNet
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-451 Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldību un policijas iestādēm SCAPE II
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-504 Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats Safe School
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-441 Cilvēku drošības palielināšana Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumlietuvā un Kurzemē ONLY SAFE!
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-437 Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos Digital Cemetery
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-449 Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā LIVE LAKE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-472 Kopīga pilsētu zemes teritoriju pārvaldība LV-LT pierobežu reģionos Urb-Area
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-525 Plastikāta piesārņotāju novērtēšana, monitorings un samazināšana Latvijas-Lietuvas piekrastes zonā ESMIC
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-533 Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdenstilpju kopīga apsaimniekošana TRANSWAT
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-527 Farmaceitiskie līdzekļi notekūdeņos – līmeņi, ietekme un samazinājums MEDWwater
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-476 Publisko ūdenstilpju vides apstākļu uzlabošana Latvijā un Lietuvā Save past for future
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-498 Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris–Bauska HRRB
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-501 Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruts un izstādes apmeklētāju piesaistīšanai pierobežā WWI Route
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-483 Unikālu ģeoloģisku un ģeomorfoloģisku dabas vērtību izmantošana zaļa tūrisma attīstībai GEOTOUR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-474 Dzīvošana pa upēm: tūrisma produktu attīstība Baltijas valstīs Living Rivers
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-539 Amatu prasmes tūrisma telpā Tour de Crafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-444 Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrācija kultūras mantojuma vietās NovelForHeritage
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-464 Kopīgā pārrobežu mantojuma tūrisma produkta “SAULES CELŠ” izstrāde SUN ROUTE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-453 Pa Livonijas krusta kara pēdām līdz Rietumu Zemgalei Traces of Crusades
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-541 Trūcīgo teritoriju tīkla attīstība D-pils un Zarasu reģionos, iesaistot mūžizglītības, kultūras, vesel. dzīvesveid. aktivitātēs Old like new
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-536 Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas reģ,, izveidojot pārrobežu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida tīklu VeloL
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-532 Amatniecība kā zāles trūcīgām kopienām Med-Craft
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-524 ReStart veicināšana Pakruojis un Iecavas pašvaldībās Booster for ReStart
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-516 Mažeiķi-Saldus. Aktīvas un iesaistītas kopienas Co-Active
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-489 Dusetos un Krāslavā trūcīgo kopienu iespēju nodrošināšana, uzlabojot dzīves apstākļus, kopīgi iesaistoties otrreizējās pārstrāde Practical arts