Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB953 Veicināt izpratni par Centrālbaltijas jaunuzņēmumu un izaugsmes investīciju apzināsanu un vienotu investīciju veidošanu. New Nordic Lift Off
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB860 Intelligent Transport and Traffic Management study module (Pilnveidots transporta un satiksmes vadības studiju modulis) INTELTRANS
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB843 Young female Baltic Entrepreneurs creating the future (Jaunietes,Baltijas uzņēmējas, kas veido nākotni) BE the future
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-3-459 Kaimiņi kopā/ Neighbours together ENI-LLB-3-459
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-3-465 Pa bijušās Lietuvas Lielhercogistes teritorijām caur inovāciju takām ENI-LLB-3-465
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-3-462 Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls ENI-LLB-3-462
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-3-410 Vēsturisko tirdzniec. ceļu no varrangiešiem līdz grieķiem atjaunošana par mūsdienīgu un ilgtspējīgu tūrisma produktu ENI-LLB-3-410
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 2. Atbalsts vietējai un reģionālai labai pārvaldībai LLB-3-408 Dialoga ceļā uz ilgtspējīgu attīstību ENI-LLB-3-408
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 2. Atbalsts vietējai un reģionālai labai pārvaldībai LLB-3-434 Cīņa ar pārrobežu kibernoziedzību, stiprinot tiesu medicīnas vienību tehniskās iespējas un palielinot sabiedrības informētību ENI-LLB-3-434
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 2. Atbalsts vietējai un reģionālai labai pārvaldībai LLB-3-415 Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilo" un "zaļo" robežu krustojumā ENI-LLB-3-415
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-3-455 Sieviešu uzņēmējdarbības iespēju palielināšana, izmantojot mentoringu ENI-LLB-3-455
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-3-454 Veselīga dzīvesveida, soc. un medic. rehabilitācijas veicināšanas programmas vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlaboš LLB-3-454
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 1.Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību LLB-3-440 Iekļaujošas dzīves vides modelis Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pierobežas reģionos ENI-LLB-3-440
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB917 Kļūsti konkurētspējīgāks, pārsniedzot savus ģeogrāfiskos un laika ierobežojumus! Pielāgoti tālmācības moduļi ainavu arhitektūrā. Become More Competitive!
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB842 Ilgtspējīga barības vielu pārvaldība biogāzes ražošanā (Sustainable nutrient management in biogas production) Sustainable biogas
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5692 URGE-Aprites ekonomika būvniecībā pilsētās URGE
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5803 iPLACE - Nišas meklējumi ilgtspējīgas vietējās ekonomikas attīstībai, ņemot vērā tādus faktorus kā: vieta, cilvēki, tehnoloģijas. iPLACE
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5574 IoTXchange - Lietu internets ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti mazās un vidējās pilsētās IoTXchange
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5620 DigiPlace - Digitālās inovācijas pilsētām DigiPlace
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5613 CITIES4CSR - Visaptverošas pašvaldību stratēģijas korporatīvās atbildibas veicināšanai pilsētu teritorijās. CITIES4CSR
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 5827 ACCESS - Pieeja kultūrai visiem pilsoņiem/ ACCESS to Culture for all Citizens ACCESS
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X1.014 Baltic Blue Biotechnology Alliance+ ALLIANCE+
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X1.005 Water Management in Baltic Forests - Tool box WAMBAF Tool Box
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X1.018 SEMPREAccelerators for Service Co-Creation SEMPRE Accelarators
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X1.011 EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies EmpInno Monitor S3
Baltijas jūras reģiona programma IB 1. Inovācijas spējas X1.001 Baltic Science Network - AScience Powerhouse BSN_powerhouse
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība X1.004 Capitalizing keyelements: empowering private/professional users for better risk management and use reduction of chemical product NonHazCity 2
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība C2.006 Climate Adaptation and Mitigation Synergies in EnergyEfficiencyProjects CAMS Platform
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība C2.002 Strengthening the capacityof MSP stakeholders and decision makers Capacity4MRS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat137 Attālināta krūts vēža skrīninga pakalpojuma, kas balstīts uz FTIR spektroskopiju izstrāde SpectroScreen