Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat133 Igauņu-Latviešu mašīntulkošanas rīka izstrāde EstLat Translator
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB806 ActiveMoms ActiveMoms
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB802 RETHINK RETHINK
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB786 Daba pieejama visiem NatAc
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB784 Meta klasteris dzīvneku eksportēšanai uz jauniem tirgiem BreedExpo
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB783 Manas nākotnes veidošana - Jauniešu dzīves uzlabošana MAMYFU
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB779 Pārrobežu pārgājienu taka “Mežataka”. Forest Trail
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB774 Baltic Loop Baltic Loop
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI06169 Eiropas reģionu atbalsts platsmasas atkritumu un piesārņojuma ierobežošanai PLASTECO
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI05876 Eiropas pierobežas reģioni sociālai uzņēmējdarbībai BRESE
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI06110 Viedie instrumneti ātrai un vieglai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā START EASY
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI06094 Inovācijas politikas sekmēšana ar 4.0 nozari Eiropā INNO INDUSTRY
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI06085 Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētās un mājsaimniecībās OptiWaMag
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI05981   Bizensa vides digitālā transformācija DigiBEST
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05955 Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana PROGRESS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat130 Bioloģiski aktīvo uztura bagātinātāju attīstība Āzijas tirgum Bio4ASIA
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05871 Pilsētu vides politikas efektivitāte, lai uzlabotu resursu efektivitāti EURE
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat128 Šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu, kuru pamatā ir augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela izstrāde Herbal Water
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat112 Ģeogrāfisku nosaukumu tulkotājs kartēm GeoTranslate
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05790 Autentiskā kultūras tūrisma spēcināšana pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu Local Flavours
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB778 Jaunu darba iepsēju radīšana cilvēkiem, kuri dzīvo attālajās teritorijās Act Local
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB776 Konkurēts'pējīga ekonomika caur pārrobežu eksporta atbalstu Subsahāras Āfrikas, Indijas un AAE valstīs eMesai
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB766 NOCCA – jaunas iespējas jaunuzņēmumu izveidei un izaugsmes palielināšanai NOCCA
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-II-053 Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU-LV pierobežu reģionos GreenPalette
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-030 Novatorisku interaktīvu metožu ieviešana, lai uzlabotu pilsētas dabas objektus un veidotu videi draudzīgāku izpratni sabiedrībā NATTOUR
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-021 Pilsētu zaļo teritoriju apsaimniekošana, pilsētplānošana un integrēta pieeja ilgtspējīgai videi LV un RU pierobežas pilsētās Shaping cities
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-023 Parki bez robežām ParksWithoutBorders
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-019 Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmu avotu popularizēšana, izmantojot vēsturi un jaunus risinājumus Spirit of Nature
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-017 Ūdens resursu ilgtspējības veicināšana un pārveide par pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem Rēzeknē un Ostrovā Sticky urban areas
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-016 Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras attīstība un pievilcīgas atpūtas zonas dabā Green Towers