Finanšu kontrole - Latvijas-Lietuvas programma 2021.-2027.gadam

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Iepirkumu uzaudzības biroja skaidrojumi

Finanšu kontroles institūcijas skaidrojumi

Programmas organizēto semināru materiāli

Jauns!!! Aicinām projektu ieviesējus uzdot jautājumus elektroniski, tos norādot šajā anketā --> JAUTĀJUMI

Atbildes uz jautājumiem saņemsiet uz norādīto e-pasta adresi un visi saņemtie jautājumi ar atbildēm būs apkopotas šajā vietnē: ATBILDES