2022.gada 7.novembrī tiks atvērts Igaunijas - Latvijas programmas 2021.-2027.gadam 1.projektu konkurss.


Vispārīgu informāciju par Igaunijas - Latvijas programmu 2021.-2027.gadam var atrast programmas mājas lapā www.estlat.eu, un detalizētāka informācija sekos jau pavisam drīz.

 

Projektus varēs iesniegt visās programmas prioritātēs:

1. prioritāte: Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība;

2. prioritāte: Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi;

3. prioritāte: Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija;

4. prioritāte: Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze.

 

Konsultācijas ar Kopīgo Sekretariātu par Jūsu ideju ir pieejamas jau tagad: https://estlat.eu/en/for-applicants/consultations-2021-2027

 

Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS 3 reģioni:

 

Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga un Vidzeme;

 

Igaunijā: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija).