Latvijas-Lietuvas programma 2007-2013

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam mērķis – veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

 

Detalizēt informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.

 

Latvijas-Lietuvas programmas dokuments (angļu valodā)

 

Vairāk informācijas mājas lapā: https://2007-2013.latlit.eu/