Aktualitātes

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!

2024. gada 14. februārī

Tendence apdzīvot piekrastes teritorijas Eiropā arvien pieaug, un  aprēķini liecina, ka vairāk nekā 200 miljoni Eiropas iedzīvotāju pastāvīgi uzturas līdz 50 km attālumā no jūras. Tā skaitā, pieaug vēlme pēc estētiskas atpūtas un kultūras pieredzes, kurā piekrastes ainaviskā dažādība tiek uztverta kā resurss tūrisma attīstībai. Lai saglabātu piekrastes vērtības, kuru dēļ cilvēki izvēlas tajā dzīvot un uzturēties, ir jāveido ilgtspējīga un integrēta pārvaldība piekrastē, kas veicinātu pārdomātu lēmumu pieņemšanu, kā arī atbalstītu līdzsvarotu attīstības risinājumu plānošanu, ieviešanu un saglabāšanu.

Projekts “Baltic Sea2Land” atbalsta daudzveidīgas un dzīvotspējīgas piekrastes attīstību ilgtermiņā Baltijas jūras reģionā, veicinot sadarbību starp dažādiem pārvaldības līmeņiem (no vietēja līdz starptautiskam), zilās ekonomikas sektoriem, vietējām kopienām un citām ieinteresētajām pusēm. 

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM

2024. gada 13. februārī

Izlasi šo rakstu, lai uzzinātu, kā Latvijas Universitātei ir gājis projektu realizācijas uzsākšanā 2023. gadā.

Projekts GIFT veicinās bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu un klimata pārmaiņu mazināšanu. InnoCom projektā tiks pilnveidota pārvaldes komunikācija ar uzņēmējiem, atbalstot MVU (mazos un vidējos uzņēmējus). RuralYouthFuture projektā tiks atbalstīti jaunieši un veicināta ilgtspējīga lauku attīstība. Distance Lab projektā tiks uzlabotas valsts un privāto organizāciju attālinātās darba prasmes un uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi. SIRM projekts veicinās bēgļu, kas ir bijuši spiesti pamest savas mājas vajāšanas, bruņota konflikta, vardarbības, cilvēktiesību pārkāpumu un citu apstākļu dēļ, sociāli-ekonomisko integrāciju.

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)

2024. gada 13. februārī

Reach for Change Latvia ir projekta SocEntYouth vadošais partneris. Projekts ir pārrobežu apmācības iniciatīva “Sociālās uzņēmējdarbības akadēmija” -  praktiskās apmācības un atbalsts no pieredzējušiem sociālajiem uzņēmējiem, nozares ekspertiem un mentoriem, lai jauniešiem būtu iespēja attīstīt un īstenot savu biznesa ideju, un iegūt prasmes, kuras novērtēs visur.

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

2024. gada 12. februārī

Vai Tu zini, kā notiek ezeru attīrīšana? Ūdeņu eitrofikācija ir viens no lielākajiem vides aizsardzības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā, ko galvenokārt veicina fosfora klātbūtne ūdeņos. Ezeros jau vēsturiski uzkrājies liels fosfora savienojumu daudzums, tāpēc virkne realizēto atveseļošanās pasākumu nesasniedz vēlamo rezultātu. Fosforu pieejamību iespējams ierobežot, pielietojot ALUM metodi, kuras efektivitāte un drošums tiks demonstrēts TRUST-ALUM projektā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komitejā atlasīti 26 projekti finansējuma piešķiršanai

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komitejā atlasīti 26 projekti finansējuma piešķiršanai

2024. gada 9. februārī

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja 2024.gada 6.-7.februārī Stokholmā, Zviedrijā atlasījusi 26 projektus finansējuma piešķiršanai.

 

Kā iedvesmot seniorus uzsākt savu uzņēmējdarbību?

Kā iedvesmot seniorus uzsākt savu uzņēmējdarbību?

2024. gada 9. februārī

Sabiedrībai novecojot nepieciešams mainīt izpratni par vecumdienām. Mūsdienās sabiedrība mēdz saskarties ar izaicinājumu panākt to, lai pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki būtu ekonomiski un sociāli aktīvāki.

 

Latvijas, Zviedrijas un Somijas partneri ir uzsākuši projektu “Silver Entrepreneurs”, kurā tiks veicināts uzņēmējdarbības gars senioros ar apmācību un simulāciju palīdzību. Projekts ilgs 30 mēnešus un tā ietvaros tiks apmācītas 80 personas, kuras attīstīs savas biznesa idejas un, iespējams, uzsāks pilnvērtīgu uzņēmējdarbību.

Vecums ir tikai skaitlis: kā “Silver Strategies” plāno pārveidot darba vidi

Vecums ir tikai skaitlis: kā “Silver Strategies” plāno pārveidot darba vidi

2024. gada 5. februārī

Darbaspēka novecošanās un trūkums ir izteikta problēma mūsdienu sabiedrībā, un “Silver Strategies” projekts piedāvā potenciālu risinājumu šiem izaicinājumiem. Projektā tiks uzlabotas pirmspensijas un pensijas vecuma (55+ gadi) personu iespējas darba tirgū. Lai to īstenotu, Silver Strategies ietvaros tiks izstrādāta antidiskriminācijas stratēģija Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā un Somijā, tādējādi uzlabojot nodarbinātības iespējas personām, kuras ir sasniegušas 55 gadu slieksni.

 

Potenciālie ieguvumi ir dažādi, kamēr “sudraba vecuma” grupas personām tiks uzlabotas iespējas darba tirgū, uzņēmumi iegūs uzticamus darbiniekus un viņu uzkrātās zināšanas. Turklāt sabiedrība kopumā iegūs no iekļaujošas pieejas, kas veicinās ekonomiku un bagātinās darbaspēku.

Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klasteris realizē projektu “INGOs" un projektu “ESCALTECH”

Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klasteris realizē projektu “INGOs" un projektu “ESCALTECH”

2024. gada 2. februārī

2023. gadā Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klastera komanda ir iesaistījusies divu projektu realizācijā.

 

Projektā “INGOs" mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem (MVU) tiks nodrošināti nepieciešamie instrumenti, lai tie varētu piedalīties iepirkumos un noslēgt līgumus ar starptautiskām nevalstiskām organizācijām. Projekta komanda piedalījās Eiropas Iepirkumu Forumā, kas norisinājās Ņujorkā, ASV, kurā ieguva ievērojamas zināšanas un kontaktus projekta realizācijai.

 

Projektā “ESCALTECH” tiks īstenota atbalsta programma, lai palīdzētu jaunajiem tehnoloģiju nozares uzņēmumiem paplašināt savu darbību jeb “scaleup”. Atbalsta programma ir vērsta uz tādiem tehnoloģiju sektora uzņēmumiem, kuri darbojas viedās ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, e-pārvaldes un viedās mobilitātes sfērās.

Uzzini par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Interreg projektu aktivitātēm 2023. gadā

Uzzini par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Interreg projektu aktivitātēm 2023. gadā

2024. gada 1. februārī

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments 2023. gadā ir iesaistījies 5 projektu realizācijā: LIVEABILITY, SATSDIFACTION, CITYAM, IMPETUS, MUSTBE.

 

Izlasi rakstu, lai uzzinātu vairāk par to, kā LIVEABILITY tiek veicināta efektīvu publisko pakalpojumu attīstība, kā SATSDIFACTION tiek izmantoti satelītdati un telpiskie dati reģionālās pārvaldības attīstībai, kā CITYAM tiks pilnveidota ilgtspējīga mobilitāte pilsētas gaisa telpai, kā IMPETUS tiks attīstīta vietējā līmeņa plānošanas politika attiecībā uz pagaidu izmantošanu un kā MUSTBE tiks nodrošināta lietusūdens daudzdimensiju attīrīšana pilsētvidē tīrākai Baltijas jūrai.

7. februārī notiks tiešsaistes seminārs par zaļā ūdeņraža ražošanu uz vietas uzpildes stacijās: Vācijas pieredze

7. februārī notiks tiešsaistes seminārs par zaļā ūdeņraža ražošanu uz vietas uzpildes stacijās: Vācijas pieredze

2024. gada 1. februārī

Lai iepazītos ar Vācijas pieredzi par zaļā ūdeņraža ražošanas iespējām uz vietas uzpildes stacijās, š.g. 7. februārī plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika) tēmas padziļinātai izzināšanai aicinām interesentus pieslēgties tiešsaistes semināram. Dalība bez maksas, ar iepriekšēju reģistrēšanos. Prezentācijas – angļu valodā; pasākuma ilgums – līdz vienai stundai.

SIA “VNK serviss” realizē projektus - “ReNutriWater” un “NURSECOAST-II”

SIA “VNK serviss” realizē projektus - “ReNutriWater” un “NURSECOAST-II”

2024. gada 31. janvārī

Ūdens resursi nav pašsaprotama parādība mūsu ikdienas gaitās. Jāatceras, ka kvalitatīvu un drošu ūdens resursu pieejamība pasaulē mazinās ik gadu, tādēļ jāatceras vienkāršas patiesības – bez ūdens nav dzīvības, bez kanalizācijas nav civilizācijas. 2023. gadā SIA “VNK serviss” ir iesaistījies 2 Baltijas jūras reģiona INTERREG projektos. Projektā “ReNutriWater”   tiks attīstīta ilgtspējīga  un racionāla ūdens resursu izmantošana, un projektā “NURSECOAST-II” tiks pilnveidota notekūdeņu attīrīšanas sistēmas piekrastes tūrisma teritorijās.

Projekta “Ce4Re – Aprites ekonomikas risinājumi restorānos” partneru tikšanās Stokholmā

Projekta “Ce4Re – Aprites ekonomikas risinājumi restorānos” partneru tikšanās Stokholmā

2024. gada 31. janvārī

Turpinās 2023. gada septembrī uzsāktā projekta “Ce4Re – Aprites ekonomikas risinājumi restorānos” īstenošana. No 2024. gada 17. līdz 19. janvārim Zviedrijā, Stokholmā norisinājās projekta partneru otrā klātienes sanāksme. Projekta "Ce4Re" uzdevums ir veicināt pārdomātu resursu patēriņu un atkritumu samazināšanu ēdināšanas nozares uzņēmumos Centrālā Baltijas jūras reģionā. Šī mērķa īstenošanai tiks izstrādāti vienoti aprites ekonomikas risinājumi restorāniem, kas ietver pārtikas iegādes, gatavošanas un pasniegšanas posmus.

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs realizē projektu Circular FoodShift

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs realizē projektu Circular FoodShift

2024. gada 30. janvārī

Lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un saglabātu bioloģisko daudzveidību, mūsu pārtikas sistēma ir jānomaina pret sistēmu, kuras pamatā ir aprites ekonomikas principi. Projekta “Pārtikas aprite Baltijas valstīs (Circular FoodShift)” mērķis ir palīdzēt vietējām pašvaldībām mainīt pārtikas aprites modeļus, veicināt pārtikas atkritumu samazināšanos, parādīt kā var pagarināt produkta ražošanas ciklu, izmantojot radušos blakusproduktus jaunu produktu radīšanai.

VPR pārstāvji informē Eiropas Komisiju par izaicinājumiem, kas kavē attīstību pierobežā

VPR pārstāvji informē Eiropas Komisiju par izaicinājumiem, kas kavē attīstību pierobežā

2024. gada 30. janvārī

Š.g. 18. janvārī Igaunijas pilsētā Tartu Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji tikās ar  Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu (DG Regio), lai pārrunātu Eiropas Savienības pierobežu reģionu izaicinājumus, uzklausītu pieredzi un idejas par pārrobežu sadarbību un saņemtu priekšlikumus, kā Eiropas Komisija nākotnē varētu stiprināt pierobežas reģionus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ES Pilsētprogrammas vārdā lūdz pašvaldības iesaistīties pētījuma par zaļo infrastruktūru izstrādē!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ES Pilsētprogrammas vārdā lūdz pašvaldības iesaistīties pētījuma par zaļo infrastruktūru izstrādē!

2024. gada 22. janvārī

ES Pilsētprogrammas ietvaros aktīvi darbojas tematiskā partnerība “Greening Cities” jeb “Zaļākas pilsētas”, kura tuvāko 2 gadu laikā izstrādās darbības plānu, kas iezīmēs konkrētus pasākumus, lai atbalstītu Eiropas Savienības pašvaldības problēmu risināšanā, kas identificētas zaļās infrastruktūras jomā.

LTRK ES Projektu daļa realizē projektu “Prosper BSR”, kurā tiek veicināta Ukrainas bēgļu integrācija darba tirgū un uzņēmējdarbībā

LTRK ES Projektu daļa realizē projektu “Prosper BSR”, kurā tiek veicināta Ukrainas bēgļu integrācija darba tirgū un uzņēmējdarbībā

2024. gada 18. janvārī

Pašreizējais bēgļu vilnis no Ukrainas ir izaicinājums, jo īpaši Baltijas jūras reģiona valstīm. Tomēr to nevajadzētu uztvert kā slogu valstīm, bet jo drīzāk kā iespēju. Demogrāfisko pārmaiņu dēļ visas Baltijas jūras reģiona valstis sūdzas par milzīgu kvalificētu darbinieku trūkumu gandrīz visās nozarēs. Veiksmīga bēgļu integrācija darba tirgū ne tikai atslogo sociālās sistēmas, bet arī atgriež zināmu cieņu un perspektīvu cilvēkiem, kas ir spiesti pamest savas mājas. Efektīva bēgļu un imigrantu iekļaušana padara sabiedrību pēc būtības noturīgāku pret turpmākiem izaicinājumiem. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) projektā “Prosper BSR” jeb “Perspektīvas veicināšana potenciālajam darba spēkam Baltijas jūras reģionā” veicinās Ukrainas bēgļu integrāciju darba tirgū un uzņēmējdarbībā Baltijas jūras reģionā. 

Saulkrastu novadā pētīs klimata pārmaiņu ietekmi uz pludmalēm un tūrismu Baltijas jūras piekrastē

Saulkrastu novadā pētīs klimata pārmaiņu ietekmi uz pludmalēm un tūrismu Baltijas jūras piekrastē

2024. gada 17. janvārī

Vai Tu zini, kā klimata pārmaiņas ietekmē pludmales un tūrismu Baltijas jūras piekrastē? Saulkrastu novada pašvaldība kā partneris piedalās projektā BEACH-SOS, kura laikā Saulkrastu novads būs kā izpētes objekts par klimata pārmaiņu ietekmi uz pludmalēm un tūrismu Baltijas jūras piekrastē.

Atvērts trešais projektu konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam

Atvērts trešais projektu konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam

2024. gada 16. janvārī


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk– programma) 3.projektu konkursā, kas atvērts no 2024.gada 17.janvāra līdz 2024.gada 21.jūnijam pamatprojektu iesniegšanai.

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Hāpsalu pilsētas pašvaldību realizē projektu TRUST2INTEGRATE

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Hāpsalu pilsētas pašvaldību realizē projektu TRUST2INTEGRATE

2024. gada 16. janvārī

Ir ļoti svarīgi radīt vidi, kurā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir vienlīdzīgas iespējas ienākumu gūšanai, tāpēc Ogres un Hāpsalu pašvaldībās tiks īstenotas projekta TRUST2INTEGRATE apmācību programmas, kurās tiks izstrādāti plāni cilvēku ar īpašām vajadzībām radītu produktu un pakalpojumu komercializēšanai. Projektā tiks pilnveidota Ogres un Hāpsalu pašvaldību personāla kapacitāte, kā arī attīstīta vide vienlīdzīgu iespēju ienākumu gūšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Iteract aicina darbā Ekspertu programmu vadības jomā (2) un  Administratoru Interact IV Valensijas birojā

Iteract aicina darbā Ekspertu programmu vadības jomā (2) un Administratoru Interact IV Valensijas birojā

2024. gada 12. janvārī

Interact aicina darbā Ekspertu programmu vadības jomā un Administratoru Interact IV Valensijas birojā, Spānijā. Vakancēm ir iespējams pieteikties līdz šī gada 17. janvārim. Ir pieejamas divas Eksperta vakances, bet viena Administratora vakance. Darbs Interact Programmā norit angļu valodā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno projektu BALTIC-UKH

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno projektu BALTIC-UKH

2024. gada 11. janvārī

Vai Tu zini, kur meklēt uzticamu informāciju? Mūsdienu digitālajā laikmetā digitālā pratība ir ļoti svarīga prasme. BALTIC-UKH projektā tiks veidotas pievilcīgas hibrīdtelpas, lai cilvēki varētu mācīties un uzlabot savu digitālo pratību.

Aicinām pieteikties URBACT IV programmas projektu konkursā Inovāciju pārneses tīkliem

Aicinām pieteikties URBACT IV programmas projektu konkursā Inovāciju pārneses tīkliem

2024. gada 11. janvārī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties URBACT IV starpreģionu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam projektu konkursā Inovāciju pārneses tīkliem.

Projektu konkurss norisinās no 2024. gada 10. janvāra līdz 2024. gada 20. martam plkst. 15:00.

VARAM aicina piedalīties Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027.g. projektu konkursos 2024.gadā

VARAM aicina piedalīties Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027.g. projektu konkursos 2024.gadā

2024. gada 10. janvārī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordināciju Latvijā atbildīgā iestāde, tai skaitā Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam (turpmāk - programma), aicina piedalīties programmas projektu konkursos 2024.gadā.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts realizē projektu Lakes connect

Latvijas Hidroekoloģijas institūts realizē projektu Lakes connect

2024. gada 10. janvārī

Mūsdienās mikroplastmasas piesārņojums ir aktuāla problēma, kuru nepieciešams risināt. Projektā Lakes connect tiek veikti pilotpētījumi izvēlētajās ūdenstilpēs Latvijā, Lietuvā un Polijā, lai noskaidrotu ūdens kvalitāti un noteiktu esošo mikroplastmasas piesārņojumu. Pēc iegūtajiem pētījuma rezultātiem būs iespējams noskaidrot tūrisma radīto slodzi, izveidot tīkla centru, kas kalpos kā zināšanu apmaiņas platforma, piedāvājot risinājumus, lai ierobežotu tūrisma ietekmi uz iekšzemes ūdeņu kvalitāti.

Latvijas Dabas Tūrisma asociācija realizē projektu NAT-TOUR-EXPO jeb Baltijas dabas tūrisma eksports uz Lielbritāniju

Latvijas Dabas Tūrisma asociācija realizē projektu NAT-TOUR-EXPO jeb Baltijas dabas tūrisma eksports uz Lielbritāniju

2024. gada 9. janvārī

Vai esi aizdomājies par to, kā piesaistīt tūristus Baltijas valstīm? Projektā NAT-TOUR-EXPO tiks izstrādāts kopīgs Latvijas un Igaunijas dabas tūrisma produkts, kas pielāgots Apvienotās Karalistes tūristu interesei. Lai pozicionētu produktu tirgū un sasniegtu pārdošanas apjomus, tiks izmantota īpaša mārketinga kampaņa.

“RenoWave” projekta ietvaros Vidzemē vairākām ēkām tiks sagatavots energoaudits

“RenoWave” projekta ietvaros Vidzemē vairākām ēkām tiks sagatavots energoaudits

2024. gada 5. janvārī

Vidzemes plānošanas reģions projekta “RenoWave” ietvaros sagatavos energoauditus vairākām daudzdzīvokļu ēkām, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par ēku tehnisko stāvokli un potenciālo enerģijas patēriņa samazinājumu pēc ēkas atjaunošanas. 

Arī 2024. gadā notiks HyTruck ikmēneša vebināri par ūdeņraža uzpildes staciju tīkla attīstību Eiropā

Arī 2024. gadā notiks HyTruck ikmēneša vebināri par ūdeņraža uzpildes staciju tīkla attīstību Eiropā

2024. gada 4. janvārī

Š.g. 10. janvārī plkst.10.00-11.00 interesenti aicināti pieslēgties tiešsaistes vebināram, lai iepazītos ar ūdeņraža uzpildes staciju darbību Vācijā, Baltijas jūras reģiona ziemeļrietumu daļā.

Aicinām pieteikties dalībai informatīvajā pasākumā par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam trešo projektu konkursu

Aicinām pieteikties dalībai informatīvajā pasākumā par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam trešo projektu konkursu

2024. gada 3. janvārī


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, aicina piedalīties tās organizētajā informatīvajā pasākumā par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam trešo projektu konkursu (pamatprojektiem).

Biedrība Impact Hub Liepāja realizē projektu “Woman Entrepreneur Creating Business (We C Business)"

Biedrība Impact Hub Liepāja realizē projektu “Woman Entrepreneur Creating Business (We C Business)"

2024. gada 3. janvārī

Turpinot atskatīties uz 2023. gadā paveikto, šodien aplūkosim projektu WE C Business. Sieviete uzņēmēja – projekts WE C Business ir saistīts ar jauno uzņēmēju stiprināšanu un iespēju radīšanu jaunām sievietēm vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kurām interesē gan uzņēmējdarbība, gan starptautiskie sadarbības tīkli.

Liepājā realizē projektu "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions, PUMA)"

Liepājā realizē projektu "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions, PUMA)"

2024. gada 2. janvārī

Esam sagaidījuši Jauno 2024. gadu! Iespējams, zini, ko šogad darīsi citādāk, bet vai esi aizdomājies par to, ko vajadzētu uzlabot tavā pilsētā? Iedomājies pilsētvides mobilitāti nākotnē - zaļa, videi draudzīga un ilgtspējīga.

Projektā PUMA tiks izveidotas un atjauninātas dažādu pilsētu mobilitātes stratēģijas, kas radīs priekšnoteikumus zaļai, videi draudzīgai un ilgtspējīgai mobilitātes attīstībai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam.