Aktualitātes

Latvijai pārliecinoši iegūta pirmā vieta ES fondu komunikatoru forumā INFORM EU

Latvijai pārliecinoši iegūta pirmā vieta ES fondu komunikatoru forumā INFORM EU

2024. gada 3. jūnijā

Latvijas ES fondu komunikācijas speciālisti, tai skaitā Interreg programmu pārstāvji, piedalījās ikgadējā Eiropas Komisijas (EK) organizētā forumā INFORM EU Hanoverē, kurā prezentēja Latvijā ieviestās komunikācijas kampaņas un aktivitātes par ES fondu projektiem. Latvijas komunikācijas kampaņas astoņu valstu konkurencē pārliecinoši tika novērtētas ar pirmo vietu.

Trešais projektu konkurss Igaunijas-Latvijas programmai būs atvērts no 2. septembra līdz 5. decembrim

Trešais projektu konkurss Igaunijas-Latvijas programmai būs atvērts no 2. septembra līdz 5. decembrim

2024. gada 29. maijā

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas trešais projektu konkurss tiks atklāts š.g. 2. septembrī un ilgs līdz 5. decembrim. Apvienotais sekretariāts būs pieejams konsultācijām no jūnija līdz novembrim, savukārt detalizēts infoseminārs par projektu konkursu un pieteikuma anketas aizpildīšanu JEMS sistēmā tiks organizēts septembrī.

Igaunijas-Latvijas programmas Uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi 21 jaunu projektu

Igaunijas-Latvijas programmas Uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi 21 jaunu projektu

2024. gada 27. maijā


Ar prieku informējam, ka ir apstiprināts 21 jauns projekts, kas saņems finansējumu no Interreg Igaunijas-Latvijas programmas! Tiks ieviestas vietējo kopienu iniciatīvas, veicināta abu valstu uzņēmēju spēja ieviest inovācijas, atbalstītas iekļaujoša tūrisma iespējas, saglabāta bioloģiskā daudzveidība.

Reģistrējies Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027 semināriem par gaidāmo projektu platformu konkursu

Reģistrējies Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027 semināriem par gaidāmo projektu platformu konkursu

2024. gada 29. aprīlī


Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam organizē vairākus tiešsaistes seminārus š.g. aprīlī un maijā, lai informētu par gaidāmo pirmo projektu platformu konkursu, kas tiks izsludināts 2024.gada vasarā.

Piedalies INTERREG nākotnes veidošanā!

Piedalies INTERREG nākotnes veidošanā!

2024. gada 25. aprīlī

 

Notiek diskusijas par Kohēzijas politikas nākotni pēc 2027.gada. Interreg programmu Vadošās iestādes pēc Eiropas Komisijas aicinājuma ir izveidojušas aptaujas, lai uzzinātu, kas Interreg programmās darbojas labi, ko varētu uzlabot un jaunu ieviest. Aicinām arī Jūs iesaistīties un dalīties savās domās un vēlmēs par Interreg nākotni, aizpildot tiešsaistes aptaujas! 

 

VPR aicina Vidzemes iedzīvotājus saņemt informāciju  par daudzīvokļu ēku atjaunošanu

VPR aicina Vidzemes iedzīvotājus saņemt informāciju par daudzīvokļu ēku atjaunošanu

2024. gada 23. aprīlī

Lai veicinātu vidzemnieku informētību par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu, darbu sācis informatīvais atbalsta punkts – Vidzemes EnergoGids. Tas sniedz iespēju iedzīvotājiem, ēku apsaimniekotājiem un citiem interesentiem vienkopus saņemt bezmaksas konsultatīvo atbalstu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un ar to saistītiem jautājumiem.  

Aicinām aizpildīt aptauju par starpreģionālo sadarbību pēc 2027.gada

Aicinām aizpildīt aptauju par starpreģionālo sadarbību pēc 2027.gada

2024. gada 22. aprīlī


Interreg programmas 2021.-2027.gadam tiek aktīvi īstenotas, vienlaikus sākušās diskusijas par Kohēzijas politikas nākotni pēc 2027.gada. Ir pienācis laiks iesaistīties un dalīties savās vēlmēs par Eiropas Savienības līdzfinansētās starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE nākotni.

Aicinām pieteikties URBACT IV programmas Labās prakses konkursā!

Aicinām pieteikties URBACT IV programmas Labās prakses konkursā!

2024. gada 22. aprīlī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties URBACT IV starpreģionu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam Labās prakses konkursā. Projektu konkurss norisinās no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Klimatneitrālas pašvaldības Baltijas jūras reģionā (CommitClimate)

Klimatneitrālas pašvaldības Baltijas jūras reģionā (CommitClimate)

2024. gada 22. aprīlī

Vai esat aizdomājušies par savu dzīvi pēc 10, 20, 30 gadiem? Par to, kādā mājoklī dzīvosiet, kā pārvietosieties un kādu enerģiju izmantosiet? Tehnoloģiju attīstība ir strauja, un mēs varam tikai iztēloties daudzveidīgās inovācijas, kas mūs sagaida. Tomēr ir skaidrs, ka izmantotie risinājumi būs ar minimālu vai pat nulles oglekļa pēdu, tādējādi samazinot mūsu ietekmi uz klimatu. Šobrīd viens Eiropas iedzīvotājs rada apmēram 7 tonnas oglekļa dioksīda (CO2) emisiju gadā. Līdz 2050.gadam šis skaitlis ir jāsamazina līdz nullei vai jākompensē ar oglekļa piesaisti. Šādu mērķi ir iespējams sasniegt tikai ar būtiskām izmaiņām mūsu ikdienas paradumos un labu izpratni par klimata pārmaiņu problēmas risināšanu.

Atskats uz projekta TRUST ALUM pirmajiem sešiem mēnešiem

Atskats uz projekta TRUST ALUM pirmajiem sešiem mēnešiem

2024. gada 19. aprīlī

Cik bieži Tu pavadi laiku pie ezera?

Ir ļoti svarīgi saglabāt ekoloģisko kvalitāti un bioloģisko daudzveidību ezeros. Projektā TRUST ALUM turpinās darbi pie ūdens kvalitātes uzlabošanas, lai tiktu paaugstināta ūdens dzidrība un skābekļa saturs.

Energokopienu izveide un darbība

Energokopienu izveide un darbība

2024. gada 19. aprīlī

Ir svarīgi veicināt pāreju uz atjaunojamu enerģiju. Projektā “Co2mmunity” un tā turpinājumā “Energize Co2mmunity”, kas tika īstenots laikā no 2017.gada oktobra līdz 2021.gada jūnijam, tika uzlabota sabiedrības izpratne un zināšanas par enerģijas kopienu projektiem un tika veicināta iedzīvotāju brīvprātīgā partnerības izveide, lai ražotu atjaunojamo enerģiju pašpatēriņam.

IWater Integrēta lietusūdens pārvaldība

IWater Integrēta lietusūdens pārvaldība

2024. gada 18. aprīlī

Pavasaris neviemēr ir saulains, tomēr pavasarī ir arī apmākušās un lietainas dienas, bet vai lietainās dienās esi aizdomājies par lietusūdens pārvaldību? Lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma ir būtisks priekšnoteikums pilsētu teritoriju attīstībai, kā arī pilsētu ilgtspējai kopumā. IWater projekts veicina pāreju uz ilgtspējīgu risinājumu pielietošanu. 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments piedalās vairāku Interreg projektu realizācijā, šajā rakstā vari uzzināt vairāk par IWater projektu. 

Uzsākts darbs pie ūdeņraža uzpildes staciju telpiskās attīstības koncepcijas izstrādes Vidzemes reģionā un tā blakus teritorijās gan Latvijā, gan Igaunijā

Uzsākts darbs pie ūdeņraža uzpildes staciju telpiskās attīstības koncepcijas izstrādes Vidzemes reģionā un tā blakus teritorijās gan Latvijā, gan Igaunijā

2024. gada 18. aprīlī

 

Š.g. 8. aprīlī Vidzemes plānošanas reģions noslēdza līgumu ar SIA “Ernst & Young Baltic” par ūdeņraža uzpildes staciju telpiskās attīstības koncepcijas izstrādi Vidzemes plānošanas reģiona teritorijai un reģiona kaimiņteritorijām Latvijā un Igaunijā. Stratēģiskā dokumenta galvenais mērķis ir identificēt optimālākās ūdeņraža uzpildes staciju atrašanās vietas un potenciālos klientus Vidzemes reģionā un Igaunijā starptautiskajā maršrutā E67 (Via Baltica) un valsts galveno autoceļu A2 un A3 maršrutos. Koncepcijas izstrādē tiks ņemta vērā ūdeņraža degvielas potenciālais pieprasījums un piedāvājums Rīgas aglomerācijā, kā arī uz galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska līdz Lietuvas robežai.

Realizēts projekts “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām” - “ACCESSlife”

Realizēts projekts “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām” - “ACCESSlife”

2024. gada 12. aprīlī

Pavasarī atmostas daba, spīd saule un dzied putni. Apkārtējā vide liekas skaistāka pavasarī, bet kas mūsu apkārtni varētu padarīt vēl skaistāku? Tomēr iekļaujoša vide ir skaista vide!

 

Gaidot un svinot 20 gadus kopš Latvija iestājās ES, ir jāturpina atbalstīt sabiedrībā neaizsargātas grupas. Projektā ACCESSlife tika uzlaboti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi un sociālās iekļaušanas pasākumi neaizsargātākajām sabiedrības grupām.

 

Projektā tika uzlabota infrastruktūra, iegādāts aprīkojums, organizētas dažādas terapijas aktivitātes, lai uzlabotu bērnu un pieaugušo ar invaliditāti sociālo rehabilitāciju un ārstēšanās apstākļus.

Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas - SPPwelfare

Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas - SPPwelfare

2024. gada 11. aprīlī

Lasis un zandarts ir tīru ūdeņu simbols, Latvijas un Lietuvas lepnums, kuru jācenšas saglabāt ciešā sadarbībā starp valstīm, lai šo zivju krājumi būtu zivsaimnieciski nozīmīgā stāvoklī, kas pozitīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību.

 

Projekta SPPwelfare rezultātā būs ne tikai stiprināta uzsāktā institūta “BIOR” (Latvija) un Zivsaimniecības dienesta (Lietuva) sadarbība, bet arī panākti būtiski uzlabojumi lašu un zandartu pavairošanā un audzēšanā, nodrošināta kopīgu, vienotu risinājumu pielietošana kvalitatīvākai un ilgtspējīgākai dabisko zivju resursu atražošanai Nemūnas, Ventas upju baseinos un citās ūdenstilpēs, ka samazināta antropogēnā ietekme uz vidi.

Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā - EMERG_TECH

Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā - EMERG_TECH

2024. gada 10. aprīlī

Kaut gan ārā ir silts un saulains laiks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) vienmēr ir jābūt gataviem operatīvi novērtēt un reaģēt uz dažādām dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, tiek paaugstinātas dienestu spējas objektīvi reaģēt uz dažādām situācijām.

EMERG_TECH projektā VUGD sadarbojās ar Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldi, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas Kurzemes, Latgales, Rīgas, Zemgales un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Viļņas un Kauņas reģionu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbā. 

INTERREG EUROPE programmas 2021.-2027.gadam Kopīgā sekretariāta atbalsta pasākumi projektu sagatavotājiem

INTERREG EUROPE programmas 2021.-2027.gadam Kopīgā sekretariāta atbalsta pasākumi projektu sagatavotājiem

2024. gada 9. aprīlī


Aicinām piedalīties INTERREG EUROPE 2021-2027 programmas Kopīgā sekretariāta organizētajos tiešsaistes semināros un izmantot citus programmas atbalsta rīkus

Mazināsim fosfora noteci no lauksaimniecības zemēm izmantojot Latvijas derīgo izrakteni – ģipsi

Mazināsim fosfora noteci no lauksaimniecības zemēm izmantojot Latvijas derīgo izrakteni – ģipsi

2024. gada 9. aprīlī

Ir svarīgi mazināt piesārņojuma nonākšanu gan virszemes, gan pazemes ūdeņos. Projekts GYPREG piedāvā samazināt lauksaimniecības fosfora slodzes, iestrādājot augsnē ģipsi. Ģipsis ir Latvijā plaši sastopams minerāls ar līdz šim maz pētītu potenciālu uzlabot augsnes spēju saistīt fosforu un tādējādi samazināt fosfora nonākšanu virszemes un pazemes ūdeņos.

Peldošās salas uzlabos pilsētvides ūdeņu stāvokli un veicinās bioloģisko daudzveidību!

Peldošās salas uzlabos pilsētvides ūdeņu stāvokli un veicinās bioloģisko daudzveidību!

2024. gada 8. aprīlī

Pienākot pavasarim, aizdomājamies par dabu mums apkārt. Projektā BioFloat tiks palielināta bioloģiskā daudzveidība, piesaistot putnus un kukaiņus. Vai esi jau ievērojis, kā daba atdzīvojas pavasarī?

Projektā tiks uzlabota esošā pilsētvides ūdens ekosistēmu veselība, kā arī samazināts ūdenstilpēs esošais antropogēnais piesārņojums (mikroplastmasa, farmaceitiskās vielas, smagie metāli), izmantojot zaļās infrastruktūras elementus – peldošās salas. 

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību - WasteArt

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību - WasteArt

2024. gada 5. aprīlī

Vai esi kādreiz aizdomājies par atkritumu pielietošanu mākslā un amatniecībā? Projekta WasteArt ideja ir veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī mainīt cilvēku ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki.

Pilnas aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijā  - GlassCircle projekts

Pilnas aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijā - GlassCircle projekts

2024. gada 4. aprīlī

Mūsdienās ir ļoti aktuāla nepieciešamība mazināt dabas piesārņojumu. Projekts GlassCircle palīdz stikla šķiedru ražotājiem samazināt stikla šķiedru pārpalikumu negatīvo ietekmi uz vidi, veicinot to izmantošanu. Lai mazinātu piesārņojumu, ir nepieciešams pāriet no lineāras ekonomikas uz aprites ekonomiku, kas ir viens no projekta mērķiem.

Aicinām pieteikt konkursam projektus Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionu attīstīšanai

Aicinām pieteikt konkursam projektus Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionu attīstīšanai

2024. gada 3. aprīlī

Lai veicinātu Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionu ilgtspējīgu un saliedētu sociālekonomisko attīstību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina institūcijas pieteikt projektus Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam otrajā projektu konkursā, lai gūtu līdzfinansējumu reģionu attīstību veicinošu projektu īstenošanai.

Pārveidota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā – uzzini vairāk par LandClean projekta rezultātiem

Pārveidota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā – uzzini vairāk par LandClean projekta rezultātiem

2024. gada 2. aprīlī

Vai esi jau paspējis apmeklēt Dobeli? Pavasaris ir īstais laiks, lai pavadītu laiku ārā no mājām, tāpēc ir ļoti svarīgi kopt un atjaunot apkārtējo vidi. Projekta LandClean ietvaros laika periodā no 2018. līdz 2020.gadam tika atjaunota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā. Tā tika attīstīta kā atpūtas zona vietējiem iedzīvotājiem un viesiem!

Koprades darbnīcās "Ko celsim galdā?" veidos nākotnes redzējumu par bioloģiskās pārtikas patēriņa veicināšanu bioreģionā Vidzemē

Koprades darbnīcās "Ko celsim galdā?" veidos nākotnes redzējumu par bioloģiskās pārtikas patēriņa veicināšanu bioreģionā Vidzemē

2024. gada 27. martā


Testējot ­­­­­­jaunu līdzdalības metodi “pārmaiņu arēna”, no š.g. marta līdz maijam Cēsīs, trīs secīgās koprades darbnīcās zemnieki, valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora organizāciju pārstāvji kopā ar citiem bioloģiskā dzīvesveida entuziastiem veidos nākotnes redzējumu par to, kā veicināt veselīgu dzīvesveidu un palielināt veselīgas bioloģiskās pārtikas patēriņu bioreģionā Vidzemē.

Izsludināts trešais projektu konkurss INTERREG EUROPE programmā 2021.-2027.gadam

Izsludināts trešais projektu konkurss INTERREG EUROPE programmā 2021.-2027.gadam

2024. gada 22. martā


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam trešajā projektu konkursā. Projektu konkurss norisinās no 2024.gada 20.marta līdz 7.jūnijam.

Aicinām pieteikties dalībai informatīvajā pasākumā par INTERREG EUROPE programmas 2021.-2027.gadam trešo projektu konkursu

Aicinām pieteikties dalībai informatīvajā pasākumā par INTERREG EUROPE programmas 2021.-2027.gadam trešo projektu konkursu

2024. gada 8. martā


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, aicina piedalīties tās organizētajā informatīvajā pasākumā par INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam un trešo projektu konkursu, kā arī politikas apguves platformas piedāvātajām iespējām.

@IB.SH

Aicinām aizpildīt aptauju par transnacionālo sadarbību pēc 2027.gada

2024. gada 4. martā


Interreg programmas 2021.-2027.gadam tiek aktīvi īstenotas, vienlaikus sākušās diskusijas par Kohēzijas politikas nākotni pēc 2027.gada.

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!

2024. gada 14. februārī


Tendence apdzīvot piekrastes teritorijas Eiropā arvien pieaug, un  aprēķini liecina, ka vairāk nekā 200 miljoni Eiropas iedzīvotāju pastāvīgi uzturas līdz 50 km attālumā no jūras. Tā skaitā, pieaug vēlme pēc estētiskas atpūtas un kultūras pieredzes, kurā piekrastes ainaviskā dažādība tiek uztverta kā resurss tūrisma attīstībai. Lai saglabātu piekrastes vērtības, kuru dēļ cilvēki izvēlas tajā dzīvot un uzturēties, ir jāveido ilgtspējīga un integrēta pārvaldība piekrastē, kas veicinātu pārdomātu lēmumu pieņemšanu, kā arī atbalstītu līdzsvarotu attīstības risinājumu plānošanu, ieviešanu un saglabāšanu.

Projekts “Baltic Sea2Land” atbalsta daudzveidīgas un dzīvotspējīgas piekrastes attīstību ilgtermiņā Baltijas jūras reģionā, veicinot sadarbību starp dažādiem pārvaldības līmeņiem (no vietēja līdz starptautiskam), zilās ekonomikas sektoriem, vietējām kopienām un citām ieinteresētajām pusēm. 

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM

2024. gada 13. februārī


Izlasi šo rakstu, lai uzzinātu, kā Latvijas Universitātei ir gājis projektu realizācijas uzsākšanā 2023. gadā.

Projekts GIFT veicinās bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu un klimata pārmaiņu mazināšanu. InnoCom projektā tiks pilnveidota pārvaldes komunikācija ar uzņēmējiem, atbalstot MVU (mazos un vidējos uzņēmējus). RuralYouthFuture projektā tiks atbalstīti jaunieši un veicināta ilgtspējīga lauku attīstība. Distance Lab projektā tiks uzlabotas valsts un privāto organizāciju attālinātās darba prasmes un uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi. SIRM projekts veicinās bēgļu, kas ir bijuši spiesti pamest savas mājas vajāšanas, bruņota konflikta, vardarbības, cilvēktiesību pārkāpumu un citu apstākļu dēļ, sociāli-ekonomisko integrāciju.

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)

2024. gada 13. februārī

Reach for Change Latvia ir projekta SocEntYouth vadošais partneris. Projekts ir pārrobežu apmācības iniciatīva “Sociālās uzņēmējdarbības akadēmija” -  praktiskās apmācības un atbalsts no pieredzējušiem sociālajiem uzņēmējiem, nozares ekspertiem un mentoriem, lai jauniešiem būtu iespēja attīstīt un īstenot savu biznesa ideju, un iegūt prasmes, kuras novērtēs visur.