Aktualitātes

Veikts pētījums par kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kavējošajiem šķēršļiem transporta koridora posmā Rīga-Valmiera-Valka

Veikts pētījums par kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kavējošajiem šķēršļiem transporta koridora posmā Rīga-Valmiera-Valka

2020. gada 1. aprīlī

 

Vidzemes plānošanas reģions ir sniedzis ieguldījumu projekta “Baltic Loop” definēto transporta koridoru izpētē un kopā ar Rīgas plānošanas reģionu apkopojis to transporta pakalpojumu sniedzēju viedokli, kas strādā Dienvidu koridora Orebro-Rīga-Sanktpēterburga 160 kilometrus garajā posmā Rīga-Valmiera-Valka.

 

Vidzemē uzsākts pētījums par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanu pašvaldībās

Vidzemē uzsākts pētījums par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanu pašvaldībās

2020. gada 26. martā

 

Vidzemes plānošanas reģions pēdējos gadus aktualizē jautājumus par mobilitāti lauku teritorijās, aicinot ne tikai saglabāt sabiedriskā transporta pakalpojumu tīkla struktūru, bet arī rosina diskusijas un testē jaunus pārvietošanās veidus, lai iedzīvotāji laukos, neskatoties uz to, kur ir viņu dzīvesvieta, joprojām varētu brīvi nokļūt uz pakalpojumu saņemšanas vietām arī tad, ja to īpašumā nav privātā vieglā automašīna vai kādu apstākļu dēļ to nav iespējams izmantot.

Izstrādāti priekšlikumi turpmākai rīcībai attiecībā uz organiskajām augsnēm lauksaimniecībā

Izstrādāti priekšlikumi turpmākai rīcībai attiecībā uz organiskajām augsnēm lauksaimniecībā

2020. gada 25. martā


Priekšlikumi ir izstrādāti, balstoties uz Latvijas Bioekonomikas stratēģijā 2030 izvirzītajiem mērķiem, kas ir orientēti uz saražotās biomasas pievienotās vērtības palielināšanu, veicinot produkcijas eksportu un nodarbinātību.

Jaunieši dalās pieredzē par attālinātu saziņu un darbu komandā

Jaunieši dalās pieredzē par attālinātu saziņu un darbu komandā

2020. gada 23. martā

 

Ventspils vidusskolēni kopā ar vienaudžiem no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas kopš 2018.gada ir iesaistīti digitālās uzņēmējdarbības projektā “DigiYouth”. Jaunieši darbojas jauktās starptautiskās komandās, lai izstrādātu digitālu produktu un pakalpojumu biznesa idejas, prototipus un pārdošanas plānus. Saziņa starp komandas biedriem un mentoriem notiek galvenokārt tiešsaistē – dažādās e-vidēs.

Igaunijas un Latvijas eksperti apvieno zināšanas upju un ezeru apsaimniekošanā

Igaunijas un Latvijas eksperti apvieno zināšanas upju un ezeru apsaimniekošanā

2020. gada 13. martā

 

Projekta “Ūdens objekti bez robežām” (Water bodies without borders – WBWB) mērķis - izveidot platformu Igaunijas un Latvijas atbildīgo institūciju efektīvai sadarbībai pārrobežu ūdeņu apsaimniekošanā. Projekta ietvaros eksperti harmonizēja ūdeņu kvalitātes vērtēšanas metodiku, kopīgi analizēja pārrobežu ūdeņu kvalitāti, to ietekmējošos faktorus un identificēja iespējamos pasākumus kvalitātes uzlabošanai.

Sakārtotas degradētas teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

Sakārtotas degradētas teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

2020. gada 12. martā

 

Degradētu teritoriju atjaunošana pēdējos gados kļūst par ilgstpējīgas teritoriju attīstības plānošanas nozīmīgu daļu, to atjaunošanas rezultātā radot sakārtotu un tīru vidi iedzīvotājiem, citos gadījumos, veicinot tajās uzņēmējdarbības attīstību. Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija” jeb “Trans-form” īstenošanas rezultātā sakārtotas trīs degradētas teritorijas Daugavpilī, Krāslavā un Lūznavā, Rēzeknes novadā kopumā 3,5ha platībā, turpinās darbi arī Panevežas pašvaldības (Lietuva) objektā Skaistkalnis parkā. 

URBACT projektu “Active NGOs” un “Re-grow City” pieredzes apmaiņas vizīte Alūksnē

URBACT projektu “Active NGOs” un “Re-grow City” pieredzes apmaiņas vizīte Alūksnē

2020. gada 11. martā

 

2020.gada 5.martā Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrā notika URBACT projektu “Active NGOs” un “Re-grow City” pieredzes apmaiņas vizīte. Pasākumā laikā ne tikai pārrunājām abu projektu aktualitātes un gaitas, bet arī uzzinājām par Alūksnes aktīvākajam nevalstiskajām organizācijām (NVO) un to sadarbību ar pašvaldību.

Seši Latvijas partneri turpina savu ceļojumu URBACT pasaulē

Seši Latvijas partneri turpina savu ceļojumu URBACT pasaulē

2020. gada 2. martā

 

Jau 2019.gada septembrī uzsāka savas aktivitātes ES līmeņa pilsētvides attīstības programmas URBACT III 23 jauni sadarbības tīklu projekti, t.sk. 6 projekti ar Latvijas partneru dalību: ACCESS (Barriers to accessing culture) – Rīga, Cities4CSR (Cities for Corporate Social Responsibility) – Ķekava, DigiPlace (Digital innovation for cities) – Ventspils Digitālais Centrs, IoTxChange (Internet of Things for Urban Development) – Jelgavas novads, iPlace (Niches for sustainable local economic development) – Saldus, URGE (Circular building cities) – Rīgas enerģētikas aģentūra.

Atbalstīti 42 projekti Latvijas-Lietuvas programmā

Atbalstīti 42 projekti Latvijas-Lietuvas programmā

2020. gada 28. februārī

 

2020.gada 26.februārī Latvijas-Lietuvas programmas Uzraudzības komiteja pieņēma lēmumu par trešajā projektu konkursā atbalstīto projektu apstiprināšanu. Rezulātā 42 projektiem (6 projekti rezerves sarakstā) tiks piešķirts ES finansējums 20 milj. euro apmērā.

Kurzemes piekrastē atklātos jūras apstākļos ir iespējams izaudzēt gliemenes saimnieciskās darbības veikšanai

Kurzemes piekrastē atklātos jūras apstākļos ir iespējams izaudzēt gliemenes saimnieciskās darbības veikšanai

2020. gada 26. februārī


Pašlaik bez atbalsta mehānismiem vai subsīdijām gliemeņu audzēšana kā bizness nav ienesīgs, taču to var mainīt, attīstot pārstrādi un jaunus produktus. Tā kā gliemenes sniedz vērtīgus ekosistēmu pakalpojumus, attīrot jūras ūdeni no tajā esošajām barības vielām, tām ir pozitīva ietekme uz vidi vietās, kur notiek ūdens apmaiņa.

Parakstīta Rīgas deklarācija Baltijas jūras reģiona valstu sadarbībai zinātnē un inovācijās

Parakstīta Rīgas deklarācija Baltijas jūras reģiona valstu sadarbībai zinātnē un inovācijās

2020. gada 25. februārī

 

Tiekoties konferencē “Inovācija – 21.gadsimta spēks”, kas tika orgaznnizēta ar Interreg Baltijas  jūras reģiona programmas atbalstu projektā “Smart-Up Baltic Sea Region” , Baltijas jūras reģiona valstu zinātņu akadēmiju pārstāvji parakstījuši nodomu protokolu sadarbībai jeb Rīgas deklarāciju. Tās mērķis ir panākt maksimālu pētniecisko sinerģiju, īstenojot starptautiskas un kopīgas pētnieciskās aktivitātes un starptautiskus starpinstitūciju projektus.

Noslēdzas skolu sacensība programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”

Noslēdzas skolu sacensība programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”

2020. gada 25. februārī

 

Kopā 21 izglītības iestāde no 8 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām godpilni finišēja 2019. gada skolu sacensībā "Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs". 21. februārī Kocēnu pamatskolā ar lielu lepnumu un prieku Vidzemes plānošanas reģions paziņoja tās skolas, kuras 2019. gadā sasniedza vislielāko enerģijas ietaupījumu.

 

Ar praktiskiem soļiem Vidzemes reģionā attīstīs zināšanās balstītu bioekonomikas inovāciju ekosistēmu

Ar praktiskiem soļiem Vidzemes reģionā attīstīs zināšanās balstītu bioekonomikas inovāciju ekosistēmu

2020. gada 10. februārī


Pēdējo divu gadu laikā Vidzemē sperti vairāki nozīmīgi soļi, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu bioekonomikas izaugsmi. Būtiskākais no tiem ir Vidzemes plānošanas reģiona un Vides risinājumu institūta sagatavotais Rīcības plāns zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai Vidzemes reģionā. Rīcības plāns ir praktisks dokuments, tas ietver 6 stratēģiskos mērķus un 14 rīcības, kuru realizācija ir uzsākta un tiks turpināta nākamajos gados.  

Jūrtaka – piekrastes sadarbība turpinās

Jūrtaka – piekrastes sadarbība turpinās

2020. gada 5. februārī

 

Ir noslēdzies Igaunijas-Latvijas programmas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”. Projekta mērķis ir sasniegts – ir izveidots pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. “Jūrtaku” Latvijā un “Ranniku Matkarada” Igaunijā jau paspējuši iemīļot ceļotāji. 

Atbalstīti 20 projekti Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā

Atbalstīti 20 projekti Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā

2020. gada 31. janvārī

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas piektajā projektu konkursā finansējuma saņemšanai tika atbalstīti 20 projektu pieteikumi, no tiem 14 projekti - ar Latvijas partneriem. 

 

Gastronomijas tūrisma piedāvājums “Livonijas garša” ieinteresē Vācijas iedzīvotājus ciemoties Vidzemē

Gastronomijas tūrisma piedāvājums “Livonijas garša” ieinteresē Vācijas iedzīvotājus ciemoties Vidzemē

2020. gada 28. janvārī

 

85.starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa” no 17. līdz 26.janvārim norisinājās Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, kur iedzīvotāji un pilsētas ciemiņi Latvijas kopstendā varēja nogaršot Latvijā gatavotus gardumus, iepazīt prasmīgus saimniekus, amatniekus, vairāk uzzināt par tūrisma iespējām Latvijā, arī Vidzemē. Par tām vairāk stāstīja Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves.

Gastronomijas tūrisma projekts “Livonijas kulinārais ceļš” dod iespēju Vidzemes uzņēmējiem apzināties savu varēšanu un vērtēt sasniegto

Gastronomijas tūrisma projekts “Livonijas kulinārais ceļš” dod iespēju Vidzemes uzņēmējiem apzināties savu varēšanu un vērtēt sasniegto

2019. gada 20. decembrī

 

Šogad Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Latvijas lauku tūrisma asociāciju "Lauku Ceļotājs" un sadarbības partneriem Igaunijā ar projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros īstenotajām aktivitātēm ir spējis attīstīt konkurētspējīgu un ceļotājiem saistošu gastronomijas tūrisma piedāvājumu Latvijā un Igaunijā ar nosaukumu “Livonijas garša”. Tas arī sniedzis atbalstu Vidzemes novada uzņēmējiem, piedāvājot iespēju iepazīstināt daudzskaitlīgos svētku tirdziņu apmeklētājus ar saimniecībās sarūpētiem labumiem. 

Apstiprināti 12 projekti Latvijas partneru sadarbībai ar Lietuvas un Baltkrievijas partnerorganizācijām

Apstiprināti 12 projekti Latvijas partneru sadarbībai ar Lietuvas un Baltkrievijas partnerorganizācijām

2019. gada 13. decembrī

 

2019.gada 12.decembrī Minskā, Baltkrievijā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas Apvienotās uzraudzības komiteja pieņēma lēmumu par trešajā projektu konkursā atbalstīto projektu apstiprināšanu. Trešajā projektu konkursā apstiprinātajiem 28 projektiem tiks piešķirts ES finansējums ap 17.5 milj. euro apmērā.

Parakstīts līgums par kopēja Valgas – Valkas pilsētas centra būvdarbiem

Parakstīts līgums par kopēja Valgas – Valkas pilsētas centra būvdarbiem

2019. gada 10. decembrī

 

Šodien 10.decembrī vēsturiskajā Valgas pilsētas rātsnamā svinīgi parakstīts trīspusējs būvdarbu līgums par Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projektu starp Valgas pagasta valdi, Valkas novada domi un būvdarbu veicēju AS TREV-2 Grupp.

 

Sešās nedēļās ar “transports pēc pieprasījuma” pārvadāti 199 pasažieri

Sešās nedēļās ar “transports pēc pieprasījuma” pārvadāti 199 pasažieri

2019. gada 5. decembrī
 
Kopš Vidzemes plānošanas reģions uzsācis pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” īstenošanu divās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās – Alūksnes novadā un Mazsalacas novadā, pagājis pusotrs mēnesis un apkopoti pirmie dati par pakalpojuma izmantošanas rezultātiem. 
Publicēta rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem

Publicēta rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem

2019. gada 29. novembrī

 

2019.gada novembrī Daugavpilī pulcējās Latgales reģiona jaunatnes jomas profesionāļi, lai iepazītos ar jauno metodisko materiālu – digitālo rokasgrāmatu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem, kas tika izstrādāts projektā Latvijas-Lietuvas programmas LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free) .

Lauku tūrisma piedāvājums ievests Japānas tirgū

Lauku tūrisma piedāvājums ievests Japānas tirgū

2019. gada 27. novembrīLīdz ar konferenci Japāna – vārti uz Āzijas tūrisma tirgiem Tallinā noslēdzas trīs gadu projekts CAITO, kura mērķis bija izveidot un ieviest Japānas tūrisma tirgū apvienoto Igaunijas, Latvijas un Dienvidsomijas lauku tūrisma piedāvājumu, stāsta Lauku ceļotāja pārstāve Asnāte Ziemele.

Invazīvo svešzemju sugu ierobežošanā svarīga sabiedrības iesaiste

Invazīvo svešzemju sugu ierobežošanā svarīga sabiedrības iesaiste

2019. gada 19. novembrī


Invazīvo svešzemju sugu (ISS) problemātika Latvijā un Eiropā nav sveša, turklāt tā kļūst arvien aktuālāka, uzsver Valsts augu aizsardzības dienesta augu karantīnas departamenta vecākā inspektore Astra Garkāje. Lai arī Latvijā zināmākā ISS ir Sosnovska latvānis, tomēr bez tā sastopamas arī desmitiem citu invazīvo sugu - augi, koki, kukaiņi, vēži, zivis un arī dzīvnieki.

Pārrobežu sadarbība palīdz tulkošanas risinājuma izstrādē

Pārrobežu sadarbība palīdz tulkošanas risinājuma izstrādē

2019. gada 14. novembrī

 

Divas lielākās karšu izdevniecības Baltijā – “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un “Regio” (Igaunija) – vienojušās par sadarbību automatizēta tiešsaistes tulkošanas risinājuma “TerraLexicon” izstrādē. Automatizēts tulkošanas risinājums būs paredzēts vārdu tulkošanai un aizstāšanai kartēs un citos grafiskos failos, un to būs iespēja izmantot citiem uzņēmumiem un interesentiem.

Atkritumu audita rīks: solis pretī atkritumu daudzuma samazināšanai

Atkritumu audita rīks: solis pretī atkritumu daudzuma samazināšanai

2019. gada 1. novembrī

 

Lai veicinātu sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par pieaugošā sadzīves atkritumu daudzuma problemātiku, Vidzemes plānošanas reģions īsteno Igaunijas-Latvijas programmas projektu “WasteArt” un sadarbībā ar nozares ekspertu, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītāju Danielu Trukšānu, ir izstrādājis atkritumu audita rīku – palīgu ceļā uz atkritumu daudzuma samazināšanu. Šis detalizētais metodiskais materiāls sākotnēji izstrādāts skolām un bērnudārziem, bet, lai veicinātu paradumu pārņemšanu plašākā sabiedrībā, rīks pielāgots arī ģimenēm un darbavietām. 

ICT Meta Cluster uzņēmumiem palīdz attīstīties un iekarot pasaules tirgus

ICT Meta Cluster uzņēmumiem palīdz attīstīties un iekarot pasaules tirgus

2019. gada 31. oktobrī


3,5 gadus ilgušais projekts “ICT Meta Cluster” ir palīdzējis mazajiem un vidējiem Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā attīstīt uzņēmējdarbību jaunos tirgos. 

Kurzemē attīstīs vairākus tūrisma objektus, pielāgojot tos apmeklētājiem

Kurzemē attīstīs vairākus tūrisma objektus, pielāgojot tos apmeklētājiem

2019. gada 25. oktobrī


Šogad Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar igauņu un somu partneriem ir uzsācis projektu dabas tūrisma pieejamības veicināšanai. Projekta mērķis ir parādīt, cik būtiski ir pielāgot dabas takas un citu objektu pieejamību visiem – cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem, ar nelieliem ieguldījumiem ieviešot efektīvus risinājumus esošo dabas objektu pielāgošanai, tādējādi laužot stereotipu par vides pieejamības dārdzību un būtiski sekmējot tūristu skaita pieaugumu.

Vidzemes plānošanas reģions iepazīstina ar plānu inovācijas veicināšanai uzņēmumos

Vidzemes plānošanas reģions iepazīstina ar plānu inovācijas veicināšanai uzņēmumos

2019. gada 23. oktobrī

 

Praktiska foruma “Digitalizācija bioekonomikas attīstīšanai” ietvaros Līgatnē aizvadītajā nedēļā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) iepazīstināja ar izstrādātu plānu inovācijas veicināšanai uzņēmumos sadarbībā ar pētniekiem. Piedāvātas divas konkrētas aktivitātes, kuru testēšanai pasākuma laikā jau pieteikušies pirmie dalībnieki.

 

Rīgā notika konference "Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un inovācijas Latvijā un Eiropā"

Rīgā notika konference "Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un inovācijas Latvijā un Eiropā"

2019. gada 22. oktobrī

 

Š.g. 18.oktobrī Rīgā Domnīca PROVIDUS ar Vācijas vēstniecības Rīgā un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atbalstu rīkoja konferenci par iedzīvotāju iesaisti un sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu: "Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un inovācijas Latvijā un Eiropā". Pasākums tika līdzfinansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas  projekta “Coast4us” / “Piekraste mums”.

Vidzemē būs pieejams jauns pakalpojums – “transports pēc pieprasījuma”

Vidzemē būs pieejams jauns pakalpojums – “transports pēc pieprasījuma”

2019. gada 16. oktobrī

 

Vidzemes plānošanas reģions informē, ka nākamnedēļ, no 21.oktobra  Mazsalacas novadā un Alūksnes novadā tiks uzsākts pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma”, kas veiksmes gadījumā varētu kļūt par daļu no sabiedriskā pasažieru pārvadājumu modeļa Latvijā. Pakalpojums ir pasažieru vajadzībās balstīts mobilitātes risinājums, kas vienlaikus ir arī videi draudzīgs un ekonomiski izdevīgs, turklāt spēj ietaupīt valsts un pašvaldību kopējās izmaksas cilvēku pārvietošanās vajadzību nodrošināšanai.