Piedalies INTERREG nākotnes veidošanā!

 

Notiek diskusijas par Kohēzijas politikas nākotni pēc 2027.gada. Interreg programmu Vadošās iestādes pēc Eiropas Komisijas aicinājuma ir izveidojušas aptaujas, lai uzzinātu, kas Interreg programmās darbojas labi, ko varētu uzlabot un jaunu ieviest. Aicinām arī Jūs iesaistīties un dalīties savās domās un vēlmēs par Interreg nākotni, aizpildot tiešsaistes aptaujas! 

 

Ideju un vīziju apkopošana par nākamajām Interreg programmām ir uzsākta četrām programmām:

  • Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma – aptauja līdz š.g. 31.maijam;
  • INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma – aptauja līdz š.g. 30.aprīlim;
  • URBACT starpreģionu sadarbības programma – aptauja līdz š.g. 31.jūlijam;
  • Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma – aptauja līdz š.g. 21.jūnijam.