Tiesiskais ietvars 2021.-2027.gada plānošanas periodam

Tiesiskais ietvars Latvijā:

Eiropas Komisijas tiesiskais ietvars 2021. - 2027.gada plānošanas periodam: