Projekti ar Latvijas partneriem 2021-2027

Lejupielādēt visu projektu sarakstu  šeit

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C031 Starptautiska kravas automašīnu ūdeņraža uzpildes staciju tīkla izveide HyTruck
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C030 CITYAM — pilsētu sagatavošana ilgtspējīgai pilsētas gaisa mobilitātei CITYAM
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C029 Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju BJR RenoWave
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C028 Starptautiska sertifikācijas standarta un instrumentu kopas izstrāde, lai veicinātu enerģijas pāreju zaļās rūpniecības zonās GreenIndustrialAreas
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C027 Oglekļa enerģijas līdzsvars pašvaldību mērogā Energy Equilibrium
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C026 Ceļā uz enerģētikas pāreju un klimata neitralitāti BJR pašvaldībās CommitClimate
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C025 KISMET – ilgtspējīga pārtikas vide KISMET
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C024 Aprites ekonomikas radošas telpas Circular spaces
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C023 Inovācijas mežsaimniecības biomasas atlieku pārstrādē: virzībā uz aprites mežsaimniecību ar pievienotās vērtības produktiem CEforestry
Baltijas jūras reģiona programma 4.Sadarbības pārvaldība F_001 ESSBJR forums Rīga EUSBSR Forum Riga
Baltijas jūras reģiona programma 4.Sadarbības pārvaldība A_007 Politikas joma "Enerģetika" PA Energy
Baltijas jūras reģiona programma 4.Sadarbības pārvaldība A_004 Politikas jomas "Telpiskā plānošana" atbalsts PASPS
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C022 BioBoosters – aprites pārejas pastiprināšana BioBoosters
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības #C021 Baltijas pieejas plastmasas piesārņojuma apkarošanai aprites ekonomikas kontekstā BALTIPLAST
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības #C019 Zilās piegādes ķēdes BSC
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības #C018 Integrētas pārvaldības veicināšana cilvēku un dabas kapitāla kopīgai ilgtspējīgai izmantošanai tuvējā krasta zonā Baltic Sea2Land
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības #C017 Veicināt ūdens atkārtotu izmantošanu Baltijas jūras reģionā, palielinot kapacitāti vietējā līmenī WaterMan
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības #C016 Vietējo ūdens aprites slēgšana, recirkulējot barības vielas un ūdeni un izmantojot tos dabā ReNutriWater
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības #C015 Uzturvielu samazināšanas risinājumi piekrastes tūrisma teritorijās NURSECOAST-II
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības #C014 Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai aizsargātu ūdens vidi, cilvēku veselību un panāktu ilgtspējīgākas ēkas NonHazCity 3
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības #C013 Mikropiesārņotāju novēršana no notekūdeņiem atkārtotas izmantošanas stratēģijām EMPEREST
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C012 Ilgtspējības pārskatu rīks SusTool
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C011 Atbalsts BSR pilsētām inovāciju publiskā iepirkuma ieviešanā ar praktisku instrumentu nodrošināšanu, izmantojot AI tehnoloģijas un spēļošanas metodes PPI4cities
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C010 Dzīvotspēja – sabiedrisko pakalpojumu izstrāde ilgtspējīgiem rajoniem Liveability
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C009 Māksla pēc receptes Baltijas jūras reģionā Arts on Prescription
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C008 Pilnvarotās pilsoniskās sabiedrības un sadarbības inovāciju izmantošana ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību We make transition!
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C007 NVO un valsts institūciju pilnvaru nodrošināšana, lai palīdzētu bērniem pārvarēt migrācijas traumas ar radošumu un dabas veltēm KidsLikeUs
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C006 Distance LAB – tālvadības pakalpojumu centrs MVU un publiskajam sektoram Distance LAB
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C004 Baltijas jūras reģiona kultūras pērles izturīgākām pilsētām un reģioniem BSR Cultural Pearls
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības #C003 Baltijas jūras iniciatīva sieviešu-bēgļu uzņēmējdarbības attīstīšanai BSI_4Women