Projekti ar Latvijas partneriem 2021-2027

Lejupielādēt visu projektu sarakstu  šeit

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
INTERREG Europe starpreģionu 4.Sociāli iekļaujošāka Eiropa 02C0382 Tūrisma politikas instrumentu efektivitātes uzlabošana ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai TOURISM4SDG
INTERREG Europe starpreģionu 4.Sociāli iekļaujošāka Eiropa 02C0497 Lēna tūrisma veicināšana ilgtspējīgai, vietējai un reģionālajai ekonomikas attīstībai un labklājībai SLOWDOWN
INTERREG Europe starpreģionu 6.Labāka pārvaldība 02C0414 Mērķu, darbību un resursu dalīšanās kopienu savstarpējam izdevīgumam SHARING
INTERREG Europe starpreģionu 1.Viedāka Eiropa 02C0409 Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības izglītība SEE
INTERREG Europe starpreģionu 2.Zaļāka Eiropa 02C0317 Publiskā un privātā partnerība upju un mitrāju kā zili zaļās infrastruktūras atjaunošanai un saglabāšanai RIWET
INTERREG Europe starpreģionu 4.Sociāli iekļaujošāka Eiropa 02C0329 Reliģiskais mantojums lauku teritorijās REliHE
INTERREG Europe starpreģionu 5.Pilsoņiem tuvāka Eiropa 02C0584 Veicināt pieejamus pakalpojumus, apdzīvojamas telpas un ilgtspējīgus savienojumus attālajās pilsētu teritorijās PROXIMITIES
INTERREG Europe starpreģionu 5.Pilsoņiem tuvāka Eiropa 02C0589 Sadarbības veidu izmēģināšana, lai labāk dzīvotu vietējā līmenī PICOBELLO
INTERREG Europe starpreģionu 4.Sociāli iekļaujošāka Eiropa 02C0467 Kultūras resursu koprades vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām OpenRegioCulture
INTERREG Europe starpreģionu 2.Zaļāka Eiropa 02C0616 Digitālie risinājumi ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās MaaSolutions
INTERREG Europe starpreģionu 4.Sociāli iekļaujošāka Eiropa 02C0462 Ebreju mantojums kā ilgtspējīga tūrisma svira JEWELS TOUR
INTERREG Europe starpreģionu 1.Viedāka Eiropa 02C0375 Inovatīvāki un viedāki politikas instrumenti Eiropas laukiem INSPIRE
INTERREG Europe starpreģionu 2.Zaļāka Eiropa 02C0644 Paātrināt zaļo apkures un dzesēšanas risinājumu ieviešanu ES teritorijās Green4HEAT
INTERREG Europe starpreģionu 2.Zaļāka Eiropa 02C0652 Politikas uzlabošana MVU iesaistīšanai zaļajā ūdeņraža ekosistēmā Green Hydra
INTERREG Europe starpreģionu 4.Sociāli iekļaujošāka Eiropa 02C0700 Jauniešu brīvprātīgā darba veicināšana personīgai un profesionālai izaugsmei sociālākā Eiropā EYSVolunteer
INTERREG Europe starpreģionu 6.Labāka pārvaldība 02C0350 Digitālās prasmes labākai publiskai pārvaldībai DSBPGovernance
INTERREG Europe starpreģionu 1.Viedāka Eiropa 02C0438 Politikas uzlabošana viedo ciematu un lauku digitālās transformācijas veicināšanai Digital Rural
INTERREG Europe starpreģionu 2.Zaļāka Eiropa 02C0450 Riteņbraukšanas politikas uzlabošana, koncentrējoties uz klimata noturību, pieejamību un drošību CycleRight
INTERREG Europe starpreģionu 2.Zaļāka Eiropa 02C0588 ES reģionu vides un sociālekonomiskās noturības uzlabošana pret klimata pārmaiņām CLIMATE
INTERREG Europe starpreģionu 1.Viedāka Eiropa 02C0455 Atbalsts ētiskai un efektīvai AI pārvaldībai Eiropas pilsētās un reģionos AI4Citizens
INTERREG Europe starpreģionu 6.Labāka pārvaldība 02C0549 Administratīvā kapacitāte – būtiska labas pārvaldības svira Ad_Cap4Good_Gov
INTERREG Europe starpreģionu 2.Zaļāka Eiropa 02C0686 Sabiedrības un korporatīvās ilgtspējas mērķu saskaņošana ACROSS
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00134 Ilgtspējīga ūdenstūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas WaterTour
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00132 Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā Weekend in Village
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00126 Izmanto sajūtas, lai atklātu Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus! Green Secrets
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00123 Ilgtspējīga pārrobežu sadarbība ziemas tūrisma attīstībai SnowPower
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00100 Digitālais amatniecības tūrisms D-tour
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00091 Preiļu pils un Utenas muižas vēsturiskā ceļa digitalizācija, lai veicinātu tūrisma pakalpojumu attīstību Latvijas un Lietuvas kultūras mantojuma objektos Historical path UP
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00061 Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā Reclaimed history
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 4. Tūrisma un mantojuma (kultūras un dabas) ekonomiskais potenciāls LL-00060 Izzini parku tumsā Park in the dark