Projekti ar Latvijas partneriem 2021-2027

Lejupielādēt visu projektu sarakstu  šeit

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Centrālā Baltijas jūras reģiona 3. Uzlabotas nodarbinātības iespējas; 6. Uzlabotas nodarbinātības iespējas darba tirgū CB0400223 Women Go Tech WOTECH
Centrālā Baltijas jūras reģiona 3. Uzlabotas nodarbinātības iespējas; 6. Uzlabotas nodarbinātības iespējas darba tirgū CB0400204 Sievietes tiešsaistē – digitālā mārketinga apmācība imigrantēm no Ukrainas Latvijā un Igaunijā Women Online
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības C2_090 Noturīgu lauku kopienu izveidošana BJR, pamatojoties uz digitālo biouzņēmumu iespējām eRural resilience
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības C2_078 Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā INTERACTIVE GARDENS
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_063 Viegli energoefektivitātes risinājumi sabiedriskām ēkām un maziem uzņēmumiem BJR Easy Energy
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_054 Radošā apļveida ekonomika pilsētas — aprites pārejas veicināšana vietējā līmenī, iesaistot kultūras un radošās nozares CCC
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_050 SUMP BJR — efektīvas ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošanas uzlabošana, lai atbalstītu aktīvu mobilitāti BJR pilsētās SUMPs for BSR
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības C2_049 Round Goby komerciālās zvejas veicināšana Baltijas jūrā RoundGoby
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_048 Atbalsta instrumenta izstrāde, lai paātrinātu pilsētu virzību uz klimata neitralitāti Climate-4-CAST
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības C2_041 Uzlabots riska novērtējums stratēģiskajai ūdens apsaimniekošanai, lai samazinātu mikropiesārņojumu Baltijas jūras reģionā APRIORA
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības C2_038 Lauksaimniecības fosfora slodzes samazināšana, veicot izmaiņas augsnē GYPREG
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_035 Apļveida ekonomika barības vielām ilgtspējīgam Baltijas jūras reģionam CiNURGi
Baltijas jūras reģiona programma 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības C2_027 Kopīgi ūdeņi – vienādi standarti. Baltijas jūras partnerība nākotnes navigācijai Baltic Sea e-Nav
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_025 Change(K)now! – Uzskatu maiņa no vienreizējas lietošanas uz apļveida vai daudzkārt lietojamām pārtikas piegādes sistēmām BJR pilsētās Change(K)now!
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_008 BSR ūdeņraža gaisa transports - Baltijas jūras reģiona lidostu sagatavošana zaļajam ūdeņradim BSR HyAirport
Baltijas jūras reģiona programma 3.Klimata neitrālas sabiedrības C2_005 Jaundibinātie uzņēmumi saules enerģijas kopienām StartSun
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības C2_110 Reģionālās ekosistēmas sociālās vides inovācijai un transformācijai RESIST
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības C2_028 Mūzikas industrijas noturības attīstības programma MI-RAP
Baltijas jūras reģiona programma 1.Inovatīvas sabiedrības C2_004 Gaisma tumsā – palielināt noturību lauku un piekrastes tūrismā Baltijas jūras ziemeļu reģionā, attīstot starpsezonas tūrisma pieredzi. Light in the Dark
Centrālā Baltijas jūras reģiona 3. Uzlabotas nodarbinātības iespējas; 6. Uzlabotas nodarbinātības iespējas darba tirgū CB0400179 Radošo nozaru profesionāļu vadīts darba tirgus virziens - mācoties un apgūstot jaunas prasmes CreativeGPS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 4.Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze EE-LV00057 Pieejami Zaļie dzelzceļi Green Railway II
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 4.Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze EE-LV00038 Dārzu tūrisma produkta “Dārza Pērles” pieejamības uzlabošana Igaunijā un Latvijā Garden Pearls II
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 4.Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze EE-LV00013 Mežtakas un Jūrtakas pieejamības uzlabošana dažādām sabiedrības grupām Accessible Hiking Trails
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 4.Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze EE-LV00043 Pieejamu tūrisma galamērķu izstrāde Access Routes
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 3.Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija EE-LV00001 Piekrastes mežu apsaimniekošana, pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu RiForMa
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 3.Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija EE-LV00026 Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojums samazinātājas dzīvotspējīgākām pilsētām BioFloat
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 3.Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija EE-LV00023 Ilgtspējīga zivsaimniecības pārvaldība un ekonomiskā zveja, izmantojot pārrobežu sadarbību un autonoma virszemes pētniecības kuģa izveide AUTOFISH
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 2.Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi EE-LV00072 Twin Transition kā inovāciju avots Igaunijas un Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem Twinnovation
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 2.Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi EE-LV00007 EstLat alianse zāļu izstrādē — PharmaBoost PharmaBoost
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 2.Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi EE-LV00035 Kardio veselība Health4Cardio