Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam (Interreg Baltijas jūras reģiona programma) ir balstīta reģiona teritoriju vajadzībās – sekmēt inovatīvāku, videi draudzīgāku un sasniedzamāku Baltijas jūras reģionu.

Programma sniedz platformu dažāda līmeņa pārvaldes iestāžu un nozaru sadarbībai, lai kopīgi plašā partnerībā eksperimentētu ar idejām, testētu jaunas vai alternatīvas pieejas un risinājumus un sasniegtu mērķus, kas ir nozīmīgi Baltijas jūras reģiona attīstībai un konkurētspējai Eiropas mērogā.

Interreg Baltijas jūras reģiona programmā sadarbojas 11 valstis.

Projektu sagatavošanas konkurss plānots 2019.gada beigās.

Interreg Baltijas jūras reģiona programma aktīvi atbalsta Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģinam

Detalizēt informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
 

Saite uz finanšu kontroli atrodas ŠEIT.

 

Vineta Grieķere
Projektu konsultants
Tālr. +371 66164680 
E-pasts: vineta.griekere@interreg-baltic.eu
Adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, Latvija

  • Kontaktpersonas Nacionālajā atbildīgajā iestādē (VARAM):

Ilga Gruševa
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv