Finanšu kontrole - Latvijas-Lietuvas programma 2014.-2020.gadam

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Noderīga informācija

Informatīvo semināru prezentācijas

  • 01.02.2021. Prezentācijas ieraksts 3. projektu konkursa finansējuma saņēmējiem "Projekta attiecināmās izmaksas un izmaksu pamatojošā dokumentācija"

  • 10.03.2021. Video ieraksts par Partnera pārskata iesniegšanu

Aizpildot iepirkumu plānu, aicinām iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu "Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru" (23.12.2020.)

Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Signe Malnača
Tālr. +371 66016741
E-pasts: signe.malnaca@varam.gov.lv, fki@varam.gov.lv