Igaunijas-Latvijas-Krievijas programma 2007-2013

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam EKI ietvaros mērķis – izmantot plašā pierobežas reģiona potenciālu reģiona ekonomikas attīstībai, piesaistot investīcijas, nodarbinātības un dzīves līmeņa celšanai.

 

Detalizētā informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas dokuments (angļu valodā)

 

Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.estlatrus.eu/

 

Apkopojums par projektiem 2007.-2013.gadā