Finanšu kontrole 2021.-2027.gadā

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) pamatojoties uz Interreg vadības likuma 6. panta otro daļu nodrošina finanšu kontroli visās Ministru kabinetā apstiprinātajās 2021.-2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) programmās (turpmāk – Interreg programmas).

Saskaņā ar VARAM 2022. gada 28. marta rīkojumu Nr.1-2/45 „Par finanšu kontroles institūcijas nozīmēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmās 2021.-2027. gada plānošanas periodā”, Finanšu kontroles institūcijas iestādes funkcijas VARAM nodrošina Investīciju uzraudzības departaments.

Finanšu kontroles institūcijas mērķis ir nodrošināt, lai Interreg programmu finansēto projektu ietvaros īstenoto aktivitāšu un izlietotā finansējuma piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši sākotnēji plānotajiem projekta mērķiem un prasībām, kas noteiktas Finansēšanas līgumā, tieši piemērojamos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un attiecīgo Interreg programmu rokasgrāmatās.


Finanšu kontroles institūcijas funkcijas:

  • uz risku balstītas izlases veidā veiktas finansējuma saņēmēja projekta ietvaros plānoto iepirkumu dokumentācijas vai norises pārbaudes;
  • finansējuma saņēmēja pārskatā par īstenotajām projekta aktivitātēm un veiktajām izmaksām iekļauto izmaksu pārbaudi atbilstoši programmas rokasgrāmatā noteiktajiem pārbaudes veidiem vai finanšu kontroles institūcijas veiktajai izlasei, ja to pieļauj programmas rokasgrāmatā minētie nosacījumi;
  • uz risku balstītas izlases veidā veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

Finanšu kontroles institūcijas vadlīnijas:

Normatīvie akti.

Šīs pamatnostādnes ir Eiropas Komisijas izstrādāts dokuments, kas nosaka piemērojamo finanšu korekciju procentuālos apmērus publiskā iepirkuma regulējošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumā, ņemot vērā, ka iepirkumu jomā nav iespējams noteikt precīzu finansiālo ietekmi attiecībā uz konkrēto līgumu.

Interreg programmas, kurās tiek nodrošināta finanšu kontroles funkcija:

 

Finanšu kontroles institūcijas vadītājs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta direktors
Imants Klāvs

Kontaktinformācija
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departaments

Dokumentus un oficiāli iesniedzamo informāciju sniegt uz pasts@varam.gov.lv
Jautājumus par neskaidrībām sūtīt uz fki@varam.gov.lv

Ja Jums ir aizdomas par pārkāpumiem kādā Interreg projekta ieviešanā, aicinām vairāk informācijas meklēt šeit.