Igaunijas-Latvijas programma 2007-2013

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam  mērķis – veicināt Programmas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai, iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu.

 

Detalizētā informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.

 

Igaunijas - Latvijas programmas dokuments (angļu valodā) 

 

Vairāk informācijas mājas lapā: https://estlat.eu/en/estlat-results/estonia-latvia-stories.html