INTERREG PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM

Interreg ir Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, kas sniedz iespēju Latvijas partneriem sadarboties pāri robežām gan ar tiešajām Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, gan partnervalstīm visā Eiropā. Kopīgi projekti un investīcijas ir iespējami kopēju izaicinājumu risināšanai tūrisma, kultūras, inovāciju, uzņēmējdarbības, vides, izglītības, nodarbinātības, sociālajā un citās jomās.

  • Ja esat organizācija / juridiska persona
  • Jums ir projekta ideja, kuras īstenošanā varētu būt ieinteresēti ārvalstu partneri
  • Esat gatavi pārņemt un dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, strādāt starptautiskā vidē
  • Esat gatavi ievērot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto programmu nosacījumus

Jums ir iespēja piesaistīt Interreg programmu atbalstu kopīga projekta īstenošanai!

Aicinām iepazīties ar Interreg programmām 2021. – 2027. gadam Latvijā:


Vairāk par katru no programmām iespējams uzzināt šeit:


Aicinām sekot līdzi plānotajiem projektu konkursiem!

Projektu konkursu kalendārs


2014. – 2020. gada periodā Latvijā ap 500 institūciju atrada sadarbības un kopēju investīciju iespējas ar vairāk kā 2000 sadarbības partneriem Eiropā, daloties pieredzē ar citām valstīm un atrodot inovatīvus risinājumus, uzlabojot tūrisma un dabas objektus, izveidojot jaunus pārrobežu velo maršrutus un pārgājienu takas, veidojot jaunas izglītības programmas, pārrobežu ceļus, atjaunojot kultūrvēsturiskus un daudzus citus ievērības cienīgus objektus.

Iesaistot starptautiskos partnerus, aicinām stiprināt mūsu valsts attīstību ar Interreg programmu atbalstu!

Par visiem jaunumiem un aktualitātēm uzzināsiet mājaslapā Interreg.lv un Facebook lapā Interreg Latvija.