Eiropas teritoriālā sadarbība jeb Interreg 2021.-2027.gadā

Latvija piedalās Interreg programmās un projektos kopš 2004.gada, taču Eiropā sadarbības programmas darbojas jau no 1990.gada un 2020.gadā kopā svinēsim Interreg programmu 30 gadu jubileju. Sadarbojoties ar kaimiņiem un partneriem pāri robežai esam daudz sasnieguši un daudz mācījušies, t.sk., meklēt kopīgus risinājumus uz sociālekonomiskiem izaicinājumiem, dalīties pieredzē, kopā plānot ilgtermiņā un investēt mūsu reģionos

Kas sagaida Interreg programmas pēc 2020.gada?

Paralēli esošā plānošanas perioda ieviešanai jau 2018.gadā Eiropā tika uzsākta diskusija par Kohēzijas politikas nākotni un tās finansējuma apjomu, t.sk. Interreg programmām pēc 2020.gada. Acīmredzami jaunajā periodā mūs sagaida vairāki izaicinājumi, bet arī jaunas iespējas un ieguvumi.

2018.gada 29.maijā Eiropas Komisija publicēja savu sākotnējo priekšlikumu jaunai Interreg regulai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aktīvi piedalās vairākos diskusiju formātos un sadarbībā ar kolēģiem no Finanšu ministrijas un Ārlietu ministrijas nodrošina Latvijas interešu aizstāvēšanu un ievērošanu jaunā tiesiskā regulējuma izstrādāšanas procesā.

Svarīgi, ka arī turpmāk tiks saglabāta atsevišķa regula visām Interreg programmām, vienlaikus integrējot specifiskus nosacījumus sadarbībai ar partnervalstīm uz ES ārējām robežām.

Turklāt jauns regulējums nosaka Interreg programmām nozīmīgākus aspektus:

 • Saglabāt trīs sadarbības veidus:
 • pārrobežu sadarbība (t.sk. uz ES iekšējām un ārējām robežām),
 • transnacionālā sadarbība,
 • starpreģionu sadarbība (t.sk. INTERREG EUROPE, URBACT, ESPON un INTERACT);
 • Ievērot vadošā partnera principu un projektu kopīgās īstenošanas nosacījumus;
 • Nodrošināt partneru līdzfinansējuma principu;
 • Noteikt katrai programmai ierobežotu tematisko virzienu skaitu;
 • Atbalstīt gan investīcijas infrastruktūrā/aprīkojumā, gan sadarbības aktivitātes iestādēm un iedzīvotājiem;
 • Veicināt “Interreg” zīmola izmantošanu un popularizēšanu sabiedrībā;
 • Sekmēt e-pārvaldību un elektronisko datu apmaiņu;
 • Būtiski vienkāršot projektu un programmu ieviešanu.

Interreg programmu nākotne pēc 2020.gada jau ir iezīmēta. Šogad partnerībā ar citām dalībvalstīm ir uzsākta jauno Interreg programmu sagatavošana, lai nodrošinātu to īstenošanu jau 2021.gadā.

Sekojiet mūsu ziņām mājas lapā vai sociālajos medijos!