Jaunumi

/2020. gada 7. aprīlī/

"Transports pēc pieprasījuma" turpina braukt - iedzīvotāji aicināti izvērtēt brauciena nepieciešamību!

 

Vidzemes plānošanas reģions informē, ka iedzīvotāji Mazsalacas novadā un Alūksnes novadā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta "MAMBA" aktivitāti -  pakalpojumu “Tansports pēc pieprasījuma” varēs izmantot arī turpmāk, taču gan pasažieriem, gan pārvadātājiem jāievēro virkne drošības pasākumu.

 

 

 

 

/2020. gada 6. aprīlī/

Nākamo trīs gadu laikā Latvijā un Igaunijā notiks plaša kampaņa par pārdomātu enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu

 

“Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” -  SMART LIVING ir projekts, kura ietvaros tiks organizēti vairāki pasākumi. Kampaņas galvenais uzdevums būs veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas patēriņu, uzsverot arī atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Viens no instrumentiem būs izstrādātā interaktīvā platforma, kas ļaus atraktīvā veidā izvērtēt ēkā notiekošos enerģijas procesus.

 

/2020. gada 1. aprīlī/

Veikts pētījums par kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kavējošajiem šķēršļiem transporta koridora posmā Rīga-Valmiera-Valka

 

Vidzemes plānošanas reģions ir sniedzis ieguldījumu projekta “Baltic Loop” definēto transporta koridoru izpētē un kopā ar Rīgas plānošanas reģionu apkopojis to transporta pakalpojumu sniedzēju viedokli, kas strādā Dienvidu koridora Orebro-Rīga-Sanktpēterburga 160 kilometrus garajā posmā Rīga-Valmiera-Valka.

 

/2020. gada 26. martā/

Vidzemē uzsākts pētījums par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanu pašvaldībās

 

Vidzemes plānošanas reģions pēdējos gadus aktualizē jautājumus par mobilitāti lauku teritorijās, aicinot ne tikai saglabāt sabiedriskā transporta pakalpojumu tīkla struktūru, bet arī rosina diskusijas un testē jaunus pārvietošanās veidus, lai iedzīvotāji laukos, neskatoties uz to, kur ir viņu dzīvesvieta, joprojām varētu brīvi nokļūt uz pakalpojumu saņemšanas vietām arī tad, ja to īpašumā nav privātā vieglā automašīna vai kādu apstākļu dēļ to nav iespējams izmantot.

/2020. gada 25. martā/

Izstrādāti priekšlikumi turpmākai rīcībai attiecībā uz organiskajām augsnēm lauksaimniecībā


Priekšlikumi ir izstrādāti, balstoties uz Latvijas Bioekonomikas stratēģijā 2030 izvirzītajiem mērķiem, kas ir orientēti uz saražotās biomasas pievienotās vērtības palielināšanu, veicinot produkcijas eksportu un nodarbinātību.

/2020. gada 23. martā/

Jaunieši dalās pieredzē par attālinātu saziņu un darbu komandā

 

Ventspils vidusskolēni kopā ar vienaudžiem no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas kopš 2018.gada ir iesaistīti digitālās uzņēmējdarbības projektā “DigiYouth”. Jaunieši darbojas jauktās starptautiskās komandās, lai izstrādātu digitālu produktu un pakalpojumu biznesa idejas, prototipus un pārdošanas plānus. Saziņa starp komandas biedriem un mentoriem notiek galvenokārt tiešsaistē – dažādās e-vidēs.

Skatīt vairāk