Jaunumi

Realizēts projekts “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām” - “ACCESSlife”
/2024. gada 12. aprīlī/

Realizēts projekts “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām” - “ACCESSlife”

Pavasarī atmostas daba, spīd saule un dzied putni. Apkārtējā vide liekas skaistāka pavasarī, bet kas mūsu apkārtni varētu padarīt vēl skaistāku? Tomēr iekļaujoša vide ir skaista vide!

 

Gaidot un svinot 20 gadus kopš Latvija iestājās ES, ir jāturpina atbalstīt sabiedrībā neaizsargātas grupas. Projektā ACCESSlife tika uzlaboti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi un sociālās iekļaušanas pasākumi neaizsargātākajām sabiedrības grupām.

 

Projektā tika uzlabota infrastruktūra, iegādāts aprīkojums, organizētas dažādas terapijas aktivitātes, lai uzlabotu bērnu un pieaugušo ar invaliditāti sociālo rehabilitāciju un ārstēšanās apstākļus.

Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas - SPPwelfare
/2024. gada 11. aprīlī/

Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas - SPPwelfare

Lasis un zandarts ir tīru ūdeņu simbols, Latvijas un Lietuvas lepnums, kuru jācenšas saglabāt ciešā sadarbībā starp valstīm, lai šo zivju krājumi būtu zivsaimnieciski nozīmīgā stāvoklī, kas pozitīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību.

 

Projekta SPPwelfare rezultātā būs ne tikai stiprināta uzsāktā institūta “BIOR” (Latvija) un Zivsaimniecības dienesta (Lietuva) sadarbība, bet arī panākti būtiski uzlabojumi lašu un zandartu pavairošanā un audzēšanā, nodrošināta kopīgu, vienotu risinājumu pielietošana kvalitatīvākai un ilgtspējīgākai dabisko zivju resursu atražošanai Nemūnas, Ventas upju baseinos un citās ūdenstilpēs, ka samazināta antropogēnā ietekme uz vidi.

Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā - EMERG_TECH
/2024. gada 10. aprīlī/

Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā - EMERG_TECH

Kaut gan ārā ir silts un saulains laiks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) vienmēr ir jābūt gataviem operatīvi novērtēt un reaģēt uz dažādām dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, tiek paaugstinātas dienestu spējas objektīvi reaģēt uz dažādām situācijām.

EMERG_TECH projektā VUGD sadarbojās ar Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldi, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas Kurzemes, Latgales, Rīgas, Zemgales un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Viļņas un Kauņas reģionu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbā. 

INTERREG EUROPE programmas 2021.-2027.gadam Kopīgā sekretariāta atbalsta pasākumi projektu sagatavotājiem
/2024. gada 9. aprīlī/

INTERREG EUROPE programmas 2021.-2027.gadam Kopīgā sekretariāta atbalsta pasākumi projektu sagatavotājiem


Aicinām piedalīties INTERREG EUROPE 2021-2027 programmas Kopīgā sekretariāta organizētajos tiešsaistes semināros un izmantot citus programmas atbalsta rīkus

Mazināsim fosfora noteci no lauksaimniecības zemēm izmantojot Latvijas derīgo izrakteni – ģipsi
/2024. gada 9. aprīlī/

Mazināsim fosfora noteci no lauksaimniecības zemēm izmantojot Latvijas derīgo izrakteni – ģipsi

Ir svarīgi mazināt piesārņojuma nonākšanu gan virszemes, gan pazemes ūdeņos. Projekts GYPREG piedāvā samazināt lauksaimniecības fosfora slodzes, iestrādājot augsnē ģipsi. Ģipsis ir Latvijā plaši sastopams minerāls ar līdz šim maz pētītu potenciālu uzlabot augsnes spēju saistīt fosforu un tādējādi samazināt fosfora nonākšanu virszemes un pazemes ūdeņos.

Peldošās salas uzlabos pilsētvides ūdeņu stāvokli un veicinās bioloģisko daudzveidību!
/2024. gada 8. aprīlī/

Peldošās salas uzlabos pilsētvides ūdeņu stāvokli un veicinās bioloģisko daudzveidību!

Pienākot pavasarim, aizdomājamies par dabu mums apkārt. Projektā BioFloat tiks palielināta bioloģiskā daudzveidība, piesaistot putnus un kukaiņus. Vai esi jau ievērojis, kā daba atdzīvojas pavasarī?

Projektā tiks uzlabota esošā pilsētvides ūdens ekosistēmu veselība, kā arī samazināts ūdenstilpēs esošais antropogēnais piesārņojums (mikroplastmasa, farmaceitiskās vielas, smagie metāli), izmantojot zaļās infrastruktūras elementus – peldošās salas. 

Skatīt vairāk