Jaunumi

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!
/2024. gada 14. februārī/

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!

Tendence apdzīvot piekrastes teritorijas Eiropā arvien pieaug, un  aprēķini liecina, ka vairāk nekā 200 miljoni Eiropas iedzīvotāju pastāvīgi uzturas līdz 50 km attālumā no jūras. Tā skaitā, pieaug vēlme pēc estētiskas atpūtas un kultūras pieredzes, kurā piekrastes ainaviskā dažādība tiek uztverta kā resurss tūrisma attīstībai. Lai saglabātu piekrastes vērtības, kuru dēļ cilvēki izvēlas tajā dzīvot un uzturēties, ir jāveido ilgtspējīga un integrēta pārvaldība piekrastē, kas veicinātu pārdomātu lēmumu pieņemšanu, kā arī atbalstītu līdzsvarotu attīstības risinājumu plānošanu, ieviešanu un saglabāšanu.

Projekts “Baltic Sea2Land” atbalsta daudzveidīgas un dzīvotspējīgas piekrastes attīstību ilgtermiņā Baltijas jūras reģionā, veicinot sadarbību starp dažādiem pārvaldības līmeņiem (no vietēja līdz starptautiskam), zilās ekonomikas sektoriem, vietējām kopienām un citām ieinteresētajām pusēm. 

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM
/2024. gada 13. februārī/

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM

Izlasi šo rakstu, lai uzzinātu, kā Latvijas Universitātei ir gājis projektu realizācijas uzsākšanā 2023. gadā.

Projekts GIFT veicinās bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu un klimata pārmaiņu mazināšanu. InnoCom projektā tiks pilnveidota pārvaldes komunikācija ar uzņēmējiem, atbalstot MVU (mazos un vidējos uzņēmējus). RuralYouthFuture projektā tiks atbalstīti jaunieši un veicināta ilgtspējīga lauku attīstība. Distance Lab projektā tiks uzlabotas valsts un privāto organizāciju attālinātās darba prasmes un uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi. SIRM projekts veicinās bēgļu, kas ir bijuši spiesti pamest savas mājas vajāšanas, bruņota konflikta, vardarbības, cilvēktiesību pārkāpumu un citu apstākļu dēļ, sociāli-ekonomisko integrāciju.

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)
/2024. gada 13. februārī/

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)

Reach for Change Latvia ir projekta SocEntYouth vadošais partneris. Projekts ir pārrobežu apmācības iniciatīva “Sociālās uzņēmējdarbības akadēmija” -  praktiskās apmācības un atbalsts no pieredzējušiem sociālajiem uzņēmējiem, nozares ekspertiem un mentoriem, lai jauniešiem būtu iespēja attīstīt un īstenot savu biznesa ideju, un iegūt prasmes, kuras novērtēs visur.

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)
/2024. gada 12. februārī/

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

Vai Tu zini, kā notiek ezeru attīrīšana? Ūdeņu eitrofikācija ir viens no lielākajiem vides aizsardzības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā, ko galvenokārt veicina fosfora klātbūtne ūdeņos. Ezeros jau vēsturiski uzkrājies liels fosfora savienojumu daudzums, tāpēc virkne realizēto atveseļošanās pasākumu nesasniedz vēlamo rezultātu. Fosforu pieejamību iespējams ierobežot, pielietojot ALUM metodi, kuras efektivitāte un drošums tiks demonstrēts TRUST-ALUM projektā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komitejā atlasīti 26 projekti finansējuma piešķiršanai
/2024. gada 9. februārī/

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komitejā atlasīti 26 projekti finansējuma piešķiršanai

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja 2024.gada 6.-7.februārī Stokholmā, Zviedrijā atlasījusi 26 projektus finansējuma piešķiršanai.

 

Kā iedvesmot seniorus uzsākt savu uzņēmējdarbību?
/2024. gada 9. februārī/

Kā iedvesmot seniorus uzsākt savu uzņēmējdarbību?

Sabiedrībai novecojot nepieciešams mainīt izpratni par vecumdienām. Mūsdienās sabiedrība mēdz saskarties ar izaicinājumu panākt to, lai pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki būtu ekonomiski un sociāli aktīvāki.

 

Latvijas, Zviedrijas un Somijas partneri ir uzsākuši projektu “Silver Entrepreneurs”, kurā tiks veicināts uzņēmējdarbības gars senioros ar apmācību un simulāciju palīdzību. Projekts ilgs 30 mēnešus un tā ietvaros tiks apmācītas 80 personas, kuras attīstīs savas biznesa idejas un, iespējams, uzsāks pilnvērtīgu uzņēmējdarbību.

Skatīt vairāk