Finanšu kontrole - INTERREG EUROPE programma 2014.-2020.gadam

Informācijai! Visu dokumentāciju finanšu kontrolei kopā ar pārskatu jāiesniedz elektroniskā formātā.

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Noderīga informācija

Informatīvo semināru prezentācijas

Aizpildot iepirkumu plānu, aicinām iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu "Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru" (23.12.2020.)


Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Diāna Treiliha
Tālr. +371 67026476
E-pasts: diana.treiliha@varam.gov.lv, fki@varam.gov.lv