Tiesiskais ietvars 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Tiesiskais ietvars Latvijā:


Eiropas Komisijas tiesiskais ietvars 2014.-2020.gadu plānošanas periodam: