Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam


Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Latvijas-Lietuvas programma) teritorija sniedzas no Baltijas jūras rietumos līdz ES ārējai robežai ar Krieviju un Baltkrieviju austrumos. 

Latvijai un Lietuvai piemīt teritoriālais potenciāls un priekšrocības kopīgai pierobežu reģionu attīstībai. Abām valstīm ir kopīgi dabas resursi, zemas saimnieciskās darbības izmaksas dažādās nozarēs, līdzīga kultūra un sociālekonomiskās tradīcijas. Tāpat arī gan Latvijai, gan Lietuvai ir vienāda pieeja Eiropas Savienības tirgum, izmantojot jūras, sauszemes un gaisa transporta iespējas. Caur īstenotajiem programmas projektiem abu valstu sadarbība tiek pastāvīgi attīstīta jaunā līmenī.
 

Detalizēt informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkciju Latvijas finansējuma saņēmējiem pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.

Saite uz finanšu kontroli atrodas ŠEIT.


 

Vita Prokopoviča
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte 
Tālr.: +371 67026471
E-pasts: vita.prokopovica@varam.gov.lv