Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam


Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas, Zviedrijas un Somijas atbildīgajām iestādēm 2019.gadā uzsāka Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) izstrādi. 
 
Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:
  1. Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība;
  2. Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošana;
  3. Pieejams un iekļaujošs darba tirgus;
  4. Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem.
Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.
 
 
Programmas teritorija ietver 27 reģionus 4 valstīs: Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

 

 

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 152 miljoni euro
 
Sākot no 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 9.aprīlim Programmas dokumenta projekts un Vides pārskata projekts tika nodoti publiskajai apspriešanai. Par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem informācija pieejama ŠEIT.
 
2021.gada 2.novembrī Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.73, 11. §) tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.784 “Par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektu”. Programmas dokumenta projekts apstiprināts Eiropas Komisijā.
 

PAR VALSTS LĪDZFINANSĒJUMA IESPĒJĀM VAR UZZINĀT ŠEIT!

 

FINANŠU KONTROLE - CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMA 2021.-2027.GADAM!

 

PROJEKTU KONKURSI:

Vairāk informācijas par nākamajiem projektu konkursiem atrodama ŠEIT!

! Par 2024.g. plānotajiem projektu konkursiem var lasīt vairāk ŠEIT!

Vispirms iesakām iepazīties ar Programmas dokumentiemRokasgrāmatu u.c., kā arī un aizpildīt projektu idejas formu un pieteikties konsultācijām pie Programmas projektu vadītājiem!

 

2024.gadā norisināsies ceturtais projektu iesniegšanas aplis - ir atvērti trīs projektu konkursi no 09.01.2024. – 31.10.2024.:

  • Regulāro projektu konkurss (visa Latvijas teritorija);
  • Mazo projektu konkurss (visa Latvijas teritorija);
  • Regulāro projektu konkurss, ar noteiktu teritoriālo pārstāvniecību: Vadošais projekta partneris vai vismaz puse no projekta partneriem pārstāv noteiktas ārējo robežu teritorijas:  

Somijā: Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso;
Igaunijā: Kesk-Eesti (Lääne-Viru maakond, Järva maakond, Rapla maakond), KirdeEesti (Ida-Viru maakond), Lõuna-Eesti (Jõgeva maakond, Tartu maakond, Viljandi maakond, Põlva maakond, Valga maakond, Viru maakond);
Latvijā: Latgale (Augšdaugavas novads, Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads,Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Daugavpils valtspilsēta, Rēzeknes valstspilsēta), un Vidzeme (Alūksnes novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Ogres novads, Saulkrastu novads, Smiltenes novads, Valmieras novads, Valkas novads, Varakļānu novads).

 

Regulārajiem projektiem iesniegšana notiek divās pakāpēs:

  • pirmā pakāpe: iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS  no 09.04.2024. – 30.04.2024. (noslēdzies)
  • otrā pakāpe: iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS  no 10.10.2024. – 31.10.2024.

Mazajiem projektiem iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS no 10.10.2024. – 31.10.2024. 

NOSLĒGTIE PROJEKTU KONKURSI UN TO REZULTĀTI:

Trešais projektu konkurss (mazie projekti): 25.09.2023.-16.10.2023. (noslēdzies)

Otrais projektu konkurss (mazie projekti): 21.11.2022.-10.03.2023. (noslēdzies)

Otrais projektu konkurss (regulārie projekti - 1.solis): 21.11.2022.-10.03.2023. (noslēdzies)

Otrais projektu konkurss (regulārie projekti - 2.solis): 25.09.2023.-16.10.2023. (noslēdzies)

Informācija par 2. un 3.projektu konkursu rezultātiem publicēta Programmas mājas lapā.

Vairāk par rezultātiem, kas attiecināmi tieši uz projektiem ar Latvijas partnerību, var uzzināt ŠEIT

 

Pirmais projektu konkurss (regulārie projekti un mazie projekti) norisinājās no 2022.gada 10. februāra līdz 31. martam. (noslēdzies)

Informācija par 1.projektu konkursa rezultātiem publicēta programmas mājas lapā.

Vairāk par rezultātiem, kas attiecināmi tieši uz projektiem ar Latvijas partnerību, var uzzināt ŠEIT! (Tātad, kopumā 1.projektu konkursā tika apstiprināti 32 projekti (31 regulārais un 1 mazais projekts), kuru ietvaros Latvijas partneri piedalās 25  projektos, deviņos no tiem uzņemoties Vadošā partnera lomu.)

 

PASĀKUMI: 

 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektu datu bāze.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu datu bāze.

 

Programmas komunikācijas kanāli:

 

Programmas Nacionālā Kontaktpunkta Latvijā izsūtītās ZIŅU LAPAS šajā gadā:

 

Visu Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas un tās kontaktpunktu Ziņu lapas atrodamas Programmas mājas lapā, ARHĪVĀ.

 

Ja vēlaties pieteikties Programmas Nacionālā Kontaktpunkta Latvijā Ziņu lapu saņemšanai, vai, gluži pretēji, atteikties no to saņemšanas Jūsu e-pastā, lūgums darīt to zināmu, rakstot uz e-pastu: daiga.jumburga@varam.gov.lv.