Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas, Zviedrijas un Somijas atbildīgajām iestādēm 2019.gadā uzsāka Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) izstrādi. 
 
Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:
  1. Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība;
  2. Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošana;
  3. Pieejams un iekļaujošs darba tirgus;
  4. Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem.
Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.
 
 
Programmas teritorija ietver 27 reģionus 4 valstīs: Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

 

 
Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 126,7 miljoni euro
 
Sākot no 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 9.aprīlim Programmas dokumenta projekts un Vides pārskata projekts tika nodoti publiskajai apspriešanai. Par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem informācija pieejama ŠEIT.
 
2021.gada 2.novembrī Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.73, 11. §) tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.784 “Par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektu”. Programmas dokumenta projekts apstiprināts Eiropas Komisijā.
 

Pirmais projektu konkurss (regulārie projekti un mazie projekti) norisinājās no 2022.gada 10. februāra līdz 31. martam. NOSLĒDZIES!

 

Informācija par 1.projektu konkursa rezultātiem publicēta programmas mājas lapā.

Vairāk par rezultātiem, kas attiecināmi tieši uz projektiem ar Latvijas partnerību, var uzzināt ŠEIT!

 

Tātad, kopumā 1.projektu konkursā tika apstiprināti 32 projekti (31 regulārais un 1 mazais projekts), kuru ietvaros Latvijas partneri piedalās 25  projektos, deviņos no tiem uzņemoties Vadošā partnera lomu.

 

PAR VALSTS LĪDZFINANSĒJUMA IESPĒJĀM VAR UZZINĀT ŠEIT!

 

FINANŠU KONTROLE - CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMA 2021.-2027.GADAM!

 

Vairāk informācijas par nākamajiem projektu konkursiem atrodama ŠEIT!

 

Otrais projektu konkurss (mazie projekti): 21.11.2022.-10.03.2023.

NOSLĒDZIES!

 

Otrais projektu konkurss (regulārie projekti - 1.solis): 21.11.2022.-10.03.2023.

NOSLĒDZIES!

 

Otrais projektu konkurss (regulārie projekti - 2.solis): 25.09.2023.-16.10.2023.

 

Trešais projektu konkurss (mazie projekti): 25.09.2023.-16.10.2023.

 

Vispirms iesakām iepazīties ar Programmas dokumentiem, Rokasgrāmatu u.c., kā arī un aizpildīt projektu idejas formu un pieteikties konsultācijām pie Programmas projektu vadītājiem!

 

 

Ar otrā projekta konkursa aktuālo informāciju var iepazīties ŠEIT!

 

PASĀKUMI: 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektu datu bāze.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu datu bāze.

 

Programmas komunikācijas kanāli:

 

Programmas Nacionālā Kontaktpunkta Latvijā izsūtītās ZIŅU LAPAS šajā gadā:

 

 

Visu Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas un tās kontaktpunktu Ziņu lapas atrodamas Programmas mājas lapā, ARHĪVĀ.

 

Ja vēlaties pieteikties Programmas Nacionālā Kontaktpunkta Latvijā Ziņu lapu saņemšanai, vai, gluži pretēji, atteikties no to saņemšanas Jūsu e-pastā, lūgums darīt to zināmu, rakstot uz e-pastu: daiga.jumburga@varam.gov.lv.