Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komitejā atlasīti 26 projekti finansējuma piešķiršanai

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja 2024.gada 6.-7.februārī Stokholmā, Zviedrijā atlasījusi 26 projektus finansējuma piešķiršanai.

 

Programmā atlasīti 2.projektu konkursa regulārie projekti (15 projekti) un 3.projektu konkursa mazie projekti (11 projekti). Atlasīto projektu ietvaros Latvijas partneri piedalās 11 projektos, četros no tiem uzņemoties Vadošā partnera lomu. (Latvijas partneriem provizoriski piešķirtais ERAF finansējums ir 2 145 618 EUR):

Regulārie projekti:

4.programmas mērķis – Uzlabota piekrastes un jūras vide

 • BaltCOP
 • WSSP

5.programmas mērķis – samazināts CO2 emisiju daudzums

 • Cycle4Climate

6.programmas mērķis – Uzlabotas nodarbinātības iespējas darba tirgū

 • Succeed in Business
 • STRONGER TOGETHER
 • Enhanced ERA

Mazie projekti:

6.programmas mērķis – Uzlabotas nodarbinātības iespējas darba tirgū

 • Creative Bloom
 • EDGE UP
 • Region of opportunities
 • Your Future profession

7.programmas mērķis – Uzlaboti publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem

 •  WSM

Latvijas projektu partneru loks ir plašs, ietverot reģionāla un vietēja līmeņa iestādes, universitātes un nevalstiskās organizācijas.

Programmas mērķis ir panākt ilgtspējīgu Centrālā Baltijas jūras reģiona izaugsmi. Programmā piedalās Latvija, Igaunija, Zviedrija, Somija, tai skaitā Ālandu salas.

Uzraudzības komiteja ir lēmumu pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”  (INTERREG) programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.

Vairāk informācija  par programmas Uzraudzības komitejā atlasītajiem projektiem pieejama programmas tīmekļa vietnē ŠEIT.

 

Ceturtais projektu konkurss regulāro un mazo projektu iesniegšanai notiek no 09.01.2024. līdz 31.10.2024.

 

Regulārajiem projektiem iesniegšana notiek divās pakāpēs:

 • pirmā pakāpe: iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS  no 09.04.2024. līdz 30.04.2024.
 • otrā pakāpe: iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS  no 10.10.2024. līdz 31.10.2024.

Mazajiem projektiem iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS no 10.10.2024. līdz 31.10.2024. 

Vairāk informācijas par aktuālajiem projektu konkursiem pieejama ŠEIT!