VARAM aicina piedalīties Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027.g. projektu konkursos 2024.gadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordināciju Latvijā atbildīgā iestāde, tai skaitā Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam (turpmāk - programma), aicina piedalīties programmas projektu konkursos 2024.gadā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma nodrošina Eiropas Savienības fondu finansējumu pārrobežu projektiem Baltijas jūras centrālajā reģionā. Programma ietver 29 Baltijas jūras reģionus četrās valstīs – Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

Programma veidota ar mērķi stiprināt sadarbību starp reģioniem, veicinot inovatīvu uzņēmējdarbības attīstību, Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošanu, pieejamu un iekļaujošu darba tirgus attīstību, kā arī publiskos pakalpojumus un risinājumus Centrālā Baltijas jūras reģionu iedzīvotājiem. Tajā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.

2024.gadā norisināsies ceturtais projektu iesniegšanas aplis - ir atvērti trīs projektu konkursi no 09.01.2024. – 31.10.2024.:

  • Regulāro projektu konkurss (visa Latvijas teritorija);
  • Mazo projektu konkurss (visa Latvijas teritorija);
  • Regulāro projektu konkurss, ar noteiktu teritoriālo pārstāvniecību: Vadošais projekta partneris vai vismaz puse no projekta partneriem pārstāv noteiktas ārējo robežu teritorijas:  

Somijā: Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso;
Igaunijā: Kesk-Eesti (Lääne-Viru maakond, Järva maakond, Rapla maakond), KirdeEesti (Ida-Viru maakond), Lõuna-Eesti (Jõgeva maakond, Tartu maakond, Viljandi maakond, Põlva maakond, Valga maakond, Viru maakond);
Latvijā: Latgale (Augšdaugavas novads, Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads,Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Daugavpils valtspilsēta, Rēzeknes valstspilsēta), un Vidzeme (Alūksnes novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Ogres novads, Saulkrastu novads, Smiltenes novads, Valmieras novads, Valkas novads, Varakļānu novads).

 

Regulārajiem projektiem iesniegšana notiek divās pakāpēs:

  • pirmā pakāpe: iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS  no 09.04.2024. – 30.04.2024.
  • otrā pakāpe: iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS  no 10.10.2024. – 31.10.2024.

Mazajiem projektiem iesniegšana elektroniskajā platformā JEMS no 10.10.2024. – 31.10.2024. 

 

Īstenošanas ilgums mazajiem projektiem ir 18 mēneši, bet regulārajiem projektiem tie ir 36 mēneši.  

Jāņem vērā, ja vēlaties pieteikties konkursā nepieciešami partneri no vismaz divām dalībvalstīm, projekta rezultātiem visos gadījumos jāattiecas uz programmas teritoriju, jābūt skaidrai pārrobežu sadarbības pievienotajai vērtībai, kā arī projekta partneri paši priekšfinansē projekta īstenošanu, programmas finansējumu saņemot pēc projekta atskaites apstiprināšanas.

Finansējuma saņēmēji var būt valsts, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes iestādes (tai skaitā universitātes un zinātniskās institūcijas), nevalstiskās organizācijas, un atsevišķiem programmas mērķiem arī mazie vai vidējie uzņēmumi.

Iesakām iepazīties ar aktuālajiem Programmas dokumentiemRokasgrāmatu u.c., kurā paskaidrots kas var būt programmas projektu pretendenti, kā arī cita būtiska informācija. Tāpat arī aizpildīt projektu idejas formu un pieteikties konsultācijām pie Programmas projektu vadītājiem!  

Aicinām sekot līdzi Programmas aktualitātēm un piedalīties Programmas pasākumos, kā arī pieteikties Jaunumu saņemšanai savā e-pastā!

 

Kā arī, aicinām piedalīties:

 

Visa informācija par projektu konkursiem, tai skaitā, projektu konkursu kalendārs, atrodama Programmas mājas lapā.

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmā, kas ir paredzēts projektu atbalstam ir 151,8 miljoni eiro.

Ar informāciju par Programmu latviešu valodā varat iepazīties vietnē interreg.lv.

 

Programmas komunikācijas kanāli:

 - Mājas lapa: centralbaltic.eu
 - Facebook: #centralbaltic
 - Twitter: #CentralBaltic
- Instagram: #centralbalticprogramme

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā kontaktpersonu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Daigu Jumburgu (daiga.jumburga@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026588).