Finanšu kontrole - Igaunijas-Latvijas programma 2014.-2020.gadam

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Noderīga informācija

Informatīvo semināru prezentācijas

Aizpildot iepirkumu plānu, aicinām iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu "Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru" (23.12.2020.)

Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākais eksperts
Agnese Dimante
Tālr. +371 66016743
E-pasts: agnese.dimante@varam.gov.lvfki@varam.gov.lv