Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020.gadam

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam (Centrālā Baltijas jūras reģiona programma) sadarbojas Zviedrija, Somija (tai skaitā Ālandu salas), Igaunija un Latvija. Programmā īstenotie projekti risina kopīgus izaicinājumus, kas ir aktuāli kā katrai programmas valstij atsevišķi, tā visam reģiona kopā. Bieži vien kopīgiem izaicinājumiem ir iespējams rast kopīgus risinājumus, partneriem sanākot kopā no dažādām valstīm un īstenojot tos projektos.

Ņemot vērā programmā ietverto valstu teritorijas izmēru un izaicinājumu dažādību un sarežģītību, ir izveidotas trīs apakšprogrammas: Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogramma, Dienvidsomijas-Igaunijas un Arhipelāga un salu apakšprogramma.

Latvija piedalās Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogrammā. Šī apakšprogramma atbalsta projektus ar partneriem no vismaz divām dalībvalstīm (tai skaitā Ālandu salām), tādējādi sniedzot pievienoto vērtību visam Centrālajam Baltijas jūras reģionam.
 

Detalizēt informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkciju Latvijas finansējuma saņēmējiem pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.

Saite uz finanšu kontroli atrodas ŠEIT.

 

Daiga Jumburga 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Doma laukums 8A, 3.stāvs, Rīga, LV-1505
tālr.: +371 67026588
E-pasts: daiga.jumburga@varam.gov.lv

  • Kontaktpersonas Nacionālajā atbildīgajā iestādē (VARAM):

Ilga Gruševa
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv

Anna Škabireva

Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vadītāja
Tālr. +371 67026468
E-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv