Kontakti

Interreg programma

 

Kopīgā sekretariāta kontakti

 

(informācija un konsultācijas par programmas un projektu

ieviešanas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību)

Programmas Nacionālās

atbildīgās iestādes kontakti 

 

(vispārīga informācija par programmu un projektiem)

 Latvijas - Lietuvas programma 

 

Mājaslapa: www.latlit.eu
Facebook: @LatviaLithuaniaProgramme

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Zanda Mangule
Vadītāja
Tālr. +371 67026405
E-pasts: zanda.mangule@varam.gov.lv

 

Marina Gņedova
Vadītājas vietniece
Tālr. +371 66016724
E-pasts: marina.gnedova@varam.gov.lv


Gints Pīpiķis
Vecākais eksperts
Tālr. +371 66016731
E-mail: gints.pipikis@varam.gov.lv


Ilze Zīverte
Vecākā eksperte
Tālr. +371 25590172
E-pasts: ilze.ziverte@varam.gov.lv


Ieva Lapiņa
Vecākais eksperts
Phone: +371 66016771
E-mail: ieva.lapina@varam.gov.lv 

 

 

Vita Prokopoviča 
Tālr. +371 67026471
E-pasts: vita.prokopovica@varam.gov.lv

 

 Igaunijas - Latvijas programma

 

Mājaslapa: www.estlat.eu
Facebook: @estlat

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.
 
Informācijas un konsultāciju punkts:

 

Inese Nikopensius (konsultē arī latviešu valodā)
Tālr. +372 6631874, mob.tālr. +372 5068805
E-pasts: inese.nikopensius@estlat.eu

 

Janika Friedenthal (konsultē angļu valodā)
Tālr. +372 6631871, mob.tālr. +372 53480877

E-pasts: janika.friedenthal@estlat.eu

 

Laura Jessop (konsultē arī latviešu valodā)

Tālr. +372 5569 1070
E-pasts: laura.jessop@estlat.eu

 

 

Anna Škabireva 
Tālr. +371 67026468
E-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv

 

Vita Prokopoviča 
Tālr. +371 67026471
E-pasts: vita.prokopovica@varam.gov.lv

 Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

 

Mājaslapa: www.centralbaltic.eu
Facebook: @centralbaltic

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Pieteikties konsultācijām pie Programmas projektu vadītājiem var šeit.

 

Nacionālais kontaktpunkts Latvijā (atbalsts projektu partneru meklēšanā, informācija par projektu konkursiem un programmas pasākumiem):

 

Daiga Jumburga 
Tālr. +371 67026588
E-pasts: daiga.jumburga@varam.gov.lv

 

 

Ilga Gruševa 
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv

 

Anna Škabireva 
Tālr. +371 67026468
E-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv

 Pārrobežu sadarbības programma

 

Mājaslapa: www.eni-cbc.eu/llb

Facebook: @latvialithuaniabelarus

 

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Lolita Čepurnaja
Tālr. +371 654 20977, mob.tālr. +371 254 69888
E-pasts: lolita.cepurnaja@enpi-cbc.eu

 

Vita Prokopoviča 
Tālr. +371 67026471
E-pasts: vita.prokopovica@varam.gov.lv

 Pārrobežu sadarbības programma

 

Mājaslapa: www.latruscbc.eu
Facebook: @latruscbc

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Anda Apse
Nodaļas vadītāja
Tālr. +371 66016739
E-pasts: anda.apse@varam.gov.lv

 

Lauris Šēls
Vecākais eksperts
Tālr. +371 66016735
E-pasts: lauris.sels@varam.gov.lv

 

 

 

Ilze Olsone

Vecākā eksperte

Tālr.+371 67026406

E-pasts: ilze.olsone@varam.gov.lv

 

Jeļizaveta Šibatovska
Vecākā eksperte
Tālr. +371 66 016 779
E-pasts: jelizaveta.sibatovska@varam.gov.lv

 

Nataļja Meņailova
Vecākā eksperte
Tālr. +371 66016737
E-pasts: natalja.menailova@varam.gov.lv


Natālija Kulakova
Vecākā eksperte
Tālr. +371 67 026 481
E-pasts: natalija.kulakova@varam.gov.lv

 

 

Anna Škabireva 
Tālr. +371 67026468
E-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv

 

Ilga Gruševa 
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv

 INTERREG Baltijas jūras reģiona programma

 

Mājaslapa: www.interreg-baltic.eu
Facebook: @InterregBSR

 

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Nacionālais kontaktpunkts Latvijā:

 

Ilga Gruševa 
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv

 

Ilga Gruševa 
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv

 INTERREG EUROPE programma

 

Mājaslapa: www.interregeurope.eu
Facebook: @interregeurope

 

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Nacionālais kontaktpunkts Latvijā:

 

Ilga Gruševa 
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv

 

Ilga Gruševa 
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv

 URBACT IV programma

 

Mājaslapa: www.urbact.eu
Facebook: @URBACT

Mājaslapa (LV): urbact.eu/latvija

Facebook (LV): @URBACTLatvija

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit.

 

Nacionālais kontaktpunkts Latvijā:

 
Anastasija Bizjajeva 
Tālr. +371 67026467
E-pasts: anastasija.bizjajeva@varam.gov.lv

 

Anna Škabireva 
Tālr. +371 67026468
E-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv

 ESPON 2030

 

Mājas lapa: www.espon.eu

Facebook: @ESPONProgramme

 

Programmas Kopīgā sekretariāta kontaktinformācija pieejama šeit. Anita Līvija Rozenvalde
Tālr.: +371 67026909
E-pasts: anitalivija.rozenvalde@varam.gov.lv

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Juridiskā adrese:
 Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Biroja adrese: Doma laukums 8a, 3.stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija
E-pasta adrese: interreg@varam.gov.lv

 

Nacionālās atbildīgās iestādes vadība:

 

 • Sandis Cakuls
  Nacionālās atbildīgās iestādes vadītājs​
  Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos
   
 • Iruma Kravale
  Nacionālās atbildīgās iestādes vadītāja vietniece​ 
  Attīstības instrumentu departamenta direktore
   
 • Ilze Krieva
  Nacionālās atbildīgās iestādes vadītāja Latvijas-Lietuvas programmai un Latvijas-Krievijas programmai​
  Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece
  Eiropas teritoriālās sadarbības un citu atbalsta instrumentu jautājumos
  Tālr. +371 67026439
  E-pasts: ilze.krieva@varam.gov.lv
   
 • Anna Djakova 
  Nacionālās atbildīgās iestādes vadītājas vietniece Latvijas-Lietuvas programmai un Latvijas-Krievijas programmai
  Attīstības instrumentu departamenta
  Teritoriālās sadarbības nodaļas vadītāja 
  Tālr. +371 67026473
  E-pasts: anna.djakova@varam.gov.lv