Finanšu kontrole - INTERREG EUROPE programma 2021.-2027.gadam

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Finanšu kontroles institūcijas prezentācijas

Noderīgi

Attiecināmo izmaksu iedalījums budžeta kategorijās (BK)

Budžeta kategorijas (BK) Izmaksu veidi budžeta kategorijās Apraksts
BK1 PERSONĀLA IZMAKSAS

TIEŠĀS IZMAKSAS

1.Pilna laika darba metode

2.Nepilna laika darba metode ar fiksētu mēnesī nostrādāto laika procentuālo daļu

 

Attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem
BK2 BIROJA UN ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS

VIENKĀRŠOTĀS IZMAKSAS

Netiešo izmaksu vienotā likme  (flat rate) 15% no BK1 “PERSONĀLA IZMAKSAS”
BK3 CEĻA UN UZTURĒŠANĀS IZMAKSAS

TIEŠĀS IZMAKSAS

Izmaksas ir paredzētas Projekta iesniegumā, attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem
VIENKĀRŠOTĀS IZMAKSAS Netiešo izmaksu vienotā likme  (flat rate) 15% no BK1 “PERSONĀLA IZMAKSAS”
BK4 ĀRĒJO EKSPERTU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS

TIEŠĀS IZMAKSAS

Izmaksas ir paredzētas Projekta iesniegumā, attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem
BK5 APRĪKOJUMA IZMAKSAS

TIEŠĀS IZMAKSAS

Izmaksas ir paredzētas Projekta iesniegumā, attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem

BK6 INFRASTRUKTŪRA UN BŪVNIECĪBAS DARBU IZMAKSAS

Tikai izmēģinājuma projektiem

TIEŠĀS IZMAKSAS

Izmaksas ir paredzētas Projekta iesniegumā, attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem

Kontaktinformācija
V
iedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Diāna Treiliha
Tālrunis: +371 67026476
E-pasts: diana.treiliha@varam.gov.lvfki@varam.gov.lv