Finanšu kontrole - INTERREG EUROPE programma 2021.-2027.gadam

Normatīvie akti

Noderīgi

Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Diāna Treiliha
Tālrunis: +371 67026476
E-pasts: diana.treiliha@varam.gov.lvfki@varam.gov.lv