Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros

Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam aicina projektu ieviesējus no Latvijas piedalīties 3. projektu konkursā, lai

  • apvienotu un pastiprinātu iepriekš īstenotos projektos sasniegtos projektu rezultātus,
  • nodrošinātu uzkrātās pieredzes apmaiņu un pārņemšanu,
  • padarītu iepriekš īstenoto projektu rezultātus pieejamus un atpazīstamākus plašākai mērķauditorijai

Konkurss ir atvērts no 2022.gada 2.decembra līdz 2023.gada 31.janvārim plkst. 23:59 (Rīgas laiks). 

 

Informācija par 3. projektu konkursu ir pieejama ŠEIT.


Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas mērķis ir panākt pozitīvas izmaiņas Latvijas pierobežu reģionos tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, vides aizsardzība un pārrobežu mobilitāte un drošība.


Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.

Saite uz finanšu kontroli atrodas ŠEIT.

 

Anna Škabireva
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vadītāja
Tālr. + 371 67026468
E-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv

Ilga Gruševa
Attīstības instrumentu departamenta 
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte​
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv  
 

Saistībā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā Eiropas Komisija ir apturējusi sadarbību ar Krieviju Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) programmu, tai skaitā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu ietvaros.

 

Pamatojoties uz šo lēmumu, nav pieļaujami un no Programmas netiks veikti maksājumi saistībā ar Krievijas partneru dalību minētajās programmās, kā arī nav pieļaujama Krievijas pārstāvju dalība jebkādās aktivitātēs un sanāksmēs, kas ir saistītas ar minēto programmu projektu īstenošanu.