Finanšu kontrole - Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam

Informācijai! Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektiem, kuriem pēdējais pārskata periods beidzās 31.12.2022., ir saīsināti termiņi attiecībā uz pārskatu sagatavošanu un pārskatu pārbaudi, tāpēc finansējuma saņēmējiem pārbaudes veikšanai pēdējais partnera pārskats Finanšu kontroles institūcijai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 15.01.2023. Ja partnera pārskats tiks iesniegts pēc 15.01.2023., partnera pārskatā iekļautās izmaksas tiks apstiprinātas uz iesniegto dokumentu pamata, jo Finanšu kontroles institūcijai izdevumu atbilstības pārbaude jāveic līdz 28.02.2023. Pēdējais projekta progresa pārskats un gala ziņojums ir jāiesniedz Kopīgajam sekretariātam līdz 31.03.2023., pēdējie maksājumi projektiem tiks veikti līdz 30.06.2023. Detalizētāka informācija pieejama programmas tīmekļa vietnes adresē šeit.

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Noderīga informācija

Informatīvo semināru prezentācijas

Aizpildot iepirkumu plānu, aicinām iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu "Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru" (23.12.2020.)


Kontaktinformācija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Gunta Sirmā
Tālr. +371 66016732
E-pasts: gunta.sirma@varam.gov.lvfki@varam.gov.lv