Finanšu kontrole - Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Noderīga informācija

Informatīvo semināru prezentācijas

Aizpildot iepirkumu plānu, aicinām iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu "Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru" (23.12.2020.)


Kontaktinformācija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Gunta Sirmā
Tālr. +371 66016732
E-pasts: gunta.sirma@varam.gov.lvfki@varam.gov.lv