Starpreģionu sadarbības programma Interreg EUROPE 2014.-2020. gadam

Starpreģionu sadarbības programma Interreg EUROPE 2014.-2020. gadam (Interreg EUROPE programma) rada unikālu platformu, kurā reģioniem ir iespēja savstarpēji dalīties ar savu pieredzi un risinājumiem, lai sagatavotu gūtās pieredzes integrēšanai reģionālajā politikā visā Eiropas Savienībā (ES). Ar programmas palīdzību Eiropas Savienība, stiprinot tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ES reģionu un dalībvalstu izaugsmes veicināšanā, rada harmonisku attīstību visā Eiropas Savienībā.

 

Detalizēt informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.


Pirmā līmeņa finanšu kontrole 

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.

Saite uz finanšu kontroli atrodas ŠEIT.

 

Ilga Gruševa
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv