Finanšu kontrole - Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Normatīvie akti

Noderīgi

Video pamācības

  • Par vienkāršoto izmaksu iespējām Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam

  • Budžeta plānošana un projekta iesnieguma aizpildīšana Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam

Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Gunta Sirmā
Tālrunis: +371 66016732
E-pasts: gunta.sirma@varam.gov.lvfki@varam.gov.lv