Finanšu kontrole - INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Informācija par pārskatu (Part C) iesniegšanu BAMOS+:

  • Finansējuma saņēmēji partnera pārskatu (Part C) var iesniegt pirms pārskata perioda beigu datuma, ja konkrētajā pārskata periodā projektā vairs netiks veikti maksājumi par projekta tiešajām izmaksām.
  • Pārskatā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi pasts@varam.gov.lv. Par pārskata iesniegšanas datumu tiks uzskatīts vēlākais datums, kad iesniegts pārskats vai attaisnojuma dokumentācija.

Informācija par Interreg Baltijas jūras reģiona pamatprojektu finanšu kontroli:

Saskaņā ar programmas noteikumiem, Finanšu kontroles institūcija 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošinās finanšu kontroli tikai pamatprojektiem (Core projects). Vēršam uzmanību, ka pamatprojektos budžeta kategoriju “Personāla izmaksas”, "Biroja un administratīvās izmaksas" un "Ceļa un uzturēšanās izmaksas" pārbaudi nodrošinās Vadošā iestāde/Kopīgais sekretariāts. Finanšu kontroles institūcija nesniedz konsultācijas izmaksu attiecināmības jautājumos, kas attiecas uz citiem projektu veidiem (Small projects, Project platforms, Strategy governance: Assistance to the policy area coordinators of the EUSBSR, Strategy governance: Assistance to a Strategy point, Strategy governance: Organisation of Strategy Forums), kā arī par budžeta kategoriju “Personāla izmaksas” pamatprojektos (Core projects). Par šiem jautājumiem aicinām sazināties caur Vadošo partneri ar Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta darbiniekiem:

Rostislav Zatloukal
Tālrunis: +49 381 45484 5270
E-pasts: rostislav.zatloukal@interreg-baltic.eu

Václav Kaplan
Tālrunis: +49 381 45484 5290
E-pasts: vaclav.kaplan@interreg-baltic.eu

Marcin Kaczmarski
Tālrunis. +49 381 45484 5295
E-pasts: marcin.kaczmarski@interreg-baltic.eu

Dana Hennings
Tālrunis: +49 381 45484 5280
E-pasts: dana.hennings@interreg-baltic.eu

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Finanšu kontroles institūcijas prezentācijas

Noderīgi

Attiecināmo izmaksu iedalījums budžeta kategorijās (BK)

Budžeta kategorijas (BK) Izmaksu veidi budžeta kategorijās Apraksts
BK1 PERSONĀLA IZMAKSAS

VIENKĀRŠOTĀS IZMAKSAS

Vienības izmaksu standarta likme (standard scale of unit cost) – 24 euro/h
BK2 BIROJA UN ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS

VIENKĀRŠOTĀS IZMAKSAS

Netiešo izmaksu vienotā likme  (flat rate) 15% no BK1 “PERSONĀLA IZMAKSAS”
BK3 CEĻA UN UZTURĒŠANĀS IZMAKSAS

VIENKĀRŠOTĀS IZMAKSAS

Netiešo izmaksu vienotā likme  (flat rate) 15% no BK1 “PERSONĀLA IZMAKSAS”
BK4 ĀRĒJO EKSPERTU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS

TIEŠĀS IZMAKSAS

Izmaksas ir paredzētas Projekta iesniegumā, attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem
BK5 APRĪKOJUMA IZMAKSAS

TIEŠĀS IZMAKSAS

Izmaksas ir paredzētas Projekta iesniegumā, attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem
BK6 INFRASTRUKTŪRA UN BŪVNIECĪBAS DARBU IZMAKSAS

TIEŠĀS IZMAKSAS

Izmaksas ir paredzētas Projekta iesniegumā, attiecināmas ir faktiski radušās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem

Atskaitīšanās process pa budžeta kategorijām

Video pamācības

  • Informācija par vienkāršoto izmaksu iespējām pamatprojektos Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā 2021.-2027.gadam

 

Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Gunta Gulbe
Tālrunis: +371 67026431
E-pasts: gunta.gulbe@varam.gov.lvfki@varam.gov.lv