Uzzini par projektu rezultātiem Latvijā

Realizēts projekts “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām” - “ACCESSlife”

Realizēts projekts “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām” - “ACCESSlife”

2024. gada 12. aprīlī

Pavasarī atmostas daba, spīd saule un dzied putni. Apkārtējā vide liekas skaistāka pavasarī, bet kas mūsu apkārtni varētu padarīt vēl skaistāku? Tomēr iekļaujoša vide ir skaista vide!

 

Gaidot un svinot 20 gadus kopš Latvija iestājās ES, ir jāturpina atbalstīt sabiedrībā neaizsargātas grupas. Projektā ACCESSlife tika uzlaboti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi un sociālās iekļaušanas pasākumi neaizsargātākajām sabiedrības grupām.

 

Projektā tika uzlabota infrastruktūra, iegādāts aprīkojums, organizētas dažādas terapijas aktivitātes, lai uzlabotu bērnu un pieaugušo ar invaliditāti sociālo rehabilitāciju un ārstēšanās apstākļus.

Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas - SPPwelfare

Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas - SPPwelfare

2024. gada 11. aprīlī

Lasis un zandarts ir tīru ūdeņu simbols, Latvijas un Lietuvas lepnums, kuru jācenšas saglabāt ciešā sadarbībā starp valstīm, lai šo zivju krājumi būtu zivsaimnieciski nozīmīgā stāvoklī, kas pozitīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību.

 

Projekta SPPwelfare rezultātā būs ne tikai stiprināta uzsāktā institūta “BIOR” (Latvija) un Zivsaimniecības dienesta (Lietuva) sadarbība, bet arī panākti būtiski uzlabojumi lašu un zandartu pavairošanā un audzēšanā, nodrošināta kopīgu, vienotu risinājumu pielietošana kvalitatīvākai un ilgtspējīgākai dabisko zivju resursu atražošanai Nemūnas, Ventas upju baseinos un citās ūdenstilpēs, ka samazināta antropogēnā ietekme uz vidi.

Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā - EMERG_TECH

Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā - EMERG_TECH

2024. gada 10. aprīlī

Kaut gan ārā ir silts un saulains laiks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) vienmēr ir jābūt gataviem operatīvi novērtēt un reaģēt uz dažādām dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, tiek paaugstinātas dienestu spējas objektīvi reaģēt uz dažādām situācijām.

EMERG_TECH projektā VUGD sadarbojās ar Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldi, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas Kurzemes, Latgales, Rīgas, Zemgales un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Viļņas un Kauņas reģionu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbā. 

Mazināsim fosfora noteci no lauksaimniecības zemēm izmantojot Latvijas derīgo izrakteni – ģipsi

Mazināsim fosfora noteci no lauksaimniecības zemēm izmantojot Latvijas derīgo izrakteni – ģipsi

2024. gada 9. aprīlī

Ir svarīgi mazināt piesārņojuma nonākšanu gan virszemes, gan pazemes ūdeņos. Projekts GYPREG piedāvā samazināt lauksaimniecības fosfora slodzes, iestrādājot augsnē ģipsi. Ģipsis ir Latvijā plaši sastopams minerāls ar līdz šim maz pētītu potenciālu uzlabot augsnes spēju saistīt fosforu un tādējādi samazināt fosfora nonākšanu virszemes un pazemes ūdeņos.

Peldošās salas uzlabos pilsētvides ūdeņu stāvokli un veicinās bioloģisko daudzveidību!

Peldošās salas uzlabos pilsētvides ūdeņu stāvokli un veicinās bioloģisko daudzveidību!

2024. gada 8. aprīlī

Pienākot pavasarim, aizdomājamies par dabu mums apkārt. Projektā BioFloat tiks palielināta bioloģiskā daudzveidība, piesaistot putnus un kukaiņus. Vai esi jau ievērojis, kā daba atdzīvojas pavasarī?

Projektā tiks uzlabota esošā pilsētvides ūdens ekosistēmu veselība, kā arī samazināts ūdenstilpēs esošais antropogēnais piesārņojums (mikroplastmasa, farmaceitiskās vielas, smagie metāli), izmantojot zaļās infrastruktūras elementus – peldošās salas. 

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību - WasteArt

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību - WasteArt

2024. gada 5. aprīlī

Vai esi kādreiz aizdomājies par atkritumu pielietošanu mākslā un amatniecībā? Projekta WasteArt ideja ir veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī mainīt cilvēku ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki.

Pilnas aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijā  - GlassCircle projekts

Pilnas aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijā - GlassCircle projekts

2024. gada 4. aprīlī

Mūsdienās ir ļoti aktuāla nepieciešamība mazināt dabas piesārņojumu. Projekts GlassCircle palīdz stikla šķiedru ražotājiem samazināt stikla šķiedru pārpalikumu negatīvo ietekmi uz vidi, veicinot to izmantošanu. Lai mazinātu piesārņojumu, ir nepieciešams pāriet no lineāras ekonomikas uz aprites ekonomiku, kas ir viens no projekta mērķiem.

Pārveidota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā – uzzini vairāk par LandClean projekta rezultātiem

Pārveidota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā – uzzini vairāk par LandClean projekta rezultātiem

2024. gada 2. aprīlī

Vai esi jau paspējis apmeklēt Dobeli? Pavasaris ir īstais laiks, lai pavadītu laiku ārā no mājām, tāpēc ir ļoti svarīgi kopt un atjaunot apkārtējo vidi. Projekta LandClean ietvaros laika periodā no 2018. līdz 2020.gadam tika atjaunota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā. Tā tika attīstīta kā atpūtas zona vietējiem iedzīvotājiem un viesiem!

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!

Baltic Sea2Land projekts paceļ buras, lai veicinātu integrētu pārvaldību Baltijas jūras reģiona piekrastē!

2024. gada 14. februārī


Tendence apdzīvot piekrastes teritorijas Eiropā arvien pieaug, un  aprēķini liecina, ka vairāk nekā 200 miljoni Eiropas iedzīvotāju pastāvīgi uzturas līdz 50 km attālumā no jūras. Tā skaitā, pieaug vēlme pēc estētiskas atpūtas un kultūras pieredzes, kurā piekrastes ainaviskā dažādība tiek uztverta kā resurss tūrisma attīstībai. Lai saglabātu piekrastes vērtības, kuru dēļ cilvēki izvēlas tajā dzīvot un uzturēties, ir jāveido ilgtspējīga un integrēta pārvaldība piekrastē, kas veicinātu pārdomātu lēmumu pieņemšanu, kā arī atbalstītu līdzsvarotu attīstības risinājumu plānošanu, ieviešanu un saglabāšanu.

Projekts “Baltic Sea2Land” atbalsta daudzveidīgas un dzīvotspējīgas piekrastes attīstību ilgtermiņā Baltijas jūras reģionā, veicinot sadarbību starp dažādiem pārvaldības līmeņiem (no vietēja līdz starptautiskam), zilās ekonomikas sektoriem, vietējām kopienām un citām ieinteresētajām pusēm. 

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, RuralYouthFuture, Distance LAB un SIRM

2024. gada 13. februārī


Izlasi šo rakstu, lai uzzinātu, kā Latvijas Universitātei ir gājis projektu realizācijas uzsākšanā 2023. gadā.

Projekts GIFT veicinās bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu un klimata pārmaiņu mazināšanu. InnoCom projektā tiks pilnveidota pārvaldes komunikācija ar uzņēmējiem, atbalstot MVU (mazos un vidējos uzņēmējus). RuralYouthFuture projektā tiks atbalstīti jaunieši un veicināta ilgtspējīga lauku attīstība. Distance Lab projektā tiks uzlabotas valsts un privāto organizāciju attālinātās darba prasmes un uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi. SIRM projekts veicinās bēgļu, kas ir bijuši spiesti pamest savas mājas vajāšanas, bruņota konflikta, vardarbības, cilvēktiesību pārkāpumu un citu apstākļu dēļ, sociāli-ekonomisko integrāciju.

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)

Reach for Change Latvia realizē projektu “Sociālā uzņēmējdarbība jaunatnes iespēju veicināšanai Somijā un Latvijā” (SocEntYouth)

2024. gada 13. februārī

Reach for Change Latvia ir projekta SocEntYouth vadošais partneris. Projekts ir pārrobežu apmācības iniciatīva “Sociālās uzņēmējdarbības akadēmija” -  praktiskās apmācības un atbalsts no pieredzējušiem sociālajiem uzņēmējiem, nozares ekspertiem un mentoriem, lai jauniešiem būtu iespēja attīstīt un īstenot savu biznesa ideju, un iegūt prasmes, kuras novērtēs visur.

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

2024. gada 12. februārī

Vai Tu zini, kā notiek ezeru attīrīšana? Ūdeņu eitrofikācija ir viens no lielākajiem vides aizsardzības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā, ko galvenokārt veicina fosfora klātbūtne ūdeņos. Ezeros jau vēsturiski uzkrājies liels fosfora savienojumu daudzums, tāpēc virkne realizēto atveseļošanās pasākumu nesasniedz vēlamo rezultātu. Fosforu pieejamību iespējams ierobežot, pielietojot ALUM metodi, kuras efektivitāte un drošums tiks demonstrēts TRUST-ALUM projektā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komitejā atlasīti 26 projekti finansējuma piešķiršanai

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komitejā atlasīti 26 projekti finansējuma piešķiršanai

2024. gada 9. februārī

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja 2024.gada 6.-7.februārī Stokholmā, Zviedrijā atlasījusi 26 projektus finansējuma piešķiršanai.

 

Kā iedvesmot seniorus uzsākt savu uzņēmējdarbību?

Kā iedvesmot seniorus uzsākt savu uzņēmējdarbību?

2024. gada 9. februārī

Sabiedrībai novecojot nepieciešams mainīt izpratni par vecumdienām. Mūsdienās sabiedrība mēdz saskarties ar izaicinājumu panākt to, lai pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki būtu ekonomiski un sociāli aktīvāki.

 

Latvijas, Zviedrijas un Somijas partneri ir uzsākuši projektu “Silver Entrepreneurs”, kurā tiks veicināts uzņēmējdarbības gars senioros ar apmācību un simulāciju palīdzību. Projekts ilgs 30 mēnešus un tā ietvaros tiks apmācītas 80 personas, kuras attīstīs savas biznesa idejas un, iespējams, uzsāks pilnvērtīgu uzņēmējdarbību.

Vecums ir tikai skaitlis: kā “Silver Strategies” plāno pārveidot darba vidi

Vecums ir tikai skaitlis: kā “Silver Strategies” plāno pārveidot darba vidi

2024. gada 5. februārī

Darbaspēka novecošanās un trūkums ir izteikta problēma mūsdienu sabiedrībā, un “Silver Strategies” projekts piedāvā potenciālu risinājumu šiem izaicinājumiem. Projektā tiks uzlabotas pirmspensijas un pensijas vecuma (55+ gadi) personu iespējas darba tirgū. Lai to īstenotu, Silver Strategies ietvaros tiks izstrādāta antidiskriminācijas stratēģija Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā un Somijā, tādējādi uzlabojot nodarbinātības iespējas personām, kuras ir sasniegušas 55 gadu slieksni.

 

Potenciālie ieguvumi ir dažādi, kamēr “sudraba vecuma” grupas personām tiks uzlabotas iespējas darba tirgū, uzņēmumi iegūs uzticamus darbiniekus un viņu uzkrātās zināšanas. Turklāt sabiedrība kopumā iegūs no iekļaujošas pieejas, kas veicinās ekonomiku un bagātinās darbaspēku.

Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klasteris realizē projektu “INGOs" un projektu “ESCALTECH”

Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klasteris realizē projektu “INGOs" un projektu “ESCALTECH”

2024. gada 2. februārī

2023. gadā Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klastera komanda ir iesaistījusies divu projektu realizācijā.

 

Projektā “INGOs" mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem (MVU) tiks nodrošināti nepieciešamie instrumenti, lai tie varētu piedalīties iepirkumos un noslēgt līgumus ar starptautiskām nevalstiskām organizācijām. Projekta komanda piedalījās Eiropas Iepirkumu Forumā, kas norisinājās Ņujorkā, ASV, kurā ieguva ievērojamas zināšanas un kontaktus projekta realizācijai.

 

Projektā “ESCALTECH” tiks īstenota atbalsta programma, lai palīdzētu jaunajiem tehnoloģiju nozares uzņēmumiem paplašināt savu darbību jeb “scaleup”. Atbalsta programma ir vērsta uz tādiem tehnoloģiju sektora uzņēmumiem, kuri darbojas viedās ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, e-pārvaldes un viedās mobilitātes sfērās.

Uzzini par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Interreg projektu aktivitātēm 2023. gadā

Uzzini par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Interreg projektu aktivitātēm 2023. gadā

2024. gada 1. februārī

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments 2023. gadā ir iesaistījies 5 projektu realizācijā: LIVEABILITY, SATSDIFACTION, CITYAM, IMPETUS, MUSTBE.

 

Izlasi rakstu, lai uzzinātu vairāk par to, kā LIVEABILITY tiek veicināta efektīvu publisko pakalpojumu attīstība, kā SATSDIFACTION tiek izmantoti satelītdati un telpiskie dati reģionālās pārvaldības attīstībai, kā CITYAM tiks pilnveidota ilgtspējīga mobilitāte pilsētas gaisa telpai, kā IMPETUS tiks attīstīta vietējā līmeņa plānošanas politika attiecībā uz pagaidu izmantošanu un kā MUSTBE tiks nodrošināta lietusūdens daudzdimensiju attīrīšana pilsētvidē tīrākai Baltijas jūrai.

SIA “VNK serviss” realizē projektus - “ReNutriWater” un “NURSECOAST-II”

SIA “VNK serviss” realizē projektus - “ReNutriWater” un “NURSECOAST-II”

2024. gada 31. janvārī

Ūdens resursi nav pašsaprotama parādība mūsu ikdienas gaitās. Jāatceras, ka kvalitatīvu un drošu ūdens resursu pieejamība pasaulē mazinās ik gadu, tādēļ jāatceras vienkāršas patiesības – bez ūdens nav dzīvības, bez kanalizācijas nav civilizācijas. 2023. gadā SIA “VNK serviss” ir iesaistījies 2 Baltijas jūras reģiona INTERREG projektos. Projektā “ReNutriWater”   tiks attīstīta ilgtspējīga  un racionāla ūdens resursu izmantošana, un projektā “NURSECOAST-II” tiks pilnveidota notekūdeņu attīrīšanas sistēmas piekrastes tūrisma teritorijās.

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs realizē projektu Circular FoodShift

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs realizē projektu Circular FoodShift

2024. gada 30. janvārī

Lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un saglabātu bioloģisko daudzveidību, mūsu pārtikas sistēma ir jānomaina pret sistēmu, kuras pamatā ir aprites ekonomikas principi. Projekta “Pārtikas aprite Baltijas valstīs (Circular FoodShift)” mērķis ir palīdzēt vietējām pašvaldībām mainīt pārtikas aprites modeļus, veicināt pārtikas atkritumu samazināšanos, parādīt kā var pagarināt produkta ražošanas ciklu, izmantojot radušos blakusproduktus jaunu produktu radīšanai.

LTRK ES Projektu daļa realizē projektu “Prosper BSR”, kurā tiek veicināta Ukrainas bēgļu integrācija darba tirgū un uzņēmējdarbībā

LTRK ES Projektu daļa realizē projektu “Prosper BSR”, kurā tiek veicināta Ukrainas bēgļu integrācija darba tirgū un uzņēmējdarbībā

2024. gada 18. janvārī

Pašreizējais bēgļu vilnis no Ukrainas ir izaicinājums, jo īpaši Baltijas jūras reģiona valstīm. Tomēr to nevajadzētu uztvert kā slogu valstīm, bet jo drīzāk kā iespēju. Demogrāfisko pārmaiņu dēļ visas Baltijas jūras reģiona valstis sūdzas par milzīgu kvalificētu darbinieku trūkumu gandrīz visās nozarēs. Veiksmīga bēgļu integrācija darba tirgū ne tikai atslogo sociālās sistēmas, bet arī atgriež zināmu cieņu un perspektīvu cilvēkiem, kas ir spiesti pamest savas mājas. Efektīva bēgļu un imigrantu iekļaušana padara sabiedrību pēc būtības noturīgāku pret turpmākiem izaicinājumiem. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) projektā “Prosper BSR” jeb “Perspektīvas veicināšana potenciālajam darba spēkam Baltijas jūras reģionā” veicinās Ukrainas bēgļu integrāciju darba tirgū un uzņēmējdarbībā Baltijas jūras reģionā. 

Saulkrastu novadā pētīs klimata pārmaiņu ietekmi uz pludmalēm un tūrismu Baltijas jūras piekrastē

Saulkrastu novadā pētīs klimata pārmaiņu ietekmi uz pludmalēm un tūrismu Baltijas jūras piekrastē

2024. gada 17. janvārī

Vai Tu zini, kā klimata pārmaiņas ietekmē pludmales un tūrismu Baltijas jūras piekrastē? Saulkrastu novada pašvaldība kā partneris piedalās projektā BEACH-SOS, kura laikā Saulkrastu novads būs kā izpētes objekts par klimata pārmaiņu ietekmi uz pludmalēm un tūrismu Baltijas jūras piekrastē.

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Hāpsalu pilsētas pašvaldību realizē projektu TRUST2INTEGRATE

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Hāpsalu pilsētas pašvaldību realizē projektu TRUST2INTEGRATE

2024. gada 16. janvārī

Ir ļoti svarīgi radīt vidi, kurā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir vienlīdzīgas iespējas ienākumu gūšanai, tāpēc Ogres un Hāpsalu pašvaldībās tiks īstenotas projekta TRUST2INTEGRATE apmācību programmas, kurās tiks izstrādāti plāni cilvēku ar īpašām vajadzībām radītu produktu un pakalpojumu komercializēšanai. Projektā tiks pilnveidota Ogres un Hāpsalu pašvaldību personāla kapacitāte, kā arī attīstīta vide vienlīdzīgu iespēju ienākumu gūšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno projektu BALTIC-UKH

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno projektu BALTIC-UKH

2024. gada 11. janvārī

Vai Tu zini, kur meklēt uzticamu informāciju? Mūsdienu digitālajā laikmetā digitālā pratība ir ļoti svarīga prasme. BALTIC-UKH projektā tiks veidotas pievilcīgas hibrīdtelpas, lai cilvēki varētu mācīties un uzlabot savu digitālo pratību.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts realizē projektu Lakes connect

Latvijas Hidroekoloģijas institūts realizē projektu Lakes connect

2024. gada 10. janvārī

Mūsdienās mikroplastmasas piesārņojums ir aktuāla problēma, kuru nepieciešams risināt. Projektā Lakes connect tiek veikti pilotpētījumi izvēlētajās ūdenstilpēs Latvijā, Lietuvā un Polijā, lai noskaidrotu ūdens kvalitāti un noteiktu esošo mikroplastmasas piesārņojumu. Pēc iegūtajiem pētījuma rezultātiem būs iespējams noskaidrot tūrisma radīto slodzi, izveidot tīkla centru, kas kalpos kā zināšanu apmaiņas platforma, piedāvājot risinājumus, lai ierobežotu tūrisma ietekmi uz iekšzemes ūdeņu kvalitāti.

Latvijas Dabas Tūrisma asociācija realizē projektu NAT-TOUR-EXPO jeb Baltijas dabas tūrisma eksports uz Lielbritāniju

Latvijas Dabas Tūrisma asociācija realizē projektu NAT-TOUR-EXPO jeb Baltijas dabas tūrisma eksports uz Lielbritāniju

2024. gada 9. janvārī

Vai esi aizdomājies par to, kā piesaistīt tūristus Baltijas valstīm? Projektā NAT-TOUR-EXPO tiks izstrādāts kopīgs Latvijas un Igaunijas dabas tūrisma produkts, kas pielāgots Apvienotās Karalistes tūristu interesei. Lai pozicionētu produktu tirgū un sasniegtu pārdošanas apjomus, tiks izmantota īpaša mārketinga kampaņa.

“RenoWave” projekta ietvaros Vidzemē vairākām ēkām tiks sagatavots energoaudits

“RenoWave” projekta ietvaros Vidzemē vairākām ēkām tiks sagatavots energoaudits

2024. gada 5. janvārī

Vidzemes plānošanas reģions projekta “RenoWave” ietvaros sagatavos energoauditus vairākām daudzdzīvokļu ēkām, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par ēku tehnisko stāvokli un potenciālo enerģijas patēriņa samazinājumu pēc ēkas atjaunošanas. 

Biedrība Impact Hub Liepāja realizē projektu “Woman Entrepreneur Creating Business (We C Business)"

Biedrība Impact Hub Liepāja realizē projektu “Woman Entrepreneur Creating Business (We C Business)"

2024. gada 3. janvārī

Turpinot atskatīties uz 2023. gadā paveikto, šodien aplūkosim projektu WE C Business. Sieviete uzņēmēja – projekts WE C Business ir saistīts ar jauno uzņēmēju stiprināšanu un iespēju radīšanu jaunām sievietēm vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kurām interesē gan uzņēmējdarbība, gan starptautiskie sadarbības tīkli.

Liepājā realizē projektu "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions, PUMA)"

Liepājā realizē projektu "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions, PUMA)"

2024. gada 2. janvārī

Esam sagaidījuši Jauno 2024. gadu! Iespējams, zini, ko šogad darīsi citādāk, bet vai esi aizdomājies par to, ko vajadzētu uzlabot tavā pilsētā? Iedomājies pilsētvides mobilitāti nākotnē - zaļa, videi draudzīga un ilgtspējīga.

Projektā PUMA tiks izveidotas un atjauninātas dažādu pilsētu mobilitātes stratēģijas, kas radīs priekšnoteikumus zaļai, videi draudzīgai un ilgtspējīgai mobilitātes attīstībai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam.

Ekonomikas ministrija realizē projektu - SKALE2CT

Ekonomikas ministrija realizē projektu - SKALE2CT

2023. gada 29. decembrī

Atskatoties uz 2023. gadu, turpinām apskatīt, kas ir sasniegts Interreg programmu projektos. Lai veicinātu attīstību, ir nepieciešama inovācijām labvēlīga sabiedrība un ekonomika. Projektā SKALE2CT, strādājot pie uzņēmējdarbības uzlabošanas, fokuss tiek vērsts uz jaunuzņēmumu ekosistēmu.

Health4Cardio – Latvijas un Igaunijas pārrobežu projekts veselības veicināšanai

Health4Cardio – Latvijas un Igaunijas pārrobežu projekts veselības veicināšanai

2023. gada 28. decembrī

Gaidot Jauno gadu, parasti aizdomājamies par to, ko vēlamies darīt citādāk nākamajā gadā. Bieži vien Jaunā gada apņemšanās ir - dzīvot veselīgāk. Šodien aplūkosim Interreg Health4Cardio projektu, kura ietvaros tiek veidots produkts veselības veicināšanai.