Vecums ir tikai skaitlis: kā “Silver Strategies” plāno pārveidot darba vidi

Darbaspēka novecošanās un trūkums ir izteikta problēma mūsdienu sabiedrībā, un “Silver Strategies” projekts piedāvā potenciālu risinājumu šiem izaicinājumiem. Projektā tiks uzlabotas pirmspensijas un pensijas vecuma (55+ gadi) personu iespējas darba tirgū. Lai to īstenotu, Silver Strategies ietvaros tiks izstrādāta antidiskriminācijas stratēģija Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā un Somijā, tādējādi uzlabojot nodarbinātības iespējas personām, kuras ir sasniegušas 55 gadu slieksni.

 

Potenciālie ieguvumi ir dažādi, kamēr “sudraba vecuma” grupas personām tiks uzlabotas iespējas darba tirgū, uzņēmumi iegūs uzticamus darbiniekus un viņu uzkrātās zināšanas. Turklāt sabiedrība kopumā iegūs no iekļaujošas pieejas, kas veicinās ekonomiku un bagātinās darbaspēku.

Silver Strategies pamatuzdevumi:

  • Kopīgas stratēģijas izstrāde “sudraba vecuma” darbinieku piesaistei un noturēšanai darbavietā.
  • Antidiskriminācijas pasākumu ieviešana 36 uzņēmumos, lai radītu taisnīgāku un atvērtāku darba vidi.
  • Apmācību programmas izstrāde uzņēmumu vadītājiem, personāla vadības speciālistiem, treneriem un konsultantiem, veicinot izpratni un prasmes darbā ar “sudraba vecuma” darbiniekiem.
  • Pieredzes apmaiņas veicināšana ar apmācību pasākumiem.
  • Rokasgrāmatas izveide, kas kalpos kā vadlīnijas un iedvesmas avots.

Lai gan “sudraba vecuma” grupas personas ir tās, kuras tiešā veidā gūs labumu no uzlabotām nodarbinātības iespējām, projekta ietekme ir daudz plašāka. Paredzēts, ka ieguvēji būs MVU (mazie un vidējie uzņēmumi), lielie uzņēmumi, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un darba tirgus kopumā. Tāpat arī pārrobežu pieeja un pieredzes apmaiņas veicinās savstarpējo sadarbību.

Virknei uzņēmumu jautājumi attiecībā uz personām, kas tuvojas pensijas vecumam vai jau ir pensijas vecumā, joprojām ir jutīgs vai pat tabu temats, ko tie līdz šim nav risinājuši. Tomēr Silver Strategies projekts ir apņēmies izgaismot šo problēmu un lauzt pastāvošos stereotipus, parādot “sudraba vecuma” personu potenciālu, kas līdz šim nav izmantots. Projekta partneri ir pārliecināti par sinerģijas iespējām un to, ka ar “sudraba vecuma” grupas personu stiprajām pusēm un pieredzi, uzņēmumi var pārvērst šķietamās problēmas par stratēģiskām priekšrocībām. Taču, kā sākotnējās darbības pierāda, tad sabiedrības un profesionāļu izglītošana, kā arī labās prakses demonstrēšana, būs izaicinājums, kuram būs jāpievērš īpaša uzmanība.  

Projektu īsteno trīs partneri, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte, kas nodrošina plašu ekspertīzi un zināšanu bāzi, kas ir viena no atslēgām veiksmīga projekta realizēšanā.

Projekta sākumposmā komandas fokuss tika veltīts pētnieciskajam un analītiskajam darbam, veicot līdzīgu projektu un iniciatīvu izpēti, kā arī iesaistot ieinteresētās puses un veidojot mācību satura. Projekta komanda ir izveidojusi spēcīgu un stabilu pamatu, uz kā tiks balstītas tālākās aktivitātes. Pirmā apmācību sesija notiks Igaunijā, 2024. gadā, un šobrīd komandas fokuss ir apmācību materiālu izstrāde un labo prakšu apkopošana un izcelšana. Tāpat arī paralēli notiek darbs ar uzņēmumu un profesionāļu atlasi, kuri piedalīsies apmācības un ieviesīs projekta ietvaros izstrādātos pasākumus.

Ir vērts sekot Silver Strategies projektam, jo informācija būs noderīga ikvienam, kas vēlas veicināt iekļaujošu darbavidi, bet informācija būs visnoderīgākā uzņēmumiem, kas vēlas pilnveidot savu cilvēkresursu pārvaldi.

Silver Strategies projekta aktivitātēm iespējams sekot līdzi: LinkedIn profilā un tīmekļa vietnē, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Riekstiņš (LTRK), ES Projektu daļas projektu koordinators, martins.riekstins@ltrk.lv