Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM)

Vai Tu zini, kā notiek ezeru attīrīšana? Ūdeņu eitrofikācija ir viens no lielākajiem vides aizsardzības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā, ko galvenokārt veicina fosfora klātbūtne ūdeņos. Ezeros jau vēsturiski uzkrājies liels fosfora savienojumu daudzums, tāpēc virkne realizēto atveseļošanās pasākumu nesasniedz vēlamo rezultātu. Fosforu pieejamību iespējams ierobežot, pielietojot ALUM metodi, kuras efektivitāte un drošums tiks demonstrēts TRUST-ALUM projektā.

ALUM metode izgulsnē fosforu nešķīstošu savienojumu veidā ezera nogulumos un izslēdz to no aprites cikla. Projektā mērķa grupas tiks iepazīstinātas ar ALUM metodes priekšrocībām stipri piesārņotu un urbānu ezeru attīrīšanā, kā arī popularizēt metodes turpmāku pielietošanu Baltijas valstīs. TRUST ALUM projekta ietvaros tiks demonstrēta gan ALUM attīrīšanas metodes efektivitāte, gan drošums veicot rūpīgu ezera ekosistēmas monitoringu pirms un pēc attīrīšanas.

2023. gadā uzsāktajā TRUST ALUM projektā, kuru finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma, sadarbojas deviņi partneri no Zviedrijas un Baltijas valstīm. Vadošais partneris ir Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI), bet Latviju pārstāv arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Valsts vides dienests (VVD) un Rīgas dome.

Eksperti no Zviedrijas jau 2024. gada pavasarī uzsāks Juglas Velnezera attīrīšanu ar ALUM metodi, bet veiksmīgas norises pamatnosacījums ir kvalitatīvi priekšizpētes darbi. 2023. gadā tika uzsākta regulāru ūdens kvalitātes un ezera ūdens līmeņu monitoringu, zivju un makrofītu pētījumus. Savukārt partneri no Zviedrijas iegūtos datus izmanto ezera modeļa izstrādei un precīzas attīrīšanā izmantotās vielas devas aprēķinam. 

Sadarbībā ar VARAM, VVD un Rīgas domi LHEI ir uzsācis darbu pie tehnisko noteikumu izstrādes, lai šādas metodes pielietošana Baltijas valstīs būtu sakārtota, droša un maksimāli vienkārša. Visbeidzot LHEI uzsāka diskusiju ciklu ar mērķa grupām stāstot par metodes efektivitāti un plānotajiem attīrīšanas darbiem.

Uzzini visu pirmais un pieraksties projekta ziņu lapai (angļu valodā) https://bit.ly/newsTRUST-ALUM kā arī iepazīsti jau paveikto projekta oficiālajā vietnē (angļu valodā) https://interreg-baltic.eu/project/trust-alum/

Informāciju sagatavoja: projekta komunikācijas vadītāja, Inga Retiķe