Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klasteris realizē projektu “INGOs" un projektu “ESCALTECH”

2023. gadā Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klastera komanda ir iesaistījusies divu projektu realizācijā.

 

Projektā “INGOs" mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem (MVU) tiks nodrošināti nepieciešamie instrumenti, lai tie varētu piedalīties iepirkumos un noslēgt līgumus ar starptautiskām nevalstiskām organizācijām. Projekta komanda piedalījās Eiropas Iepirkumu Forumā, kas norisinājās Ņujorkā, ASV, kurā ieguva ievērojamas zināšanas un kontaktus projekta realizācijai.

 

Projektā “ESCALTECH” tiks īstenota atbalsta programma, lai palīdzētu jaunajiem tehnoloģiju nozares uzņēmumiem paplašināt savu darbību jeb “scaleup”. Atbalsta programma ir vērsta uz tādiem tehnoloģiju sektora uzņēmumiem, kuri darbojas viedās ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, e-pārvaldes un viedās mobilitātes sfērās.

Projekts “INGO”

Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klasteris (turpmāk Latvijas IT klasteris) Turku Zinātnes parka vadībā un sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Zviedrijas ir uzsācis projekta "Eksporta veicināšana starptautiskajām NVO" (INGOs) īstenošanu.

Projekts "Eksporta veicināšana starptautiskajām NVO" (INGOs) vērsts uz tādu starptautisku NVO kā Apvienoto Nāciju Organizācijas, Sarkanais Krusts, Starptautiskais Valūtas fonds, Pasaules Banka u.c. iepirkumu potenciāla izmantošanu un piedāvā iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) uzzināt par šiem iepirkumiem, motivējot tos piedalīties publicētajos uzsaukumos. Projekta partneri sniedz noderīgu un aktuālu informāciju, veicinot tīklošanās pasākumus un nodrošinot uzņēmumiem saikni ar iepirkumu ekspertiem, treneriem un mentoriem. Projekta galvenais mērķis - nodrošināt MVU ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai tie varētu piedalīties iepirkumos un noslēgt līgumus ar starptautiskām nevalstiskām organizācijām.

Iesaistītie uzņēmumi iegūs nepieciešamās zināšanas, lai palielinātu iespējas piedalīties starptautiskajos iepirkumos un slēgt pakalpojuma līgumus ar starptautiskām NVO.  Uzņēmumi un iesaistītās organizācijas uzlabos savas zināšanas, un tiks informēti par iespējām, ko piedāvā globālie NVO tirgi.

INGO projekts ne tikai atbalsta tirgu attīstību, bet arī veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Veicinot Centrālās Baltijas reģiona izcelsmes ilgtspējīgu inovāciju eksportu pasaulē, projekts aktīvi veicina globālo ilgtspējības mērķu sasniegšanu.

Latvijas IT  klasteris augstu novērtē iespēju piedalīties divu dienu Eiropas Iepirkumu Forumā, kas norisinājās Ņujorkā, ASV, un bija vērtīgs ieguvums turpmākai projekta sagatavošanās gaitai un ievērojams zināšanu un kontaktu iegūšanas instruments.

Svarīgi pieminēt, ka ir uzsākta sadarbība ar citu valstu uzņēmumiem, lielām organizācijām un ņemta dalība to organizētajos semināros par iepirkumu iespējām un uzņēmējdarbības veicināšanu, kā arī nodibināti jauni kontakti. Īstenoti pirmie zināšanu apmaiņu pasākumi mērķu grupai, kuros eksperti dalījušies ar savu pieredzi.

Ņemot vērā, ka starptautisko donoru organizāciju iepirkumi ir salīdzinoši jauna tēma pašam IT klasterim, tad izaicinājums ir MVU individuāli pielāgota konsultēšana un motivēšana, kas prasa daudz laika, ņemot vērā dažādus MVU produktus un risinājumus, kā arī cilvēkresursu kapacitāte pašos uzņēmumos. Ņemot vērā plašo NVO sarakstu un dažādas iepirkumu procedūras, joprojām turpinās informācijas un zināšanu apgūšana.

Šobrīd Latvijas IT  klasteris aktīvi seko līdzi un pēta situāciju par pieejamām inovāciju programmām, pasākumiem, apmācībām, ko piedāvā starptautisko finanšu donoru organizācijas. Ļoti svarīga ir pašu uzņēmumu klātienes dalība šādos iepirkumu pasākumos.

Projektā valda draudzīga un uz rezultātu orientēta atmosfēra, partneri ir atsaucīgi un labprāt dalās ar savām zināšanām. Latvijas IT klastera komanda ir pateicīga par sadarbības iespējām, kuras sniegtas INGO projekta ietvaros, jo projektā iegūti uzticami partneri un Latvijas IT klasteris ir iesaistīts plānošanas darbos kopā ar visiem iesaistītajiem partneriem.

Nākamais ievērojamai pasākums otrajā periodā - tikšanās ar iepirkumu specialistiem un ANO organizāciju pārstāvjiem Ženēvā, Šveicē.

Projekts “ESCALTECH”

Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Igaunijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociāciju un Somijas koprades ekosistēmas organizāciju DIMECC uzsācis īstenot Interreg Centrālās Baltijas programmas projektu ESCALTECH, kura mērķis īstenot atbalsta programmu, lai palīdzētu jaunajiem tehnoloģiju nozares uzņēmumiem paplašināt savu darbību jeb “scaleup”.

Projekta ietvaros Latvijas IT klastera biedri un citi tehnoloģiju uzņēmumi, kas nav vecāki par pieciem gadiem, varēs saņemt atbalstu savas konkurētspējas veicināšanai. Kopumā Latvijas IT klasteris sagaida, ka atbalsta programmā piedalīsies 90 uzņēmumi, un līdz projekta beigām 2026. gadā 30 uzņēmumi iegūs "scaleup" statusu.

Projekta īstenošanā aizvadīti pirmie 8 mēneši, kuru laikā partneri ir vienojušies par darba metodēm, sazinājušies un tikušies ar mērķa grupu, identificējot viņu vajadzības, kā arī plānojot turpmāko projekta gaitu ar nepieciešamajiem un piemērotākajiem instrumentiem (apmācībām, treniņiem, ārvalstu tirdzniecības misijām), lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu ceļā uz izaugsmi.  Īstenoti pirmie zināšanu apmaiņas un pieredzes iegūšanas pasākumi mērķa grupai. Piemēram, starptautiskās Small talks apmācības Igaunijā tika organizētas ar mērķi pilnveidot uzņēmumu sarunu un tīklošanās prasmes, lai piesaistītu potenciālos klientus, sadarbības partnerus vai investorus. Lai nospraustu savus attīstības mērķus, Latvijā tika organizēta Izaugsmes meistarklase starptautiska trenera vadībā.

Ņemot vērā, ka viens no uzņēmumu izaugsmes aspektiem ir arī papildus finansējuma vai investīciju piesaiste, tika organizēta praktiska darbnīca par papildus finansējuma iespējām, veidojot starptautiskus konsorcijus.

Viens no projekta izaicinājumiem ir rast kopīgus risinājumus, kas ir atbilstoši projekta un programmas prasībām, izdevīgi partneriem un būtiski uzņēmumu izaugsmei. Tāpat arī mērķa grupas uzņēmumu piesaistīšana un nepieciešamo aktivitāšu, zināšanu identificēšana ir viens no būtiskajiem jautājumiem, kam jāvērš īpaša rūpība un uzmanība.

Latvijas IT klasterim kā vadošajam partnerim būtiska loma ir rūpēties, lai projekts tiktu izpildīts partneriem kopīgi panākot vienošanos savā starpā un sasniedzot pēc iespējas labākus rezultātus, ņemot vērā partneru intereses un viņu stratēģiskos mērķus.

Latvijas IT klastera komanda ir pateicīga par sadarbības iespējām, kuras ir sniegtas ESCALTECH projekta ietvaros, un par atslēgas vārdu Latvijas IT klastera komanda uzskata “komunikāciju”, jo ne tikai svarīgi ir uzklausīt viedokli, bet arī saprast vienam otru.

 

 

Informāciju sagatavoja: Latvijas IT klastera komanda

itcluster@itbaltic.com

www.itbaltic.com

https://www.facebook.com/IT.Latvija