Pārveidota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā – uzzini vairāk par LandClean projekta rezultātiem

Vai esi jau paspējis apmeklēt Dobeli? Pavasaris ir īstais laiks, lai pavadītu laiku ārā no mājām, tāpēc ir ļoti svarīgi kopt un atjaunot apkārtējo vidi. Projekta LandClean ietvaros laika periodā no 2018. līdz 2020.gadam tika atjaunota degradētā teritorija Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā. Tā tika attīstīta kā atpūtas zona vietējiem iedzīvotājiem un viesiem!

Kāpēc šīs 3,5 ha  teritorijas sakopšana  Dobeles novadam bija tik nozīmīga?

Tā atrodas Bērzes upes tiešā tuvumā pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, blakus citiem kultūrvēsturiskiem objektiem. Šeit nekad nav veikta saimnieciskā darbība, taču tā bija pilnībā pamesta,  virsējais zemes slānis bojāts ar būvgružiem, kas PSRS un pirmajos Latvijas Republikas neatkarības gados nekontrolēti tika izgāzti un aprakti.  Minētā teritorija pavasarī daļēji applūda, tā ietekmē saruka pļavā esošo biotopu skaits.

Būvdarbu rezultātā tika izbūvēti bruģēti gājēju celiņi, uzstādīti atpūtas soliņi, velosipēdu novietnes, atkritumu tvertnes, izbūvēts apgaismojums, kā arī izveidots amfiteātris pļavas reljefā, izbūvētas koka laipas līdz upes krastam ar skatu laukumu uz Livonijas ordeņa pili, labiekārtots dīķis ar peldošu strūklaku, izveidotas apstādījumu zonas.

Degradētā teritorija pilsētas vēsturiskajā centrā pārveidota par  vizuāli pievilcīgu atpūtas  zonu  iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, ar attīstības perspektīvu.

Objekts savienoja 2 citus Valsts nozīmes kultūras objektus – izbūvēto Dobeles Livonijas ordeņa pili un pārbūvēto Dobeles mūzikas skolu ar koncertzāli “Zinta”.  Visi šie objekti kopā veido vēsturiskās apbūves ansambli - valsts un reģionālās nozīmes kultūras, vēstures un tūrisma objektu.

No 2021.gada šeit regulāri notiek sabiedrībai nozīmīgi tradicionālie pasākumi: Dobeles pilsētas svētki, valsts svētki (3 gadus pēc kārtas gaismu uzvedums “Gaismas Vārdi Latvijai”), labdarības akcijas, kopīga  nozīmīgu sporta pasākumu kopā vērošana pie ekrāna (piem. Pasaules čempionāts hokeja 2023). Teritorija regulāri tiek kopta, dekorēta. Visos gadalaikos iedzīvotāji labprāt pastaigājas Pļavas ielas terasē un bauda sakārtotu vidi.

2023.gada vasarā Dobeles novada pašvaldība izvirzīja objektu “Pļavas ielas terases labiekārtošana Bērzes upes kreisajā krastā” Latvijas Ainavu arhitektūras balvai un saņēma atzinību. Dalība konkursā  veicināja sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālas vides saskarsmes vietu, popularizēja Dobeles novada tūrisma vietas plašākai Latvijas sabiedrībai. Spied šeit, lai uzzinātu vairāk. 

Gaidot šī gada 1. maiju, kad apritēs 20 gadi kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, novēlam katram cilvēkam uzcelt sevi un veidot skaistu vidi ap sevi, lai ES ir skaista un pievilcīga ikvienam.

Pilnais projekta nosaukums: "Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība"(“Regeneration, Development and Maintenance of Public Territories with Environmental Problems), (LandCLEAN” LLI-408).

Projektu realizēja: Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar Biržu Reģionālā parka direkcija (pēc reformas Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija (LT).

Projekts tika realizēts: INTERREG" V-A Latvijas -Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Taiga Gribuste, Dobeles novada pašvaldības, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.