Igaunijas-Latvijas programmas Uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi 21 jaunu projektu


Ar prieku informējam, ka ir apstiprināts 21 jauns projekts, kas saņems finansējumu no Interreg Igaunijas-Latvijas programmas! Tiks ieviestas vietējo kopienu iniciatīvas, veicināta abu valstu uzņēmēju spēja ieviest inovācijas, atbalstītas iekļaujoša tūrisma iespējas, saglabāta bioloģiskā daudzveidība.

2024. gada 22.-23. maijā Igaunijas-Latvijas programmas Uzraudzības komiteja pulcējās Sāremā, Igaunijā, lai izskatītu un apstiprinātu jaunus projektu pieteikumus un apspriestu 3. konkursa atvēršanu. Šī tikšanās bija nozīmīgs solis pārrobežu sadarbības veicināšanā, jo 21 projekts saņēma ievērojamu finansējumu savu iniciatīvu atbalstam.

Līdz noteiktajam termiņam 2024. gada 18. janvārī kopumā tika saņemti 30 pieteikumi. Pēc rūpīgas atbilstības pārbaudes atlases komitejai tika iesniegti 28 projekti. Beigās tika apstiprināts 21 projekts. Šie projekti kopumā saņems 10,5 miljonus eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Sarakstu ar apstiprinātiem projektiem un papildus informācija pieejama programmas mājaslapā.