Kalendārs

Atjaunot
     
Atlasīt

Konference “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne”

Konference “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne”
 
24.septembris
mob.t. +371 29214024
Malme, Zviedrija 
Līga Puriņa - Purīte, projekta "LowTEMP" vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions 
liga.pp@vidzeme.lv 


Šī gada 24. septembrī Zviedrijas pilsētā Malmē notiks projekta “Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam” konference “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne”. Konferencē aicināti piedalīties siltumapgādes uzņēmumu un pašvaldību speciālisti, energopārvaldnieki, augstākās izglītības iestāžu mācību spēki un citi interesenti.

Līdz 10. septembrim atvērta reģistrācija dalībai konferencē.

Viedās zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas piedāvā jaunas iespējas paaugstināt energoefektivitāti, izmantojot atjaunojamos energoresursus un pārpalikušo siltumu, tādējādi samazinot siltuma zudumus, īpaši ēkās ar zemāku enerģijas patēriņu. Konfe-rencē “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne” būs iespēja satikt Baltijas jūras reģiona valstu siltumap-gādes speciālistus, pašvaldību pārstāvjus, enerģijas piegādātājus un augstākās izglītības iestāžu mācību spēkus un zinātniekus. Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde dēvēta arī par 4. paaudzes siltumapgādi šobrīd ir celmlauzis, lai pārveidotu esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas. Konferencē tās dalībnieki pievērsīsies jautājumiem arī par finanšu mehānismiem un to ieviešanu, plānojot un īstenojot nākamās paaudzes siltumapgādes sistēmas.
 

Konferences dienaskārtība un papildu informācija pieejama ŠEIT.

Reģistrācija pasā-kumam atvērta līdz 10. septembrim. 


Konferenci “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne” organizē Ilgtspējīga biznesa centrs (Sustainable Business Hub) un enerģētikas uzņēmums Zviedrijā “Kraftingen”.  Projekts „Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam” (LowTEMP) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ins-trumenta atbalstu. Latvijā “LowTEMP” projektu ievieš Rīgas Tehniskās universitātes Vides aiz-sardzības un siltuma sistēmu institūts, Gulbenes novada pašvaldība un Vidzemes plānošanas re-ģions. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbil-dību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Papildu informācija: Līga Puriņa - Purīte, projekta "LowTEMP" vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, liga.pp@vidzeme.lv; mob.t. +371 29214024

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.norberte@vidzeme.lv, mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv

 

Skatīt vairāk

Igaunijas-Latvijas programmas partneru diena 2019 - "Runāsim par rezultātiem!"

Igaunijas-Latvijas programmas partneru diena 2019 -
 
11:00 - 17:00
3.oktobris
+371 29274310
Alūksnes Kultūras centrs - Brūža iela 7, Alūksne-LV-4301 
Vineta Šnore 
info@estlat.eu 

 

Aicinām apmeklēt Igaunijas-Latvijas programmas rīkoto pasākumu par programmas rezultātiem. Programmā pašlaik ir ļoti aktīvs periods projektu īstenošanā. Esam nonākuši programmas jaukajā fāzē, kur varam ieraudzīt un novērtēt rezultātus.

Pasākums ir atvērts visiem, kam interesē programmas rezultāti, ne tikai projektu partneriem!

Plānots diskutēt par rezultātiem un ietekmi 3 galvenājās jomās, kur programma sniedz atbalstu - tūrisms, uzņēmējdarbība un vide.

Produktu gadatirgū "Izstrādāts Igaunijas-Latvijas sadarbībā" demonstrēs produktus un pakalpojumus, kas izveidoti ar programmas atbalstu.

Papildus, šī diena būs arī kā iespēja projektu partneriem pārrunāt aktuālos jautājumus ar programmas pārstāvjiem.

 


Pasākuma darba kārtība - ŠEIT

 


Plānojiet savu līdzdalību
Igaunijas-Latvijas partneru dienā 2019 "Runāsim par rezultātiem!"
2019.gada 3.oktobrī!

Dalībai pasākumā būs nepieciešama reģistrācija. Reģistrācija būs atvērta vasaras beigās.

Skatīt vairāk

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ikgadējais pasākums/Eiropas sadarbības diena 2019

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ikgadējais pasākums/Eiropas sadarbības diena 2019
 
otrdiena, 8.oktobris - trešdiena, 9.oktobris
+358453457740
Tallina, Igaunija 
Elisa Bertieri - programmas komunikācijas menedžere 
elisa.bertieri@centralbaltic.eu 

Šī gada Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ikgadējais pasākums notiks Tallinā 8.oktobrī. Pasākuma mērķis ir interaktīvā veidā informēt par projektu rezultātiem un nodrošināt tīklošanās iespējas projektu partneriem.

Savukārt, 9.oktobrī notiks Eiropas Sadarbības dienas svinības. Pasākuma dalībniekiem orientēšanās spēlē būs iespēja uzzināt par programmas projektiem un rezultātiem visās tās prioritātēs, kā arī plenārsesijās gūt iedvesmu pārrobežu sadarbībai.

 

Pasākumu darba kārtības ŠEIT

Reģistrācija līdz 30.09.2019. ŠEIT

Vairāk par pasākumiem ŠEIT

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa Briselē

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa Briselē
 
pirmdiena, 7.oktobris - ceturtdiena, 10.oktobris
+32 (0)2 502 0615
Briselē, Beļģijā 
contact@euregionsweek.eu 

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ir ikgadējs četru dienu pasākums no 7-10.oktobrim Briselē (Beļģijā), kura laikā pilsētas un reģioni demonstrē savu spēju radīt izaugsmi un darbavietas, īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politiku un pierādīt vietējā un reģionālā līmeņa nozīmi, lai nodrošinātu labu Eiropas pārvaldību.

Pasākums ir kļuvis par Eiropas sadarbības platformu reģionālās un vietējās attīstības ekspertiem. Labas prakses apmaiņa ekonomikas attīstības un sociālās integrācijas jomā, pārrobežu sadarbība, publiskā un privātā sektora partnerības, reģionu inovācija un kopienas virzīta vietējā attīstība ir kļuvušas par dažām no tās daudzajām tēmām.
 
Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa un tās semināri, debates un tīklu veidošanas pasākumi ir veltīti:
  • Eiropas Reģionu komitejas locekļiem, Eiropas Parlamenta deputātiem un valsts, reģionālajiem un vietējiem politiķiem;
  • Eiropas, valstu, reģionu un pašvaldību amatpersonām un ekspertiem kohēzijas politikas programmu pārvaldības un novērtēšanas jomā;
  • privāto uzņēmumu, finanšu iestāžu un Eiropas un nacionālo asociāciju pārstāvjiem;
  • žurnālistiem no Eiropas, valsts, reģionāliem un vietējiem plašsaziņas līdzekļiem;
  • pētniekiem, doktorantiem vai maģistrantūras studentiem un praktiķiem Eiropas reģionālās un pilsētu politikas jomā.
Pasākuma programma pieejama ŠEIT.
Reģistrācija atvērta līdz 27.09.2019. ŠEIT.
Skatīt vairāk