Reģistrējies Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027 semināriem par gaidāmo projektu platformu konkursu


Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam organizē vairākus tiešsaistes seminārus š.g. aprīlī un maijā, lai informētu par gaidāmo pirmo projektu platformu konkursu, kas tiks izsludināts 2024.gada vasarā.

Projekta platforma sekmē sadarbību starp Interreg Baltijas jūras reģiona un Interreg, kā arī citu finanšu instrumentu finansēto programmu projektu partneriem, citām nozīmīgām organizācijām, konsolidējot projektu rezultātus, veicinot zināšanu nodošanu un ietekmējot politikas izstrādi. Projektu platformas tiks veidotas kā projekti, ar partneriem, darba plānu un budžetu.

Pirmais seminārs notika š.g. 23.aprīlī. Seminārā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas Vadošā iestāde/Kopīgais sekretariāts iepazīstināja ar projektu platformu koncepciju, kā arī sniedza atbildes uz jautājumiem. Prezentācija.

Š.g. maijā notiks tematiskie semināri, kuros būs iespēja apzināt projekta platformu partnerus un apmainīties ar pirmajām sadarbības idejām. Semināru laikā tiks veidotas mazākas tematiskās grupas atbilstoši aplūkojamam tematam un vēlamajam sadarbības virzienam.

  • 16.05.2024., 9:30-12:00 (CET) Inovācijas un noturība (innovation and reslience) Reģistrācija
  • 23.05.2024., 9:30-12:00 (CET) Klimata neitralitāte (climate neutrality) Reģistrācija
  • 24.05.2024., 9:30-12:00 (CET) Ūdens un piekrastes pārvaldība (smart water and coastal management) Reģistrācija

Semināros aicināti piedalīties partneri no esošajiem un īstenotajiem Interreg Baltijas jūras reģiona un citu programmu projektiem, kā arī Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģiona politikas jomu koordinatori un Baltijas jūras reģiona organizācijas.

Vairāk par Interreg Baltijas jūras reģiona programmu 2021.-2027.gadam: https://interreg-baltic.eu/