Aicinām aizpildīt aptauju par starpreģionālo sadarbību pēc 2027.gada


Interreg programmas 2021.-2027.gadam tiek aktīvi īstenotas, vienlaikus sākušās diskusijas par Kohēzijas politikas nākotni pēc 2027.gada. Ir pienācis laiks iesaistīties un dalīties savās vēlmēs par Eiropas Savienības līdzfinansētās starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE nākotni.

INTERREG EUROPE programmas Vadošā iestāde pēc Eiropas Komisijas aicinājuma ir izveidojusi aptauju, lai uzzinātu, kas INTERREG EUROPE programmā darbojas labi, ko varētu uzlabot un jaunu ieviest.

Ideju un vīziju apkopošana par nākamajām Interreg programmām ir uzsākta.

Veltiet 10 minūtes laika, lai līdz š.g. 30.aprīlim aizpildītu aptauju.

Tiešsaistes aptauja ir pieejama šeit: https://www.interregeurope.eu/post-2027.

Aptaujas mērķa grupa ir plaša  - esošie un potenciālie finansējuma saņēmēji, cilvēki, kuri praksē izmanto Interreg rezultātus vai INTERREG EUROPE programmas politikas mācību platformas pakalpojumus, kā arī ar Interreg saistīto personu viedokļi, kuriem ir idejas, kādai starpvalstu sadarbībai vajadzētu izskatīties nākotnē.

INTERREG EUROPE programma palīdz vietējām, reģionālajām un valstu institūcijām visā Eiropā izstrādāt un īstenot labāku reģionālās attīstības politiku visās ES kohēzijas politikas prioritātēs.

Programma aptver 36 valstis – Eiropas Savienības -27, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Moldovu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju, Serbiju, Šveici un Ukrainu.

Veidosim Interreg nākotni kopā!