Trešais projektu konkurss Igaunijas-Latvijas programmai būs atvērts no 2. septembra līdz 5. decembrim

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas trešais projektu konkurss tiks atklāts š.g. 2. septembrī un ilgs līdz 5. decembrim. Apvienotais sekretariāts būs pieejams konsultācijām no jūnija līdz novembrim, savukārt detalizēts infoseminārs par projektu konkursu un pieteikuma anketas aizpildīšanu JEMS sistēmā tiks organizēts septembrī.

Projektu pieteikumus būs iespējams iesniegt 3 prioritātēs grupās:

1. VAIRĀK SADARBĪBAS PĀRROBEŽU REĢIONOS UN KOPĪGU PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
2. KOPĪGI UN VIEDI AUGOŠI UZŅĒMUMI
3. ILGTSPĒJĪGA UN NOTURĪGA PROGRAMMAS TERITORIJA

Projektu konkursa nosacījumi, saistītie dokumenti un cita noderīga informācija pieejama programmas mājaslapā.